główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 20 szt. dla uczniów i nauczycieli do zd...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.: „Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 20 szt. dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30 Z...

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 09:38

2. Rok 2020

Przebudowa drogi Odrzywół - Kamienna Wola

Ogłoszenie nr 510095633-N-2020 z dnia 02-06-2020 r. Gmina Odrzywół: Przebudowa drogi Odrzywół – Kamienna Wola OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 535243-N-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zam...

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 12:06

3. 2020

Obwieszczenie ZP.6220.2.2020

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 15:52

4. 2020

Obwieszczenie ZP.6220.1.2020

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 15:50

5. Sołtysiak Marian

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:31

6. Sułecki Adam

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:30

7. Opinie RIO

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół sprawozdaniu z wykonania budżetu za...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 08:52

8. Rok 2020

Dostarczenie komputerów przenośnych w ilości 20 szt. dla uczniów i nauczycieli do zd...

Znak sprawy: IT-2710.14.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Dostarczenie komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w Gminie Odrzywół. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa Zamawiającego: Gmina O...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:57

9. Klauzula rekrutacyjna

Klauzula rekrutacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz.UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy,że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 ...

Utworzony: 2019-08-30 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:19

10. Rok 2020

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół

Ogłoszenie nr 510087541-N-2020 z dnia 21-05-2020 r. Gmina Odrzywół: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 532300-N-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zami...

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 11:31

11. Rok 2020

Przebudowa drogi Odrzywół - Kamienna Wola

Odrzywół dnia 20.05.2020 r. IT-2710.12.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi Odrzywół – Kamienna Wola” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30 Znak sprawy: IT – 2...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 13:55

12. Druki i formularze

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Utworzony: 2016-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 10:02

13. Regulaminy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół.

Utworzony: 2005-12-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:54

14. Regulaminy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół

Utworzony: 2019-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:52

15. Sesja XIV

Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 maja 2020 roku

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:28

16. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia ko...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:00

17. Rok 2020

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości ...

Ogłoszenie nr 510085856-N-2020 z dnia 19-05-2020 r. Gmina Odrzywół: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół gm. Odrzywół OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:...

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 13:09

18. Rok 2020

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół

Odrzywół dnia 13.05.2020 r. IT-2710.11.4.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół” Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30 Znak sprawy: IT – ...

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 13:16

19. Rok 2020

Przebudowa drogi Odrzywół - Kamienna Wola

Nr sprawy: IT – 2710.12.2020 Odrzywół, dnia 13.05.2020 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi Odrzywół – Kamienna Wola &n...

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 12:53

20. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Dziennego Domu Senior+ w Odrzywole za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 15:08