artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 155/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 18 września 2019 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Odrzywół

Załączniki:
Treść postanowieniaMB
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 17 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki:
Treść obwieszczenia71 KB
artykuł nr 3

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki:
Treść postanowienia485 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  ODRZYWÓŁ
z dnia 3 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 i 1504), w związku z Informacją Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 19 sierpnia 2019r., informuję o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku:

Numer
Obwodu

Głosowania

Granice Obwodu

Siedziba Komisji Obwodowej

1.

Sołectwo: Odrzywół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

2.

Sołectwa: Ossa, Kolonia Ossa, Wandzinów, Stanisławów, Lipiny

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossie
Kolonia Ossa 40, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

3.

Sołectwa: Myślakowice,

Myślakowice-Kolonia, Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach
Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

4.

Sołectwa: Ceteń, Jelonek, Kamienna Wola, Kłonna, Wysokin

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole – Hala Sportowa
ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Radomiu II najpóźniej do dnia 30 września 2019 roku.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien być złożony do Wójta Gminy Odrzywół najpóźniej do dnia 4 października 2019 roku.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 roku od godz. 700 do godz. 2100