główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Zaopatrzenie w artykuły biurowe, tusze, tonery i środki czystości Urzędu Gminy w Odr...

Odrzywół, dnia 17.01.2020 roku Znak sprawy: IT-2710.1.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Zaopatrzenie w artykuły biurowe, tusze, tonery i środki czystości Urzędu Gminy w Odrzywole Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 14:58

2. VIII kadencja

XI sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 r.

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 13:24

3. Plany, Programy i Strategie

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania N...

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 09:52

4. Plan pracy i sprawozdania

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA ...

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2019 rok. Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Odrzywół. Informacje na temat funkcjonowania składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działalności Komisji. Opiniowanie planowanych inwestycji na 2020 rok. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2021 rok. Inne sprawy wynikające z zakresu działań Komisji.

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 09:48

5. Plan pracy i sprawozdania

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH NA 2020 ROK

I KWARTAŁ 2020 ROKU Sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 rok. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych (SP ZOZ, GOPS, GBP, ŚDS, GMINNY KLUB DZIECIĘCY MALUCH PLUS, DZIENNY DOM SENIOR+) za 2019 rok. Informacja o funkcjonowaniu Świetlic wiejskich w Gminie Odrzywół za 2019 r. II KWARTAŁ 2020 ROKU Zapoznanie się z projektem arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 Analiza wyników rekrutacji do Gminnego Klubu MALUCH PLUS "SŁONECZNY KĄCIK" w Odrzywole Organizacja wypoc...

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 09:42

6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Plan Pracy Komisji na 2020 rok

Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2021 rok. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy - w zależności od potrzeb Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok. Realizacja innych spraw wynikających z zakresu pracy Komisji.

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 09:39

7. Plan pracy i sprawozdania

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU FINANSÓW I PLANOWANIA NA 2020 ROK

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2021 rok Zaopiniowanie projektu WPF na lata 2021-2029 i projektu budżetu na 2021 rok. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2019 rok. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku. Opiniowanie Uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań przez Gminę. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie Gminy na 2020 r. Ocena realizacji inwestycji gminnych. Realizacja bieżących spraw zleconych przez Radę G...

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 09:35

8. Plan pracy i sprawozdania

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok Kontrola gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole - raz na rok. Kontrola prawidłowości naliczania podatku z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej - raz na rok Kontrola windykacja zaległości za pobór wody i odpro...

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 09:28

9. Plan pracy

Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2020 rok

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 09:26

10. Budżet na 2020 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na 2020 rok

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 09:25

11. Opinie RIO

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na ro...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 09:24

12. Opinie RIO

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wielole...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 09:22

13. Sesja XI

Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 roku

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 09:19

14. Ogłoszenia/aktualności

Ogłoszenie o pracy Urzędu w dniu 31 grudnia 2019 roku

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 31 GRUDNIA 2019 ROKU (WTOREK) URZĄD GMINY W ODRZYWOLE Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH CZYNNY BĘDZIE DLA INTERESANTÓW OD GODZ. 7 30 DO GODZ. 1430 PRZEPRASZAMY ZA EWENTUALNE UTRUDNIENIA WÓJT /-/ MARIAN KMIECIAK

Utworzony: 2019-12-27 | Zmodyfikowany: 2019-12-27 15:56

15. Petycje

Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Utworzony: 2019-12-20 | Zmodyfikowany: 2019-12-20 12:35

16. Petycje

Petycja Pani Renaty Sutor

Utworzony: 2019-12-20 | Zmodyfikowany: 2019-12-20 12:31

17. Ogłoszenia/aktualności

Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż iluminacji świetlnych

Urząd Gminy w Odrzywole wnosi o przedłożenie oferty na montaż i demontaż iluminacji świetlnych: przewieszki przez ulicę – 5 szt. motywy świetlne na latarnie – 40 Termin realizacji usługi – 10 -14 grudnia 2019r.

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 16:46

18. VIII kadencja

X sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 09:36

19. Klauzula dot. skarg, wniosków i petycji

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywani...

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Odrzywół z siedzibą ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem za p...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 11:11

20. Sesja X

Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 08:33