główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-04-19 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
2. Data: 2019-04-19 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3. Data: 2019-04-19 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4. Data: 2019-04-19 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
5. Data: 2019-04-19 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
6. Data: 2019-04-19 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
7. Data: 2019-04-09 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
8. Data: 2019-04-09 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Informacje z otwarcia ofert » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
9. Data: 2019-04-09 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Informacje z otwarcia ofert » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
10. Data: 2019-04-08 13:53
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu
Opis zmian: dodanie artykułu: Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2018
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
11. Data: 2019-04-08 13:48
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
12. Data: 2019-04-08 13:47
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
13. Data: 2019-04-08 13:46
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja ZP.6220.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
14. Data: 2019-04-08 13:45
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja ZP.6220.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
15. Data: 2019-04-05 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
16. Data: 2019-04-04 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
17. Data: 2019-04-04 09:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
18. Data: 2019-04-03 08:41
Dział: Wybory do Parlamentu Europejskiego » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół z dnia 29 marca 2019 roku o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
19. Data: 2019-04-02 09:06
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
20. Data: 2019-04-02 09:03
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
21. Data: 2019-04-01 07:48
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMPLEKSOWA UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW (OWU)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
22. Data: 2019-04-01 07:47
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMPLEKSOWA UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW (OWU)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
23. Data: 2019-03-28 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
24. Data: 2019-03-28 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
25. Data: 2019-03-28 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
26. Data: 2019-03-26 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
27. Data: 2019-03-26 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
28. Data: 2019-03-22 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
29. Data: 2019-03-22 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek
Wykonanie: Marek Matuszczak
30. Data: 2019-03-20 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak