główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1342242
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ147854
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 147854
   Imienne zestawienia głosowań 155
     VIII kadencja 190
   Transmisja i nagrania obrad 467
   Godziny urzędowania 5369
   Numery wewnętrzne 6007
   Wykaz adresów e-mail 5652
   Organizacja urzędu 6689
   Karty spraw 3268
     GOPS 5380
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 801
   Struktura organizacyjna 6940
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3212
   Ogłoszenia/aktualności 47510
   Sprawdź stan sprawy 2196
   Wnioski, zapytania i interpelacje 587
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 9828
   Kalendarz imprez sportowych 1722
   Druki i formularze 4376
   Nieodpłatna pomoc prawna 806
   Wykaz punktów adresowych 439
   Petycje 286
   Informacje o środowisku 368
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 166
   Praca - nabory/konkursy 9362
     Ogłoszenia 10168
     Listy kandydatów 4211
     Wyniki naboru 4087
Wybory samorządowe 2018
   Gminna Komisja Wyborcza 385
   Informacje 389
   Obwieszczenia 726
   Postanowienia 272
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia 8
Organy
   Wójt Gminy 7458
     Kompetencje 1932
   Pytania do Wójta 4465
   Zastępca Wójta Gminy 5113
     Kompetencje 1728
   Sekretarz 4556
     Kompetencje 1433
   Skarbnik 4010
     Kompetencje 1194
   Rada Gminy 5935
     Przewodniczący Rady 2278
     Skład Rady 3590
     Plan pracy 411
   Komisje Rady 3601
     Komisja Rewizyjna 1817
    ›    Przedmiot działania 834
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1265
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1664
    ›    Przedmiot działania 769
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1067
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1787
    ›    Przedmiot działania 767
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1321
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1696
    ›    Przedmiot działania 780
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1123
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 24
     Komisja Statutowa - doraźna 1592
    ›    Przedmiot działania 580
    ›    Plan pracy i sprawozdania 633
   Referaty Urzędu 4626
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3089
     Referat Finansowy 1854
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 5821
   Samodzielne stanowiska 4595
     d/s Kadrowych 1281
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 1982
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 378
     Asystent Rodziny 379
Prawo Lokalne
   Statut 3424
   Regulaminy 3205
   Kontrola zarządcza 1135
   Sprawozdania z wykonania budżetu 499
   Pozostałe sprawozdania 324
   Budżet 5070
     Opinie RIO 1329
     Uchwały budżetowe 1822
     Budżet na 2019 rok 4
     Budżet na 2018 rok 154
     Budżet na 2017 rok 294
     Budżet na 2016 rok 432
     Budżet na 2015 rok 388
     Budżet na 2014 rok 473
     Budżet na 2013 rok 323
     Budżet na 2012 rok 521
     Budżet na 2011 rok 556
     Budżet na 2010 rok 659
     Budżet na 2009 rok 843
     Budżet na 2008 rok 1049
     Budżet na 2007 rok 951
   Projekt budżetu 2474
   Uchwały 6214
     VIII Kadencja 111
    ›    Sesja I 70
    ›    Sesja II 102
    ›    Sesja III 39
    ›    Sesja IV 4
     VII Kadencja 1103
    ›    Sesja I 383
    ›    Sesja II 392
    ›    Sesja III 415
    ›    Sesja IV 400
    ›    Sesja V 436
    ›    Sesja VI 296
    ›    Sesja VII 416
    ›    Sesja VIII 310
    ›    Sesja IX 552
    ›    Sesja X 364
    ›    Sesja XI 382
    ›    Sesja XII 320
    ›    Sesja XIII 326
    ›    Sesja XIV 404
    ›    Sesja XV 204
    ›    Sesja XVI 237
    ›    Sesja XVII 246
    ›    Sesja XVIII 269
    ›    Sesja XIX 248
    ›    Sesja XX 101
    ›    Sesja XXI 196
    ›    Sesja XXII 147
    ›    Sesja XXIII 109
    ›    Sesja XXIV 149
    ›    Sesja XXV 127
    ›    Sesja XXVI 120
    ›    Sesja XXVII 102
    ›    Sesja XXVIII 96
    ›    Sesja XXIX 80
    ›    Sesja XXX 98
    ›    Sesja XXXI 61
    ›    Sesja XXXII 45
    ›    Sesja XXXIII 66
    ›    Sesja XXXIV 42
     VI Kadencja 1569
    ›    Sesja I 536
    ›    Sesja II 521
    ›    Sesja III 509
    ›    Sesja IV 401
    ›    Sesja V 412
    ›    Sesja VI 326
    ›    Sesja VII 389
    ›    Sesja VIII 382
    ›    Sesja IX 401
    ›    Sesja X 390
    ›    Sesja XI 421
    ›    Sesja XII 404
    ›    Sesja XIII 286
    ›    Sesja XIV 412
    ›    Sesja XV 582
    ›    Sesja XVI 400
    ›    Sesja XVII 509
    ›    Sesja XVIII 273
    ›    Sesja XIX 537
    ›    Sesja XX 319
    ›    Sesja XXI 289
    ›    Sesja XXII 357
    ›    Sesja XXIII 295
    ›    Sesja XXIV 279
    ›    Sesja XXV 360
    ›    Sesja XXVI 335
     V Kadencja 2059
    ›    Sesja I 796
    ›    Sesja II 623
    ›    Sesja III 675
    ›    Sesja IV 710
    ›    Sesja V 694
    ›    Sesja VI 680
    ›    Sesja VII 677
    ›    Sesja VIII 584
    ›    Sesja IX 527
    ›    Sesja X 617
    ›    Sesja XI 581
    ›    Sesja XII 776
    ›    Sesja XIII 484
    ›    Sesja XIV 569
    ›    Sesja XV 517
    ›    Sesja XVI 485
    ›    Sesja XVII 505
    ›    Sesja XVIII 500
    ›    Sesja XIX 452
    ›    Sesja XX 485
    ›    Sesja XXI 928
    ›    Sesja XXII 393
    ›    Sesja XXIII 424
    ›    Sesja XXIV 400
    ›    Sesja XXV 477
    ›    Sesja XXVI 450
    ›    Sesja XXVII 540
    ›    Sesja XXVIII 393
    ›    Sesja XXIX 388
    ›    Sesja XXX 446
    ›    Sesja XXXI 422
    ›    Sesja XXXII 395
    ›    Sesja XXXIII 536
    ›    Sesja XXXIV 341
    ›    Sesja XXXV 414
    ›    Sesja XXXVI 495
    ›    Rok 2003 1224
    ›    Rok 2002 955
    ›    Sesja XIV 724
    ›    Sesja XV 891
    ›    Sesja XVI 725
    ›    Sesja XVII 829
    ›    Sesja XI 731
    ›    Sesja XII 796
    ›    Sesja XIII 743
    ›    Sesja XVIII 756
    ›    Sesja XIX 827
    ›    Sesja XX 846
    ›    Sesja XXI 794
    ›    Sesja XXII 791
    ›    Sesja XXIII 831
    ›    Sesja XXIV 819
    ›    Sesja XXV 777
    ›    Sesja XXVI 877
    ›    Sesja XXVII 803
    ›    Sesja XXVIII 712
    ›    Sesja XXIX 775
    ›    Sesja XXX 835
    ›    Sesja XXXI 960
    ›    Sesja XXXII 848
    ›    Sesja XXXIII 763
    ›    Sesja XXXIV 782
    ›    Sesja XXXV 650
    ›    Sesja XXXVI 734
    ›    Sesja XXXVII 720
    ›    Sesja XXXVIII 818
     IV Kadencja 1340
   Protokoły z Sesji 4338
     VII kadencja 990
     VI kadencja 1683
     V kadencja 6040
   Postanowienia i decyzje 11
     Rok 2019 14
   Podatki i opłaty lokalne 5101
   Zarządzenia Wójta 4611
     VII Kadencja 332
    ›    Rok 2014 180
    ›    Rok 2015 559
    ›    Rok 2016 545
    ›    Rok 2017 360
    ›    Rok 2018 405
     VI Kadencja 774
    ›    Rok 2010 1013
    ›    Rok 2011 2293
    ›    Rok 2012 2249
    ›    Rok 2013 1615
    ›    Rok 2006 754
     V Kadencja 1575
    ›    Rok 2007 868
    ›    Rok 2009 602
    ›    Rok 2002 816
    ›    Rok 2003 1141
    ›    Rok 2004 845
    ›    Rok 2005 811
    ›    Rok 2006 1114
     IV Kadencja 1152
   Informacje Urzędu 3981
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2142
    ›    Rok 2003 937
   Plany, Programy i Strategie 5819
   PPWOW 10262
     Zaproszenia do składania ofert 6950
     Informacje o wyborze oferty 2809
     Zrealizowane zadania 2272
     Planowane zadania 1336
   Zagospodarowanie przestrzenne 38565
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1466
   Obwieszczenia/Postanowienia 2128
   Zarządzenia 1111
   Informacje/Ogłoszenia 1894
   Druki 852
   Uchwały 1120
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 46035
     Rok 2019 669
     Rok 2018 8799
     Rok 2017 9117
     Rok 2016 7847
     Rok 2015 6783
     Rok 2014 11043
     Rok 2013 13276
     Rok 2012 5922
     Rok 2011 3520
     Rok 2010 54620
     Rok 2009 8424
     Rok 2008 11285
     Rok 2007 11182
     Rok 2006 14421
     Rok 2005 9801
     Rok 2004 3989
     Rok 2003 3599
   Wyniki Przetargów 7494
     Rok 2019 65
     Rok 2018 756
     Rok 2017 1177
     Rok 2016 1174
     Rok 2015 872
     Rok 2014 1528
     Rok 2013 1589
     Rok 2012 1857
     Rok 2011 1498
     Rok 2010 3217
     Rok 2009 1418
     Rok 2008 2015
     Rok 2007 2312
     Rok 2006 6644
     Rok 2005 2674
     Rok 2004 2196
     Rok 2003 1009
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 4028
     Rok 2019 59
     Rok 2018 245
     Rok 2017 818
     Rok 2016 534
     Rok 2015 1053
     Rok 2014 1160
     Rok 2013 1218
     Rok 2012 1347
     Rok 2011 1154
     Rok 2010 4047
     Rok 2009 1179
     Rok 2008 2232
     2007 5931
   Zapytania ofertowe 5877
     Rok 2019 1899
     Rok 2018 19308
     Rok 2017 15868
     Rok 2016 25051
     Rok 2015 20214
     Rok 2014 13958
     Rok 2013 1966
     Rok 2012 586
   Wyniki zapytań ofertowych 1571
     Rok 2019 44
     Rok 2018 719
     Rok 2017 702
     Rok 2016 820
     Rok 2015 730
     2014 668
   Informacje z otwarcia ofert 898
     Rok 2019 50
     Rok 2018 432
     Rok 2017 551
     Rok 2016 372
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 633
     Rok 2019 107
     Rok 2018 217
     Rok 2017 509
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 32312
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3012
     Małżeństwa, narodziny, zgony 911
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 467
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 421
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 439
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 416
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 473
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 513
     Dowody osobiste 935
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 512
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 524
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 483
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 582
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 554
     Meldunki 819
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 441
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 411
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 411
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 372
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 419
     Mieszkania 799
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 403
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 372
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 294
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 377
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 395
     Nieruchomości 4270
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 651
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 575
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 502
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 496
    ›    Podział nieruchomości 498
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 576
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 497
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 473
     Działalność gospodarcza 946
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 465
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 429
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 427
     Zezwolenia i decyzje 1073
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 416
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 579
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 444
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 448
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 450
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 461
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 921
     Zaświadczenia 920
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 486
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 391
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 407
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 514
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 503
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 515
Inne
   Gospodarka odpadami 1607
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 73
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 104
     Osiągnięte poziomy recyklingu 74
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 34
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 46
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 37
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 435
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 41
     Akty prawne 37
     Zasady optymalnej segregacji 587
     Harmonogram odbioru odpadów 1451
     Opłaty 567
     Sprawozdawczość 540
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 673
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1578
   Kluby sportowe 933
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5052
   Dziennik Ustaw 1279
   Monitor Polski 1326
   Projekty unijne 2363
     Projekty w ramach ZPORR 5806
     Projekty w ramach EFS 8007
   Gospodarka komunalna 2236
   Jednostki organizacyjne 6664
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1701
   Jednostki pomocnicze 3298
     Sołectwa 1708
    ›    Statut Sołectw 742
    ›    Sołectwo Odrzywół 2237
    ›    Sołectwo Wysokin 1300
    ›    Sołectwo Ceteń 1227
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1344
    ›    Sołectwo Kłonna 1219
    ›    Sołectwo Ossa 1138
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1228
    ›    Sołectwo Myślakowice 1373
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1126
    ›    Sołectwo Lipiny 1437
    ›    Sołectwo Wandzinów 1036
    ›    Sołectwo Stanisławów 1436
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1069
    ›    Sołectwo Różanna 1219
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1108
    ›    Sołectwo Jelonek 1263
     Jednostki OSP 1284
    ›    OSP Odrzywół 1279
    ›    OSP Wysokin 803
    ›    OSP Kłonna 675
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 773
     Ogłoszenia 2087
     Wzory wniosków 1108
     Postanowienia Sądów 1098
   Oświadczenia majątkowe 9898
     Kierownictwo Urzędu 4351
    ›    Wójt Gminy 4654
    ›    Sekretarz Gminy 3168
    ›    Skarbnik Gminy 2789
    ›    Zastępca Wójta 2196
     Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja 1900
    ›    Przewodniczący - Chochół Leszek 1523
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 1126
    ›    Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław 1590
    ›    Radny - Bystrzejewski Grzegorz 1127
    ›    Radny - Chrobak Zbigniew 1143
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 1266
    ›    Radny - Gapys Stanisław 1193
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 1152
    ›    Radny - Kozłowski Marian - Jacek 1102
    ›    Radny - Macierzyński Tadeusz 1236
    ›    Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław 1230
    ›    Radny - Sułecki Adam 1266
    ›    Radny - Tomczyk Jan - Andrzej 1169
    ›    Radny - Zieja Andrzej - Czesław 1242
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław 1249
    ›    Radny - Głuszek Zbigniew 1033
     Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja 2091
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1294
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek 970
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 922
    ›    Radna - Brola Elżbieta 932
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 947
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1244
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 875
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 1014
    ›    Radny - Liziniewicz Artur 1075
    ›    Radna - Matuszczak Krystyna 978
    ›    Radna - Matuszczak Ewa 1123
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 882
    ›    Radny - Sipak Jan 942
    ›    Radny - Stępień Przemysław 1052
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 1017
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1779
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 934
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 922
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 760
    ›    Radna - Brola Elżbieta 691
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1238
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 730
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 634
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2086
    ›    Radna - Papis Krystyna 650
    ›    Radny - Pawelec Jacek 659
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 607
    ›    Radny - Sipak Jan 560
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 658
    ›    Radny - Stępień Przemysław 900
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 715
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1210
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 526
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 614
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 409
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 423
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 454
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 349
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 464
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 334
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 431
    ›    Radny - Macierzyński Artur 645
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1337
    ›    Radna - Papis Krystyna 406
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 406
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 436
    ›    Radny - Zbrowski Robert 505
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 3534
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2428
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 2876
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 3028
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2139
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2502
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2292
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 2686
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1327
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 522
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 2674
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2419
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2234
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1932
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1597
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 945
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 392
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 147
   Ogłoszenia 45808
   Informacje nieudostępnione 2938
   Redakcja Biuletynu 3583
   Turniej 2775