artykuł nr 1

Zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

ZARZĄDZENIE  NR  56.2019
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 2 września 2019 roku

w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 i 1309) w związku z art. 110 § 1, § 3 i § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 i 1504),   zarządza się:

§ 1. Za wywieszanie plakatów wyborczych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół w związku z kampanią wyborczą w wyborach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. ustala się następujące opłaty:

 1. W budynku komunalnym (przystanek autobusowy), na Placu Kilińskiego w Odrzywole
  • 1 plakat formatu A-3- 60,00zł + Vat.
 2. Na ogrodzeniu budynku komunalnego w Odrzywole przy ul. Tomaszowskiej
  • 1 plakat formatu A-3- 50,00zł + Vat.
  • 1 baner do 3 m długości – 200,00zł + Vat.
 3. Na ogrodzeniu boiska gminnego w Odrzywole przy ul. Warszawskiej
  • 1 plakat formatu A-3 -  60,00zł + Vat.
  • 1 baner do 3 m długości  - 300,00zł + Vat.
 4. Na ogrodzeniu boisk gminnych w Kłonnie i Kamiennej Woli
  • 1 plakat formatu A-3  -  50,00zł + Vat.
  • 1 baner do 3 m długości -  200,00zł + Vat.

Na w/w nieruchomościach można wywieszać tylko po 1 plakacie  lub banerze od jednego komitetu wyborczego.

§  2. Opłaty o których mowa w §  1 należy dokonać na konto Gminy  Odrzywół Nr 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002 w BS w Radomiu, po otrzymaniu zgody od Sekretarza Gminy Odrzywół. Wpłaty należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia