główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia/aktualności

Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż iluminacji świetlnych

Urząd Gminy w Odrzywole wnosi o przedłożenie oferty na montaż i demontaż iluminacji świetlnych: przewieszki przez ulicę – 5 szt. motywy świetlne na latarnie – 40 Termin realizacji usługi – 10 -14 grudnia 2019r.

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 16:46

2. VIII kadencja

X sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 09:36

3. Klauzula dot. skarg, wniosków i petycji

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywani...

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Odrzywół z siedzibą ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem za p...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 11:11

4. Sesja X

Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 08:33

5. Ogłoszenia/aktualności

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 12:11

6. Ogłoszenia/aktualności

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalen...

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020. Na podstawie uchwały Nr VII /47/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku pub...

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2019-11-27 09:40

7. Rok 2019

Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Odrzywole im...

ZAWIADOMIENIE Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na zadanie: "Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Odrzywole im. Jana Pawła II" Zamawiający: Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 43 Tryb wyboru wykonawcy:...

Utworzony: 2019-11-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 14:09

8. Inspektora ds wymiaru podatku i opłat

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Pani Moniki Chałubińskiej

Utworzony: 2018-04-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 09:26

9. Klauzula dot. opłat

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Deklaracja o wysokości opłat za odpady

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół, ul....

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 08:11

10. Klauzula dot. podatów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół, ul....

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 08:04

11. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy Odrzywół Rodzaj Gmina wiejska Województwo mazowieckie Powiat przysuski Kod 26-425 Miejscowość Odrzywół, ul. Warszawska 53 Kontakt tel. +48 (48) 671-60-57, 671-60-36 tel/fax: (48) 671-63-50 e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl e-mail: sekretariat@odrzywol.eu Numer konta bankowego Bank Spółdzielczy Radom 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002 NIP 798-12-59-102 - Urząd Gminy w Odrzywole 6010086182 - Gmina Odrzywół Adres skrytki ePUAP /6c3i55bbnc/skrytkaESP Wójt mgr Marian Kmieciak tel. (48) 67...

Utworzony: 2003-06-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 13:58

12. Informacja dt. ochrony danych osobowych

INFORMACJA DT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie Danych Osobowych informujemy, że: Administratorem podanych przez Panią / Pana danych będzie Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, nr telefon 486...

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 13:57

13. Klauzula dla Radnych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Rada Gminy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Odrzywole,26-425 Odrzywół, ul. ...

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 13:46

14. Rok 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniż...

Na zadanie „ Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Odrzywole im. Jana Pawła II ” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” ZAMAWIAJĄCY: Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie „Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podst...

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 09:27

15. Wyniki naboru

Informacja o wynikach konkursu na samodzielne stanowisko d/s Rolnictwa, Leśnictwa i ...

W związku z przeprowadzonym konkursem na samodzielne stanowisko d/s Rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w pełnym wymiarze czasu pracy, uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie do Urzędu Gminy w Odrzywole wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Panią Annę Dobrodziej zam. Jelonek gm. Odrzywół. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła, że oferta jest kompletna i spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Z przeprowad...

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 18:32

16. Rok 2019

Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie

Odrzywół, dnia 24.10.2019 r. IT-2710.25.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie: „Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30 Znak sprawy: IT – 2710.2...

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 12:24

17. Ogłoszenia/aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Odrzywół Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945) zawiadamia, iż w dniu 18.10.2019 r. na wniosek Gminy Odrzywół, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Kubca, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie budynku garażowego dla OSP Wysokin na działce nr 4047, obręb Wysokin, gmina Odrz...

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 08:30

18. VIII Kadencja

Protokół z III sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.01.2019 r.

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 09:32

19. VIII Kadencja

Protokół z VIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19.08.2019 r.

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 09:26

20. VIII Kadencja

Protokół z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 08.07.2019 r.

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 09:24