główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia/aktualności

Zawiadomienie ŚR-X.6821.1.2.2019

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 14:51

2. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ODRZYWÓŁ za rok 2018 r.

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 17:36

3. Rok 2019

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek

Ogłoszenie nr 510100357-N-2019 z dnia 22-05-2019 r. Gmina Odrzywół: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 528965-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zam...

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 10:32

4. Rok 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 12 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie w BZP nr 549838-N-2019 z...

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 14:03

5. Rok 2019

Organizacja inscenizacji historycznej: „Bitwa pod Odrzywołem 7-8 września 1939...

Odrzywół, dn. 10.05.2019 Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Organizacja inscenizacji historycznej: „Bitwa pod Odrzywołem 7-8 września 1939r.- w 80-lecie „polskiego września”. Termin: 7 lipca b.r. w godzinach popołudniowych w Odrzywole. Zakres: Organizacja inscenizacji z wykorzystaniem: - czołgi lub tankietki niemieckie i polskie (minimum po 1 szt.); - pojazd opancerzony niemiecki 1 sztuka; - 2 motocykle niemieckie; - samolot niemiecki; - pirotechnik do imitacji bombardowań (mini...

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 13:22

6. Rok 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

IT-2710.05.2019 Odrzywół, dnia 16.05.2019 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Numer ogłoszenia w BZP: nr 543770-N-2019 z dnia 2019-05-06 r. Nr sprawy: IT-2710.05.2019 Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu ...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 14:25

7. Rok 2019

Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Od...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie w BZP nr 548447-N-2019 z dnia 2019-05-16 r.

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 13:30

8. Obwieszczenia

Obwieszczenie OKW w Warszawie II o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów Par...

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 20:49

9. Rok 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 24 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie nr 543770-N-2019 z dnia ...

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 14:44

10. Rok 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

Nr sprawy: IT – 2710.05.2019 Odrzywół, dnia 14.05.2019 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w...

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 14:43

11. Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 13:17

12. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Gminnego Klubu Maluch Plus - Słoneczny Kącik w Odrzywole za 2...

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 07:44

13. Postanowienia

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwoł...

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 07:35

14. Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 1 etat

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na stanowisko: - Podinspektor d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 I Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie, Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych; Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, Posiadanie wyższego wykształcenia z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii, Nieposzlakowana opinia. II Wymagania dodatkowe wskazane up...

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 07:26

15. Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady

Początek kadencji

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 10:33

16. Gajewski Sławomir

Początek kadencji

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 10:32

17. Kwaśniak Zbigniew

Początek kadencji

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 10:31

18. Dobrodziej Rafał

Początek kadencji

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 10:29

19. Korycki Jacek

Początek kadencji

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 10:28

20. Zbrowski Robert

Początek kadencji

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 10:27