artykuł nr 1

WYBORY PREZYDENTA R.P. - ponowne głosowanie 12 LIPCA 2020 roku

Informacje związane z II turą wyborów, która odbędzie się w dniu 12 lipca 2020 roku

 1. Zgłoszenie o dopisane do spisu wyborców na ponowne głosowanie można dokonać najpóźniej do dnia 7 lipca 2020r. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców przed I turą wyborów będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponowny, głosowaniu. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania w urzędu gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.
 2. Zaświadczenia o prawie do głosowania na II turę wyborów, wydawane będą do dnia 10 lipca 2020r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 3. Składanie wniosków o sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania na II turę wyborów do dnia 3 lipca 2020r. Osoby posiadające pełnomocnictwo, które głosowały w I turze będą głosować w ponownym głosowaniu na podstawie listy wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowaniu.
 4. Wyborcy, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić taki zamiar w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020r. Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego przed  pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020r. otrzymają pakiet wyborczy również na ponowne głosowanie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.
 5. Wyborca, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji, izolacji w warunkach domowych, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji bądź izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020r.

Sekretarz Gminy

Genowefa Cecylia Pogorzała

artykuł nr 2

PREZENTACJE SZKOLENIOWE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

PREZENTACJE SZKOLENIOWE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Załączone materiały są wyłącznie materiałami szkoleniowymi, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej

artykuł nr 3

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce: Urząd Gminy Odrzywół (sala posiedzeń)

Termin: 19.06.2020r.

 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 – godzina 13.30
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 – godzina 13.45
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 – godzina 14.00
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 – godzina 14.15

Po ukonstytuowaniu się obwodowych komisji wyborczych odbędzie się szkolenie dotyczące pracy komisji.

artykuł nr 4

Formularz zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego

Załączniki:
Wzór zgłoszenia15 KB
artykuł nr 5

Odezwa dot. wyborów prezydenckich 2020

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że nadal prowadzony jest nabór chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych i będzie on trwał do dnia wyborów.

Jednocześnie informujemy, że członkom Obwodowych Komisji Wyborczych przysługują nieopodatkowane diety w wysokości 350 zł, które ulegają podwyższeniu w przypadku objęcia funkcji przewodniczącego komisji do kwoty 500 zł, a w przypadku objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego komisji do kwoty 400 zł. Jeżeli w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzane jest głosowanie ponowne, diety w wysokościach wskazanych powyżej przysługują również za głosowanie ponowne.

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:

 1. musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
 2. może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu:

48 362 38 23
48 362 62 41

Z poważaniem,

Łukasz Kluska Joanna Chlebna - Ćwil
Komisarz Wyborczy w Radomiu I   Komisarz Wyborczy w Radomiu II