główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1420401
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ158601
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 158601
   Imienne zestawienia głosowań 396
     VIII kadencja 550
   Transmisja i nagrania obrad 1329
   Godziny urzędowania 5687
   Numery wewnętrzne 6695
   Wykaz adresów e-mail 6139
   Organizacja urzędu 7094
   Karty spraw 3438
     GOPS 5639
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 888
   Struktura organizacyjna 7405
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3319
   Ogłoszenia/aktualności 54004
   Sprawdź stan sprawy 2286
   Wnioski, zapytania i interpelacje 1969
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 12029
   Kalendarz imprez sportowych 1878
   Druki i formularze 5555
   Nieodpłatna pomoc prawna 1010
   Wykaz punktów adresowych 570
   Petycje 504
   Informacje o środowisku 524
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 448
     Klauzula rekrutacyjna 36
     Klauzula dla Radnych 6
     Klauzula dot. podatów 4
     Klauzula dot. opłat 5
     Klauzula dot. skarg, wniosków i petycji 8
   Praca - nabory/konkursy 11075
     Ogłoszenia 11883
     Listy kandydatów 4892
     Wyniki naboru 4810
Wybory samorządowe 2018
   Gminna Komisja Wyborcza 495
   Informacje 612
   Obwieszczenia 990
   Postanowienia 402
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia 295
   Informacje 257
   Postanowienia 151
Organy
   Wójt Gminy 7722
     Kompetencje 2001
   Pytania do Wójta 4607
   Zastępca Wójta Gminy 5325
     Kompetencje 1820
   Sekretarz 4687
     Kompetencje 1470
   Skarbnik 4222
     Kompetencje 1254
   Rada Gminy 6133
     Przewodniczący Rady 2359
     Skład Rady 3737
     Plan pracy 465
   Komisje Rady 3729
     Komisja Rewizyjna 1881
    ›    Przedmiot działania 895
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1372
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1719
    ›    Przedmiot działania 843
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1144
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1846
    ›    Przedmiot działania 829
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1394
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1770
    ›    Przedmiot działania 838
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1194
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 112
     Komisja Statutowa - doraźna 1647
    ›    Przedmiot działania 643
    ›    Plan pracy i sprawozdania 697
   Referaty Urzędu 4817
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3288
     Referat Finansowy 1975
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 6084
   Samodzielne stanowiska 4775
     d/s Kadrowych 1394
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 2091
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 475
     Asystent Rodziny 461
Prawo Lokalne
   Statut 3549
   Regulaminy 3330
   Kontrola zarządcza 1230
   Sprawozdania z wykonania budżetu 633
   Pozostałe sprawozdania 414
   Budżet 5208
     Opinie RIO 1500
     Uchwały budżetowe 1879
     Budżet na 2020 rok 3
     Budżet na 2019 rok 70
     Budżet na 2018 rok 195
     Budżet na 2017 rok 324
     Budżet na 2016 rok 476
     Budżet na 2015 rok 417
     Budżet na 2014 rok 507
     Budżet na 2013 rok 373
     Budżet na 2012 rok 554
     Budżet na 2011 rok 601
     Budżet na 2010 rok 690
     Budżet na 2009 rok 874
     Budżet na 2008 rok 1081
     Budżet na 2007 rok 996
   Sprawozdania finansowe 109
   Projekt budżetu 2566
   Uchwały 6471
     VIII Kadencja 370
    ›    Sesja I 124
    ›    Sesja II 176
    ›    Sesja III 98
    ›    Sesja IV 86
    ›    Sesja V 45
    ›    Sesja VI 88
    ›    Sesja VII 38
    ›    Sesja VIII 81
    ›    Sesja IX 72
    ›    Sesja X 74
    ›    Sesja XI 8
     VII Kadencja 1179
    ›    Sesja I 422
    ›    Sesja II 427
    ›    Sesja III 457
    ›    Sesja IV 462
    ›    Sesja V 490
    ›    Sesja VI 346
    ›    Sesja VII 469
    ›    Sesja VIII 353
    ›    Sesja IX 608
    ›    Sesja X 439
    ›    Sesja XI 452
    ›    Sesja XII 364
    ›    Sesja XIII 378
    ›    Sesja XIV 448
    ›    Sesja XV 250
    ›    Sesja XVI 281
    ›    Sesja XVII 289
    ›    Sesja XVIII 320
    ›    Sesja XIX 292
    ›    Sesja XX 146
    ›    Sesja XXI 278
    ›    Sesja XXII 190
    ›    Sesja XXIII 155
    ›    Sesja XXIV 205
    ›    Sesja XXV 171
    ›    Sesja XXVI 166
    ›    Sesja XXVII 163
    ›    Sesja XXVIII 147
    ›    Sesja XXIX 128
    ›    Sesja XXX 153
    ›    Sesja XXXI 116
    ›    Sesja XXXII 96
    ›    Sesja XXXIII 111
    ›    Sesja XXXIV 97
     VI Kadencja 1614
    ›    Sesja I 580
    ›    Sesja II 594
    ›    Sesja III 553
    ›    Sesja IV 445
    ›    Sesja V 451
    ›    Sesja VI 373
    ›    Sesja VII 441
    ›    Sesja VIII 440
    ›    Sesja IX 445
    ›    Sesja X 438
    ›    Sesja XI 459
    ›    Sesja XII 443
    ›    Sesja XIII 332
    ›    Sesja XIV 451
    ›    Sesja XV 625
    ›    Sesja XVI 445
    ›    Sesja XVII 550
    ›    Sesja XVIII 311
    ›    Sesja XIX 599
    ›    Sesja XX 372
    ›    Sesja XXI 326
    ›    Sesja XXII 398
    ›    Sesja XXIII 332
    ›    Sesja XXIV 317
    ›    Sesja XXV 399
    ›    Sesja XXVI 379
     V Kadencja 2103
    ›    Sesja I 840
    ›    Sesja II 669
    ›    Sesja III 722
    ›    Sesja IV 756
    ›    Sesja V 733
    ›    Sesja VI 724
    ›    Sesja VII 718
    ›    Sesja VIII 629
    ›    Sesja IX 575
    ›    Sesja X 661
    ›    Sesja XI 624
    ›    Sesja XII 831
    ›    Sesja XIII 522
    ›    Sesja XIV 614
    ›    Sesja XV 561
    ›    Sesja XVI 524
    ›    Sesja XVII 547
    ›    Sesja XVIII 539
    ›    Sesja XIX 492
    ›    Sesja XX 530
    ›    Sesja XXI 987
    ›    Sesja XXII 433
    ›    Sesja XXIII 466
    ›    Sesja XXIV 446
    ›    Sesja XXV 527
    ›    Sesja XXVI 492
    ›    Sesja XXVII 584
    ›    Sesja XXVIII 431
    ›    Sesja XXIX 431
    ›    Sesja XXX 507
    ›    Sesja XXXI 472
    ›    Sesja XXXII 440
    ›    Sesja XXXIII 579
    ›    Sesja XXXIV 387
    ›    Sesja XXXV 479
    ›    Sesja XXXVI 540
    ›    Rok 2003 1287
    ›    Rok 2002 1019
    ›    Sesja XIV 785
    ›    Sesja XV 964
    ›    Sesja XVI 792
    ›    Sesja XVII 889
    ›    Sesja XI 787
    ›    Sesja XII 856
    ›    Sesja XIII 810
    ›    Sesja XVIII 822
    ›    Sesja XIX 907
    ›    Sesja XX 900
    ›    Sesja XXI 864
    ›    Sesja XXII 851
    ›    Sesja XXIII 945
    ›    Sesja XXIV 883
    ›    Sesja XXV 827
    ›    Sesja XXVI 956
    ›    Sesja XXVII 857
    ›    Sesja XXVIII 768
    ›    Sesja XXIX 834
    ›    Sesja XXX 903
    ›    Sesja XXXI 1059
    ›    Sesja XXXII 895
    ›    Sesja XXXIII 806
    ›    Sesja XXXIV 823
    ›    Sesja XXXV 701
    ›    Sesja XXXVI 801
    ›    Sesja XXXVII 778
    ›    Sesja XXXVIII 859
     IV Kadencja 1403
   Protokoły z Sesji 4441
     VIII Kadencja 25
     VII kadencja 1189
     VI kadencja 1871
     V kadencja 6242
   Postanowienia i decyzje 102
     Rok 2019 255
   Podatki i opłaty lokalne 5254
   Zarządzenia Wójta 4750
     VII Kadencja 454
    ›    Rok 2014 223
    ›    Rok 2015 931
    ›    Rok 2016 871
    ›    Rok 2017 758
    ›    Rok 2018 867
     VI Kadencja 805
    ›    Rok 2010 1123
    ›    Rok 2011 2568
    ›    Rok 2012 2574
    ›    Rok 2013 1883
    ›    Rok 2006 793
     V Kadencja 1607
    ›    Rok 2007 913
    ›    Rok 2009 640
    ›    Rok 2002 864
    ›    Rok 2003 1195
    ›    Rok 2004 904
    ›    Rok 2005 853
    ›    Rok 2006 1167
     IV Kadencja 1190
   Informacje Urzędu 4092
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2256
    ›    Rok 2003 987
   Plany, Programy i Strategie 6290
   PPWOW 10440
     Zaproszenia do składania ofert 7068
     Informacje o wyborze oferty 2911
     Zrealizowane zadania 2339
     Planowane zadania 1369
   Zagospodarowanie przestrzenne 39788
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1764
   Obwieszczenia/Postanowienia 2403
   Zarządzenia 1289
   Informacje/Ogłoszenia 2090
   Druki 934
   Uchwały 1299
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 48447
     Rok 2020 41
     Rok 2019 8090
     Rok 2018 9169
     Rok 2017 9423
     Rok 2016 8016
     Rok 2015 6876
     Rok 2014 11238
     Rok 2013 13498
     Rok 2012 6131
     Rok 2011 3653
     Rok 2010 54896
     Rok 2009 8546
     Rok 2008 11380
     Rok 2007 11230
     Rok 2006 14623
     Rok 2005 9900
     Rok 2004 4077
     Rok 2003 3636
   Wyniki Przetargów 8196
     Rok 2020 4
     Rok 2019 676
     Rok 2018 921
     Rok 2017 1332
     Rok 2016 1279
     Rok 2015 964
     Rok 2014 1645
     Rok 2013 1695
     Rok 2012 1945
     Rok 2011 1574
     Rok 2010 3386
     Rok 2009 1509
     Rok 2008 2100
     Rok 2007 2351
     Rok 2006 6817
     Rok 2005 2770
     Rok 2004 2238
     Rok 2003 1043
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 4359
     Rok 2020 1
     Rok 2019 340
     Rok 2018 307
     Rok 2017 944
     Rok 2016 685
     Rok 2015 1099
     Rok 2014 1257
     Rok 2013 1297
     Rok 2012 1417
     Rok 2011 1223
     Rok 2010 4185
     Rok 2009 1255
     Rok 2008 2306
     2007 5986
   Zapytania ofertowe 6669
     Rok 2020 68
     Rok 2019 16620
     Rok 2018 19597
     Rok 2017 16027
     Rok 2016 26539
     Rok 2015 21675
     Rok 2014 14068
     Rok 2013 2059
     Rok 2012 621
   Wyniki zapytań ofertowych 1864
     Rok 2020 3
     Rok 2019 307
     Rok 2018 907
     Rok 2017 805
     Rok 2016 921
     Rok 2015 823
     2014 734
   Informacje z otwarcia ofert 1237
     Rok 2020 1
     Rok 2019 385
     Rok 2018 521
     Rok 2017 641
     Rok 2016 415
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 846
     Rok 2020 19
     Rok 2019 308
     Rok 2018 266
     Rok 2017 555
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 32722
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3109
     Małżeństwa, narodziny, zgony 948
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 516
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 460
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 479
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 456
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 513
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 555
     Dowody osobiste 970
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 554
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 574
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 529
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 624
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 595
     Meldunki 854
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 491
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 455
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 454
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 416
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 456
     Mieszkania 834
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 444
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 410
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 335
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 417
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 433
     Nieruchomości 4333
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 697
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 614
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 540
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 537
    ›    Podział nieruchomości 542
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 616
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 540
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 518
     Działalność gospodarcza 986
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 536
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 471
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 474
     Zezwolenia i decyzje 1114
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 465
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 620
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 488
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 487
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 495
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 499
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 990
     Zaświadczenia 962
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 528
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 435
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 448
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 559
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 542
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 571
Inne
   Gospodarka odpadami 2087
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 300
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 278
     Osiągnięte poziomy recyklingu 183
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 133
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 178
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 126
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 530
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 137
     Akty prawne 112
     Zasady optymalnej segregacji 689
     Harmonogram odbioru odpadów 1897
     Opłaty 716
     Sprawozdawczość 665
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 810
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1729
   Kluby sportowe 1026
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5325
   Dziennik Ustaw 1345
   Monitor Polski 1395
   Projekty unijne 2461
     Projekty w ramach ZPORR 5944
     Projekty w ramach EFS 8217
   Gospodarka komunalna 2345
   Jednostki organizacyjne 6916
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1759
   Jednostki pomocnicze 3413
     Sołectwa 1946
    ›    Statut Sołectw 840
    ›    Sołectwo Odrzywół 2468
    ›    Sołectwo Wysokin 1446
    ›    Sołectwo Ceteń 1374
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1509
    ›    Sołectwo Kłonna 1378
    ›    Sołectwo Ossa 1252
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1351
    ›    Sołectwo Myślakowice 1514
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1328
    ›    Sołectwo Lipiny 1560
    ›    Sołectwo Wandzinów 1136
    ›    Sołectwo Stanisławów 1550
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1174
    ›    Sołectwo Różanna 1317
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1198
    ›    Sołectwo Jelonek 1389
     Jednostki OSP 1354
    ›    OSP Odrzywół 1365
    ›    OSP Wysokin 886
    ›    OSP Kłonna 777
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 812
     Ogłoszenia 2177
     Wzory wniosków 1129
     Postanowienia Sądów 1121
   Oświadczenia majątkowe 10813
     Kierownictwo Urzędu 4805
    ›    Wójt Gminy 5127
    ›    Sekretarz Gminy 3539
    ›    Skarbnik Gminy 3157
    ›    Zastępca Wójta 2499
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1850
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1019
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 992
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 851
    ›    Radna - Brola Elżbieta 762
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1360
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 790
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 720
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2350
    ›    Radna - Papis Krystyna 712
    ›    Radny - Pawelec Jacek 716
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 653
    ›    Radny - Sipak Jan 611
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 706
    ›    Radny - Stępień Przemysław 949
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 776
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1425
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 600
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 749
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 475
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 469
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 503
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 408
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 552
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 398
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 508
    ›    Radny - Macierzyński Artur 757
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1420
    ›    Radna - Papis Krystyna 483
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 459
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 536
    ›    Radny - Zbrowski Robert 583
     Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja 243
    ›    Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady 97
    ›    Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego 89
    ›    Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego 59
    ›    Dobrodziej Rafał 41
    ›    Gajewski Sławomir 75
    ›    Garczyńska Elżbieta 42
    ›    Glimasiński Stanisław 26
    ›    Korycki Jacek 71
    ›    Kwaśniak Zbigniew 33
    ›    Kwiatkowski Marek 56
    ›    Papis Krystyna 43
    ›    Sułecki Adam 54
    ›    Sołtysiak Marian 39
    ›    Zieja Grażyna 59
    ›    Zbrowski Robert 76
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 3990
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2739
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 3122
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 3493
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2301
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2659
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2525
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 2893
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1449
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 733
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 3071
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2668
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2464
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2200
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1775
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 1183
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 557
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 304
   Ogłoszenia 46564
   Informacje nieudostępnione 3054
   Redakcja Biuletynu 3666
   Turniej 2872