Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe178962
   Imienne zestawienia głosowań854
     VIII kadencja1180
   Transmisja i nagrania obrad2937
   Inwentaryzacja źródeł ciepła235
   Godziny urzędowania6520
   Numery wewnętrzne8236
   Wykaz adresów e-mail7226
   Organizacja urzędu7872
   Karty spraw3859
     GOPS6234
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 1085
   Struktura organizacyjna8147
   Elektroniczna skrzynka podawcza3667
   Ogłoszenia/aktualności65140
   Sprawdź stan sprawy2602
   Wnioski, zapytania i interpelacje4321
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości16099
   Kalendarz imprez sportowych2217
   Druki i formularze9004
   Nieodpłatna pomoc prawna1496
   Wykaz punktów adresowych902
   Petycje910
   Informacje o środowisku858
   Informacja dt. ochrony danych osobowych1068
     Klauzula rekrutacyjna200
     Klauzula dla Radnych134
     Klauzula dot. podatów155
     Klauzula dot. opłat153
     Klauzula dot. skarg, wniosków i petycji163
     Klauzula dot. monitoringu114
     Klauzula dot. pomocy dla uczniów55
   Obwieszczenia i zawiadomienia664
     2021446
     20201395
     2019330
     2018146
     2017118
   Rejestr instytucji kultury289
   Praca - nabory/konkursy13454
     Ogłoszenia14029
     Wyniki naboru5745
Wybory prezydenckie
   Gminna Komisja Wyborcza1051
   Informacje1439
   Obwieszczenia1700
   Postanowienia821
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia669
   Informacje557
   Postanowienia380
Organy
   Wójt Gminy8567
     Kompetencje2166
   Pytania do Wójta4901
   Zastępca Wójta Gminy5784
     Kompetencje1977
   Sekretarz5017
     Kompetencje1604
   Skarbnik4604
     Kompetencje1388
   Rada Gminy6613
     Przewodniczący Rady2553
     Skład Rady4038
     Plan pracy641
   Komisje Rady4016
     Komisja Rewizyjna2013
    ›    Przedmiot działania1115
    ›    Plan pracy i sprawozdania1583
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania1851
    ›    Przedmiot działania1056
    ›    Plan pracy i sprawozdania1372
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych1991
    ›    Przedmiot działania1021
    ›    Plan pracy i sprawozdania1651
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury1930
    ›    Przedmiot działania1043
    ›    Plan pracy i sprawozdania1393
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji277
     Komisja Statutowa - doraźna1798
    ›    Przedmiot działania849
    ›    Plan pracy i sprawozdania913
   Referaty Urzędu5203
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej3620
     Referat Finansowy2241
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie6829
   Samodzielne stanowiska5104
     d/s Kadrowych1544
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych2245
     ds. Funduszu Alimentacyjnego651
     Asystent Rodziny615
Prawo Lokalne
   Statut3864
   Regulaminy3673
   Kontrola zarządcza1507
   Sprawozdania z wykonania budżetu1288
   Pozostałe sprawozdania i raporty717
   Budżet5771
     Opinie RIO2469
     Uchwały budżetowe2093
     Budżet na 2021 rok104
     Budżet na 2020 rok232
     Budżet na 2019 rok239
     Budżet na 2018 rok323
     Budżet na 2017 rok462
     Budżet na 2016 rok612
     Budżet na 2015 rok541
     Budżet na 2014 rok623
     Budżet na 2013 rok516
     Budżet na 2012 rok686
     Budżet na 2011 rok753
     Budżet na 2010 rok808
     Budżet na 2009 rok1006
     Budżet na 2008 rok1207
     Budżet na 2007 rok1116
   Sprawozdania finansowe597
   Projekt budżetu2835
   Protokoły pokontrolne147
   Uchwały7135
     VIII Kadencja1050
    ›    Sesja I348
    ›    Sesja II403
    ›    Sesja III289
    ›    Sesja IV281
    ›    Sesja V254
    ›    Sesja VI345
    ›    Sesja VII276
    ›    Sesja VIII365
    ›    Sesja IX313
    ›    Sesja X411
    ›    Sesja XI237
    ›    Sesja XII276
    ›    Sesja XIII274
    ›    Sesja XIV270
    ›    Sesja XV141
    ›    Sesja XVI172
    ›    Sesja XVII114
    ›    Sesja XVIII148
    ›    Sesja XIX54
    ›    Sesja XX105
    ›    Sesja XXI5
    ›    Sesja XXII12
     VII Kadencja1426
    ›    Sesja I613
    ›    Sesja II600
    ›    Sesja III632
    ›    Sesja IV623
    ›    Sesja V668
    ›    Sesja VI512
    ›    Sesja VII682
    ›    Sesja VIII526
    ›    Sesja IX856
    ›    Sesja X651
    ›    Sesja XI673
    ›    Sesja XII535
    ›    Sesja XIII597
    ›    Sesja XIV657
    ›    Sesja XV422
    ›    Sesja XVI462
    ›    Sesja XVII470
    ›    Sesja XVIII502
    ›    Sesja XIX475
    ›    Sesja XX333
    ›    Sesja XXI554
    ›    Sesja XXII401
    ›    Sesja XXIII343
    ›    Sesja XXIV386
    ›    Sesja XXV364
    ›    Sesja XXVI328
    ›    Sesja XXVII364
    ›    Sesja XXVIII321
    ›    Sesja XXIX300
    ›    Sesja XXX336
    ›    Sesja XXXI336
    ›    Sesja XXXII262
    ›    Sesja XXXIII313
    ›    Sesja XXXIV298
     VI Kadencja1738
    ›    Sesja I741
    ›    Sesja II749
    ›    Sesja III717
    ›    Sesja IV606
    ›    Sesja V598
    ›    Sesja VI539
    ›    Sesja VII605
    ›    Sesja VIII598
    ›    Sesja IX600
    ›    Sesja X590
    ›    Sesja XI618
    ›    Sesja XII611
    ›    Sesja XIII504
    ›    Sesja XIV609
    ›    Sesja XV813
    ›    Sesja XVI611
    ›    Sesja XVII714
    ›    Sesja XVIII462
    ›    Sesja XIX783
    ›    Sesja XX569
    ›    Sesja XXI475
    ›    Sesja XXII558
    ›    Sesja XXIII493
    ›    Sesja XXIV474
    ›    Sesja XXV553
    ›    Sesja XXVI553
     V Kadencja2279
    ›    Sesja I1021
    ›    Sesja II854
    ›    Sesja III908
    ›    Sesja IV939
    ›    Sesja V899
    ›    Sesja VI903
    ›    Sesja VII902
    ›    Sesja VIII828
    ›    Sesja IX735
    ›    Sesja X832
    ›    Sesja XI787
    ›    Sesja XII1052
    ›    Sesja XIII692
    ›    Sesja XIV804
    ›    Sesja XV713
    ›    Sesja XVI709
    ›    Sesja XVII718
    ›    Sesja XVIII726
    ›    Sesja XIX660
    ›    Sesja XX696
    ›    Sesja XXI1211
    ›    Sesja XXII593
    ›    Sesja XXIII636
    ›    Sesja XXIV631
    ›    Sesja XXV735
    ›    Sesja XXVI694
    ›    Sesja XXVII752
    ›    Sesja XXVIII608
    ›    Sesja XXIX606
    ›    Sesja XXX747
    ›    Sesja XXXI726
    ›    Sesja XXXII633
    ›    Sesja XXXIII754
    ›    Sesja XXXIV588
    ›    Sesja XXXV672
    ›    Sesja XXXVI719
    ›    Rok 20031449
    ›    Rok 20021212
    ›    Sesja XIV952
    ›    Sesja XV1161
    ›    Sesja XVI993
    ›    Sesja XVII1056
    ›    Sesja XI956
    ›    Sesja XII1053
    ›    Sesja XIII987
    ›    Sesja XVIII1004
    ›    Sesja XIX1098
    ›    Sesja XX1079
    ›    Sesja XXI1110
    ›    Sesja XXII1045
    ›    Sesja XXIII1313
    ›    Sesja XXIV1059
    ›    Sesja XXV1022
    ›    Sesja XXVI1155
    ›    Sesja XXVII1029
    ›    Sesja XXVIII969
    ›    Sesja XXIX1030
    ›    Sesja XXX1123
    ›    Sesja XXXI1277
    ›    Sesja XXXII1063
    ›    Sesja XXXIII985
    ›    Sesja XXXIV1016
    ›    Sesja XXXV895
    ›    Sesja XXXVI970
    ›    Sesja XXXVII966
    ›    Sesja XXXVIII1047
     IV Kadencja1587
   Protokoły z Sesji4743
     VIII Kadencja541
     VII kadencja1969
     VI kadencja2536
     V kadencja7037
   Postanowienia i decyzje444
     rok 2020390
     rok 2019534
     rok 2018107
     rok 2017107
   Podatki i opłaty lokalne5667
   Zarządzenia Wójta5194
    ›    Rok 2019213
    ›    Rok 2020288
    ›    Rok 2021273
     VIII Kadencja55
    ›    Rok 201849
     VII Kadencja660
    ›    Rok 2014347
    ›    Rok 20152037
    ›    Rok 20161866
    ›    Rok 20171779
    ›    Rok 20181908
     VI Kadencja897
    ›    Rok 20101483
    ›    Rok 20113398
    ›    Rok 20123597
    ›    Rok 20132829
    ›    Rok 2006910
     V Kadencja1693
    ›    Rok 20071329
    ›    Rok 2009758
    ›    Rok 20021008
    ›    Rok 20031410
    ›    Rok 20041025
    ›    Rok 2005994
    ›    Rok 20061298
     IV Kadencja1297
   Informacje Urzędu4323
     Obwieszczenia i zawiadomienia2381
    ›    Rok 20031126
   Plany, Programy i Strategie7809
   PPWOW10874
     Zaproszenia do składania ofert7425
     Informacje o wyborze oferty3255
     Zrealizowane zadania2662
     Planowane zadania1487
   Zagospodarowanie przestrzenne42919
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza2027
   Obwieszczenia/Postanowienia2647
   Zarządzenia1547
   Informacje/Ogłoszenia2356
   Druki1136
   Uchwały1546
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów52237
     Rok 20212881
     Rok 20207513
     Rok 201913127
     Rok 20189616
     Rok 201710076
     Rok 20168670
     Rok 20157250
     Rok 201411897
     Rok 201314215
     Rok 20126714
     Rok 20114032
     Rok 201057070
     Rok 20099031
     Rok 200811763
     Rok 200711411
     Rok 200615371
     Rok 200510240
     Rok 20044413
     Rok 20033784
   Wyniki Przetargów9026
     Rok 2021200
     Rok 2020764
     Rok 20191320
     Rok 20181287
     Rok 20171792
     Rok 20162558
     Rok 20151335
     Rok 20142192
     Rok 20132101
     Rok 20122308
     Rok 20111900
     Rok 20103951
     Rok 20091892
     Rok 20082429
     Rok 20072502
     Rok 20067478
     Rok 20053123
     Rok 20042407
     Rok 20031184
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień4910
     Rok 2021142
     Rok 2020379
     Rok 2019644
     Rok 2018421
     Rok 20171182
     Rok 2016874
     Rok 20151214
     Rok 20141522
     Rok 20131509
     Rok 20121624
     Rok 20111424
     Rok 20104576
     Rok 20091442
     Rok 20082512
     20076078
   Zapytania ofertowe8745
     Rok 202113424
     Rok 202014509
     Rok 201921104
     Rok 201820385
     Rok 201716562
     Rok 201627487
     Rok 201524713
     Rok 201414526
     Rok 20132413
     Rok 2012759
   Wyniki zapytań ofertowych2746
     Rok 2021287
     Rok 2020781
     Rok 2019630
     Rok 20181357
     Rok 20171052
     Rok 20161198
     Rok 20151028
     2014937
   Informacje z otwarcia ofert1913
     Rok 2021183
     Rok 2020567
     Rok 2019675
     Rok 2018748
     Rok 2017878
     Rok 2016519
   Plan postępowań o udzielenie zamówień1344
     Rok 2021142
     Rok 2020293
     Rok 2019452
     Rok 2018374
     Rok 2017659
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół33634
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3373
     Małżeństwa, narodziny, zgony1065
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC643
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej579
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą615
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa566
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia642
    ›    Sporządzenie aktu zgonu666
     Dowody osobiste1063
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy694
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia701
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia698
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności761
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza723
     Meldunki951
    ›    Zameldowanie na pobyt stały610
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy589
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy560
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego561
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego569
     Mieszkania944
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego567
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę529
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego452
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego547
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę559
     Nieruchomości4462
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej825
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym745
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem682
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste660
    ›    Podział nieruchomości669
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości728
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania644
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania653
     Działalność gospodarcza1096
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej678
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej590
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej593
     Zezwolenia i decyzje1218
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych587
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów841
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej599
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży613
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży610
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej615
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu1187
     Zaświadczenia1084
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego693
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku569
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego570
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych691
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych653
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej711
Inne
   Gospodarka odpadami2885
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne952
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych605
     Osiągnięte poziomy recyklingu456
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne395
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych534
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny428
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi833
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi624
     Akty prawne298
     Zasady optymalnej segregacji1223
     Harmonogram odbioru odpadów3712
     Opłaty1036
     Sprawozdawczość993
     Rejestr podmiotów odbierających odpady1038
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół2113
   Kluby sportowe1246
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego5910
   Dziennik Ustaw1542
   Monitor Polski1610
   Projekty unijne2724
     Projekty w ramach ZPORR6258
     Projekty w ramach EFS9115
   Gospodarka komunalna2644
   Jednostki organizacyjne7361
     Ośrodek Pomocy Społecznej1885
   Jednostki pomocnicze3685
     Sołectwa2362
    ›    Statut Sołectw1079
    ›    Sołectwo Odrzywół2938
    ›    Sołectwo Wysokin1927
    ›    Sołectwo Ceteń1693
    ›    Sołectwo Kamienna Wola1805
    ›    Sołectwo Kłonna1741
    ›    Sołectwo Ossa1559
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia1688
    ›    Sołectwo Myślakowice1901
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia1662
    ›    Sołectwo Lipiny1827
    ›    Sołectwo Wandzinów1385
    ›    Sołectwo Stanisławów1866
    ›    Sołectwo Dąbrowa1408
    ›    Sołectwo Różanna1592
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe1494
    ›    Sołectwo Jelonek1715
     Jednostki OSP1470
    ›    OSP Odrzywół1550
    ›    OSP Wysokin1153
    ›    OSP Kłonna975
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP994
     Ogłoszenia2514
     Wzory wniosków1277
     Postanowienia Sądów1254
   Oświadczenia majątkowe12498
     Kierownictwo Urzędu5728
    ›    Wójt Gminy6067
    ›    Sekretarz Gminy4279
    ›    Skarbnik Gminy3777
    ›    Zastępca Wójta3128
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja2087
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys1281
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta1228
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian1072
    ›    Radna - Brola Elżbieta967
    ›    Radny - Gajewski Sławomir1739
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław971
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek939
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota2691
    ›    Radna - Papis Krystyna962
    ›    Radny - Pawelec Jacek1027
    ›    Radna - Podkowińska Ewa841
    ›    Radny - Sipak Jan822
    ›    Radny - Sołtysiak Marian896
    ›    Radny - Stępień Przemysław1187
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej997
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja1719
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys821
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej994
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek677
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław683
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta693
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław624
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef815
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef602
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek758
    ›    Radny - Macierzyński Artur1003
    ›    Radny - Niemirski Szymon1670
    ›    Radna - Papis Krystyna715
    ›    Radny - Sołtysiak Marian650
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan793
    ›    Radny - Zbrowski Robert796
     Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja930
    ›    Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady364
    ›    Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego521
    ›    Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego283
    ›    Dobrodziej Rafał314
    ›    Gajewski Sławomir372
    ›    Garczyńska Elżbieta246
    ›    Glimasiński Stanisław239
    ›    Korycki Jacek363
    ›    Kwaśniak Zbigniew243
    ›    Kwiatkowski Marek334
    ›    Papis Krystyna281
    ›    Sułecki Adam279
    ›    Sołtysiak Marian297
    ›    Zieja Grażyna294
    ›    Zbrowski Robert359
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych4754
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej3461
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole3544
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole4408
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni2671
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach2974
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole3153
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole3495
    ›    Kierownik Klubu Maluch1884
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach1176
    ›    Kierownik Dziennego Domu Senior+262
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta3867
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej3230
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego2893
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej2728
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej2068
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat1805
    ›    Inspektor ds. funduszu stypendialnego868
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej589
    ›    Podinspektor w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej200
   Ogłoszenia47845
   Informacje nieudostępnione3269
   Redakcja Biuletynu4080
   Turniej3068
Łączna liczba odwiedzin:1698168