Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2022

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULIC...

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

Utworzony: 2022-07-06 | Zmodyfikowany: 2022-07-06 14:32

2. 2022

Obwieszczenie- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ZP.6220.4.20...

ZP.6220.4.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej „KPA” (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawa „OOŚ” (tekst jednolity: D...

Utworzony: 2022-07-05 | Zmodyfikowany: 2022-07-05 12:03

3. 2022

Obwieszczenie- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ZP.6220.3.20...

ZP.6220.3.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej „KPA” (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawa „OOŚ” (tekst jednolity: D...

Utworzony: 2022-07-05 | Zmodyfikowany: 2022-07-05 12:00

4. Ogłoszenia/aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 387/1 POŁOŻONEJ W ODRZYWOLE

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 387/1 POŁOŻONEJ W ODRZYWOLE Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r poz.559 i 583,1005) oraz § 3 ust. 1, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 poz.2213 ) WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ODRZYW...

Utworzony: 2022-07-04 | Zmodyfikowany: 2022-07-04 08:49

5. Rok 2022

Rewitalizacja przydrożnej kapliczki w miejscowości Kłonna

IT.6710.9.2022 Odrzywół, dnia 27.06.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł, w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.: „Rewitalizacja przydrożnej kapliczki w miejscowości Kłonna” Zamawiający: Gmina Odrzy...

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 10:34

6. Rok 2022

Odnowienie dawnych maszyn rolniczych znajdujących się w zasobach Izby Regionalnej w ...

IT.6710.10.2022 Odrzywół, dnia 27.06.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł, w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.: „Odnowienie dawnych maszyn rolniczych znajdujących się w zasobach Izby Regionalnej w Myśl...

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 10:32

7. Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 10:29

8. Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 10:28

9. Sesja XXVIII

Uchwała Nr XXVIII.225.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI.115.2020 Ra...

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 10:27

10. Sesja XXVIII

Uchwała Nr XXVIII.224.2022 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w G...

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 10:26

11. Sesja XXVIII

Uchwała Nr XXVIII.223.2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku bu...

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 10:25

12. Sesja XXVIII

Uchwała Nr XXVIII.222.2022 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Odr...

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 10:24

13. Sesja XXVIII

Uchwała Nr XXVIII.221.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy O...

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 10:23

14. VIII Kadencja

Protokół z XXVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.05.2022 r.

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 09:52

15. VIII Kadencja

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 07.04.2022 r.

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 09:50

16. VIII Kadencja

Protokół z XXV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 31.01.2022 r.

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 09:43

17. VIII Kadencja

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28.12.2021 r.

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 09:41

18. VIII Kadencja

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26.11.2021 r.

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 09:38

19. Rok 2022

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULIC...

Odrzywół, dnia 28.06.2022 r. ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 poz. 25) na zadanie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ...

Utworzony: 2022-06-28 | Zmodyfikowany: 2022-06-28 13:41

20. Rok 2022

Remont dróg gminnych oraz budowa ścieżki rowerowej w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 27.06.2022 r. IT-2710.10.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych oraz budowa ścieżki rowerowej w Gminie Odrzywół” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 ...

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:50