główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół prz...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie w BZP nr 588844-N-2019 z dnia 2019-08-22 r.

Utworzony: 2019-08-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-22 14:35

2. Rok 2019

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

Odrzywół dnia 22.08.2019 r. IT-2710.21.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin – PRZETARG POWTÓRZONY. Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie w imieniu której działa Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) ...

Utworzony: 2019-08-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-22 14:22

3. Rok 2019

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolny...

Odrzywół, 17.07.2019 IT-2710.20.2019 Zaproszenie na zadanie pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-2020” Zamawiający: Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26 – 425 Odrzywół Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-2020. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia znajdują się w za...

Utworzony: 2019-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-08-22 12:37

4. VIII kadencja

VIII sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Utworzony: 2019-08-21 | Zmodyfikowany: 2019-08-21 09:48

5. Ogłoszenia/aktualności

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 21:55

6. Rok 2019

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

Nr sprawy: IT – 2710.21.2019 Odrzywół, dnia 14.08.2019 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wys...

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 11:24

7. Druki i formularze

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Utworzony: 2016-06-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 14:41

8. Rok 2019

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP WYSOKIN - PRZETARG POWTÓRZONY

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół W imieniu: OSP w Wysokinie Wysokin ul. Dr H. Spoczyńskiej 34 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP WYSOKIN – PRZETARG POWTÓRZONY Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie w BZP nr 582926-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-08-06 11:49

9. Rok 2019

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

IT-2710.14.2019 Odrzywół, dnia 06.08.2019 r. Wszyscy uczestnicy postępowania ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Numer ogłoszenia w BZP: nr 571559-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. Nr sprawy: IT-2710.14.2019 Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie w imieniu której działa Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. &n...

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-08-06 10:39

10. Rok 2019

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół

Odrzywół, dnia 05.08.2019 r. IT-2710.16.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie: „Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30 Znak...

Utworzony: 2019-08-05 | Zmodyfikowany: 2019-08-05 13:37

11. Rok 2019

Zakup i montaż dwóch altan rekreacyjnych

Odrzywół dnia 02.08.2019 r. IT-2710.15.1.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na zadanie: „Zakup i montaż dwóch altan rekreacyjnych” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30 Znak sprawy: IT – 2710.15.2019 Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe Liczba złożonych ofert: 3; Kryteria wyboru ofert: cena 100 %, W wyniku b...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 11:25

12. Rok 2019

Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 02.08.2019 r. IT-2710.11.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30 Znak sprawy: IT – 2710.11.20...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 11:13

13. Rok 2019

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

Odrzywół dnia 30.07.2019 r. IT-2710.14.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin. Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie w imieniu której działa Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, te...

Utworzony: 2019-07-30 | Zmodyfikowany: 2019-07-30 10:55

14. Rok 2019

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2019/2020 ...

Odrzywół dnia 26.07.2019 r. IT-2710.18.1.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na zadanie: „Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30 Znak sprawy: IT – 2710.18.2019 Tryb wyboru wyko...

Utworzony: 2019-07-26 | Zmodyfikowany: 2019-07-26 12:48

15. Rok 2019

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolny...

Odrzywół, dnia 26.07.2019 r. IT-2710.20.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie: „Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-2020” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel....

Utworzony: 2019-07-26 | Zmodyfikowany: 2019-07-26 12:47

16. Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-24 08:45

17. Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-24 08:43

18. VIII kadencja

VII sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 08 lipca 2019 r.

Utworzony: 2019-07-08 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 09:12

19. Ogłoszenia/aktualności

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 lipca 201...

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 12:06

20. Rok 2019

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół W imieniu: OSP w Wysokinie Wysokin ul. Dr H. Spoczyńskiej 34 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP WYSOKIN Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie w BZP nr 571559-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 11:09