Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-12-03 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Informacje z otwarcia ofert » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-12-03 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Informacje z otwarcia ofert » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-30 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o wykonaniu umowy » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myślakowice - Kolonia
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-30 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o wykonaniu umowy » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myślakowice - Kolonia
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-30 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o wykonaniu umowy » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja systemu grzewczego w budynku SENIOR+ w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-30 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o wykonaniu umowy » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Modernizacja systemu grzewczego w budynku SENIOR+ w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-24 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-24 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-24 10:25
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-24 10:25
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż iluminacji świetlnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-11-24 10:25
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-24 10:22
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-18 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-18 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-18 12:15
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-18 12:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-18 12:11
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU
Wykonanie: Marek Matuszczak
Data: 2021-11-03 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VIII Kadencja » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 218.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Odrzywół na rok 2021, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-11-03 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VIII Kadencja » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 218.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Odrzywół na rok 2021, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-11-03 10:23
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacja społecznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-11-03 10:22
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacja społecznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-11-03 10:22
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konsultacja społecznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-10-20 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VIII Kadencja » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 217.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-10-20 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VIII Kadencja » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 217.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-10-20 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VIII Kadencja » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 216.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-10-20 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VIII Kadencja » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 216.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-10-20 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VIII Kadencja » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 216.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-10-20 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VIII Kadencja » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 215.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Gminy Odrzywół pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-10-20 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VIII Kadencja » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 215.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Gminy Odrzywół pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
Data: 2021-10-20 09:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XXII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.171.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Odrzywół na lata 2022 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski