główna zawartość
artykuł nr 56

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok".

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 30.12.2014 r.
 
w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu i www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji , imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 30 grudnia 2014  do 16 stycznia 2015 r.
 do godz. 15.30.
na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy .
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

 

artykuł nr 57

Wykaz imprez kulturalno-oświatowych w 2015 r.

  1. Obchody święta 3 maja i Dzień Strażaka – 03.05.2015r.
  2. Ogólnopolski wyścig crossowy w Odrzywole - 17.05.2015r.
  3. Festyn międzyszkolny z okazji Dnia dziecka - 03.06.2015r.
  4. Sobótki nad Drzewiczką - 20.06.2014r.
  5. Sobótki nad Pilicą - 21.06.2015
  6. Dzień Odrzywołu - 12.07.2015r.
  7. Niedziela z Operetką - 26.07.2015r.
  8. Dożynki gminne – Myślakowice - 23.08.2015r.
  9. Obchody św. Niepodległości -  11.11.2015r.
  10. VIII Regionalny Festiwal Śpiewaków Kapel, Zespołów , Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń -  15.11.2015r.

artykuł nr 58

Sylwester 2014 - zaproszenie

artykuł nr 59

Ogłoszenie o pracy Urzędu w Wigilię

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2014 r. (Wigilia) Urząd będzie nieczynny.
Za utrudniena przepraszamy.

artykuł nr 60

INFORMACJA dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

INFORMACJA
dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014r.
 
  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 210/2014 z dnia 15 września 2014r. oraz Nr 221/2014 z dnia 23 października 2014 r. wszystkie komitety wyborcze, które zajmują lub mają zamiar zajmować powierzchnie budynków i urządzeń gminnych, winny dokonać opłaty za wynajem powierzchni.
Bez opłaty komitety wyborcze mogą wywieszać swoje reklamy na słupie ogłoszeniowym na Placu Kilińskiego.
  Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy pod nr tel. 48/ 67 16 036.
 
  Wójt
/-/ Marian Kmieciak