Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2021

Zarządzenie Nr 217.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 października 2021 roku w spraw...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:58

2. Rok 2021

Zarządzenie Nr 216.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:56

3. Rok 2021

Zarządzenie Nr 215.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:54

4. Sesja XXII

Uchwała Nr XXII.171.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii R...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:36

5. Sesja XXII

Uchwała Nr XXII.170.2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminn...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:35

6. Sesja XXII

Uchwała Nr XXII.169.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia ...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:32

7. Sesja XXII

Uchwała Nr XXII.168.2021 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrze...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:31

8. Sesja XXII

Uchwała Nr XXII.167.2021 w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadz...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:30

9. Sesja XXII

Uchwała Nr XXII.165.2021 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:29

10. Sesja XXII

Uchwała Nr XXII.166.2021 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gmi...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:29

11. Sesja XXII

Uchwała Nr XXII.164.2021 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorsk...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:27

12. Sesja XXII

Uchwała Nr XXII.163.2021 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Odrzy...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:24

13. Sesja XXII

Uchwała Nr XXII.162.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odr...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:23

14. Sesja XXI

Uchwała Nr XXI.161.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Odrzywół w ...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:22

15. Sesja XXI

Uchwała Nr XXI.160.2021 w sprawie przyjęcia do wdrożenia zaktualizowanego Planu Gosp...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:18

16. Sesja XXI

Uchwała Nr XXI.159.2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na tere...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:16

17. Sesja XXI

Uchwała Nr XXI.158.2021 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Odrzyw...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:15

18. Sesja XXI

Uchwała Nr XXI.157.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrz...

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 09:14

19. Rok 2021

Zakup samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: Zakup samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00147055/01 z dnia 20...

Utworzony: 2021-08-12 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 12:12

20. Rok 2021

Zarządzenie Nr 214.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ...

Utworzony: 2021-10-06 | Zmodyfikowany: 2021-10-06 08:17