artykuł nr 1

Kluby sportowe działające na terenie Gminy

1. UKS "Kadet" z siedzibą w Liceum Akademickim Korpusu Kadetów w Lipinach

Zarząd w składzie:

  • Prezes Zarządu – Zbigniew Niemirski
  • Wiceprezes Zarządu – Marek Wesołowski
  • Skarbnik Zarządu – Artur Macierzyński
  • Sekretarz Zarządu – Katarzyna Kwiatkowska
  • Członek Zarządu – Mirosław Mijał
  • Członek Zarządu – Stanisław Gapys
  • Członek Zarządu – Ryszard Modzianowski

2. UKS "Perła" działający przy Szkole Podstawowej w Odrzywole

3. UKS "Gemini" działający przy Publicznym Gimnazjum w Odrzywole