główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1508791
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ165853
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 165853
   Imienne zestawienia głosowań 579
     VIII kadencja 767
   Transmisja i nagrania obrad 2007
   Godziny urzędowania 5977
   Numery wewnętrzne 7144
   Wykaz adresów e-mail 6528
   Organizacja urzędu 7411
   Karty spraw 3598
     GOPS 5831
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 981
   Struktura organizacyjna 7699
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3449
   Ogłoszenia/aktualności 58246
   Sprawdź stan sprawy 2400
   Wnioski, zapytania i interpelacje 2564
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 13729
   Kalendarz imprez sportowych 2013
   Druki i formularze 6731
   Nieodpłatna pomoc prawna 1176
   Wykaz punktów adresowych 688
   Petycje 677
   Informacje o środowisku 645
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 800
     Klauzula rekrutacyjna 101
     Klauzula dla Radnych 54
     Klauzula dot. podatów 67
     Klauzula dot. opłat 63
     Klauzula dot. skarg, wniosków i petycji 66
     Klauzula dot. monitoringu 35
   Obwieszczenia i zawiadomienia 239
     2020 366
     2019 118
     2018 64
     2017 46
   Rejestr instytucji kultury 93
   Praca - nabory/konkursy 11808
     Ogłoszenia 12528
     Wyniki naboru 5164
Wybory prezydenckie
   Gminna Komisja Wyborcza 879
   Informacje 1046
   Obwieszczenia 1379
   Postanowienia 658
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia 417
   Informacje 353
   Postanowienia 231
Organy
   Wójt Gminy 7977
     Kompetencje 2065
   Pytania do Wójta 4726
   Zastępca Wójta Gminy 5478
     Kompetencje 1869
   Sekretarz 4795
     Kompetencje 1525
   Skarbnik 4367
     Kompetencje 1306
   Rada Gminy 6292
     Przewodniczący Rady 2439
     Skład Rady 3843
     Plan pracy 536
   Komisje Rady 3836
     Komisja Rewizyjna 1935
    ›    Przedmiot działania 977
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1443
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1760
    ›    Przedmiot działania 922
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1231
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1906
    ›    Przedmiot działania 894
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1486
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1840
    ›    Przedmiot działania 908
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1259
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 173
     Komisja Statutowa - doraźna 1716
    ›    Przedmiot działania 721
    ›    Plan pracy i sprawozdania 787
   Referaty Urzędu 4954
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3393
     Referat Finansowy 2084
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 6331
   Samodzielne stanowiska 4891
     d/s Kadrowych 1445
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 2157
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 544
     Asystent Rodziny 518
Prawo Lokalne
   Statut 3675
   Regulaminy 3459
   Kontrola zarządcza 1334
   Sprawozdania z wykonania budżetu 853
   Pozostałe sprawozdania 513
   Budżet 5348
     Opinie RIO 1812
     Uchwały budżetowe 1948
     Budżet na 2020 rok 82
     Budżet na 2019 rok 133
     Budżet na 2018 rok 238
     Budżet na 2017 rok 364
     Budżet na 2016 rok 528
     Budżet na 2015 rok 469
     Budżet na 2014 rok 546
     Budżet na 2013 rok 417
     Budżet na 2012 rok 598
     Budżet na 2011 rok 659
     Budżet na 2010 rok 736
     Budżet na 2009 rok 922
     Budżet na 2008 rok 1123
     Budżet na 2007 rok 1040
   Sprawozdania finansowe 227
   Projekt budżetu 2665
   Uchwały 6719
     VIII Kadencja 591
    ›    Sesja I 205
    ›    Sesja II 264
    ›    Sesja III 175
    ›    Sesja IV 155
    ›    Sesja V 117
    ›    Sesja VI 173
    ›    Sesja VII 132
    ›    Sesja VIII 217
    ›    Sesja IX 160
    ›    Sesja X 195
    ›    Sesja XI 105
    ›    Sesja XII 110
    ›    Sesja XIII 117
    ›    Sesja XIV 83
     VII Kadencja 1274
    ›    Sesja I 478
    ›    Sesja II 480
    ›    Sesja III 510
    ›    Sesja IV 512
    ›    Sesja V 545
    ›    Sesja VI 408
    ›    Sesja VII 555
    ›    Sesja VIII 412
    ›    Sesja IX 694
    ›    Sesja X 523
    ›    Sesja XI 526
    ›    Sesja XII 422
    ›    Sesja XIII 439
    ›    Sesja XIV 517
    ›    Sesja XV 299
    ›    Sesja XVI 338
    ›    Sesja XVII 337
    ›    Sesja XVIII 384
    ›    Sesja XIX 343
    ›    Sesja XX 211
    ›    Sesja XXI 376
    ›    Sesja XXII 258
    ›    Sesja XXIII 216
    ›    Sesja XXIV 262
    ›    Sesja XXV 226
    ›    Sesja XXVI 216
    ›    Sesja XXVII 223
    ›    Sesja XXVIII 197
    ›    Sesja XXIX 183
    ›    Sesja XXX 205
    ›    Sesja XXXI 175
    ›    Sesja XXXII 147
    ›    Sesja XXXIII 173
    ›    Sesja XXXIV 160
     VI Kadencja 1659
    ›    Sesja I 637
    ›    Sesja II 642
    ›    Sesja III 610
    ›    Sesja IV 502
    ›    Sesja V 497
    ›    Sesja VI 427
    ›    Sesja VII 500
    ›    Sesja VIII 489
    ›    Sesja IX 490
    ›    Sesja X 482
    ›    Sesja XI 509
    ›    Sesja XII 490
    ›    Sesja XIII 384
    ›    Sesja XIV 499
    ›    Sesja XV 675
    ›    Sesja XVI 493
    ›    Sesja XVII 601
    ›    Sesja XVIII 358
    ›    Sesja XIX 650
    ›    Sesja XX 447
    ›    Sesja XXI 373
    ›    Sesja XXII 450
    ›    Sesja XXIII 377
    ›    Sesja XXIV 366
    ›    Sesja XXV 446
    ›    Sesja XXVI 435
     V Kadencja 2160
    ›    Sesja I 902
    ›    Sesja II 733
    ›    Sesja III 793
    ›    Sesja IV 809
    ›    Sesja V 784
    ›    Sesja VI 784
    ›    Sesja VII 770
    ›    Sesja VIII 698
    ›    Sesja IX 620
    ›    Sesja X 723
    ›    Sesja XI 672
    ›    Sesja XII 913
    ›    Sesja XIII 586
    ›    Sesja XIV 678
    ›    Sesja XV 614
    ›    Sesja XVI 588
    ›    Sesja XVII 608
    ›    Sesja XVIII 609
    ›    Sesja XIX 545
    ›    Sesja XX 580
    ›    Sesja XXI 1067
    ›    Sesja XXII 487
    ›    Sesja XXIII 531
    ›    Sesja XXIV 510
    ›    Sesja XXV 595
    ›    Sesja XXVI 563
    ›    Sesja XXVII 641
    ›    Sesja XXVIII 491
    ›    Sesja XXIX 489
    ›    Sesja XXX 578
    ›    Sesja XXXI 556
    ›    Sesja XXXII 505
    ›    Sesja XXXIII 630
    ›    Sesja XXXIV 451
    ›    Sesja XXXV 545
    ›    Sesja XXXVI 607
    ›    Rok 2003 1336
    ›    Rok 2002 1076
    ›    Sesja XIV 845
    ›    Sesja XV 1035
    ›    Sesja XVI 863
    ›    Sesja XVII 941
    ›    Sesja XI 833
    ›    Sesja XII 925
    ›    Sesja XIII 872
    ›    Sesja XVIII 885
    ›    Sesja XIX 969
    ›    Sesja XX 959
    ›    Sesja XXI 925
    ›    Sesja XXII 922
    ›    Sesja XXIII 1024
    ›    Sesja XXIV 945
    ›    Sesja XXV 889
    ›    Sesja XXVI 1021
    ›    Sesja XXVII 910
    ›    Sesja XXVIII 834
    ›    Sesja XXIX 907
    ›    Sesja XXX 974
    ›    Sesja XXXI 1125
    ›    Sesja XXXII 949
    ›    Sesja XXXIII 862
    ›    Sesja XXXIV 887
    ›    Sesja XXXV 757
    ›    Sesja XXXVI 855
    ›    Sesja XXXVII 835
    ›    Sesja XXXVIII 918
     IV Kadencja 1460
   Protokoły z Sesji 4548
     VIII Kadencja 184
     VII kadencja 1435
     VI kadencja 2109
     V kadencja 6459
   Postanowienia i decyzje 215
     rok 2020 70
     rok 2019 415
     rok 2018 32
     rok 2017 35
   Podatki i opłaty lokalne 5396
   Zarządzenia Wójta 4896
     VII Kadencja 539
    ›    Rok 2014 262
    ›    Rok 2015 1257
    ›    Rok 2016 1139
    ›    Rok 2017 1064
    ›    Rok 2018 1161
     VI Kadencja 838
    ›    Rok 2010 1242
    ›    Rok 2011 2818
    ›    Rok 2012 2876
    ›    Rok 2013 2138
    ›    Rok 2006 829
     V Kadencja 1640
    ›    Rok 2007 1219
    ›    Rok 2009 678
    ›    Rok 2002 898
    ›    Rok 2003 1245
    ›    Rok 2004 942
    ›    Rok 2005 890
    ›    Rok 2006 1207
     IV Kadencja 1221
   Informacje Urzędu 4176
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2310
    ›    Rok 2003 1026
   Plany, Programy i Strategie 6779
   PPWOW 10599
     Zaproszenia do składania ofert 7192
     Informacje o wyborze oferty 3018
     Zrealizowane zadania 2400
     Planowane zadania 1414
   Zagospodarowanie przestrzenne 40647
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1862
   Obwieszczenia/Postanowienia 2493
   Zarządzenia 1366
   Informacje/Ogłoszenia 2191
   Druki 1002
   Uchwały 1390
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 50068
     Rok 2020 3620
     Rok 2019 10399
     Rok 2018 9340
     Rok 2017 9700
     Rok 2016 8275
     Rok 2015 7014
     Rok 2014 11507
     Rok 2013 13774
     Rok 2012 6380
     Rok 2011 3808
     Rok 2010 55199
     Rok 2009 8743
     Rok 2008 11519
     Rok 2007 11312
     Rok 2006 14899
     Rok 2005 10047
     Rok 2004 4202
     Rok 2003 3691
   Wyniki Przetargów 8565
     Rok 2020 368
     Rok 2019 965
     Rok 2018 1048
     Rok 2017 1495
     Rok 2016 2008
     Rok 2015 1092
     Rok 2014 1831
     Rok 2013 1844
     Rok 2012 2090
     Rok 2011 1701
     Rok 2010 3593
     Rok 2009 1659
     Rok 2008 2246
     Rok 2007 2409
     Rok 2006 7075
     Rok 2005 2902
     Rok 2004 2294
     Rok 2003 1096
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 4595
     Rok 2020 197
     Rok 2019 433
     Rok 2018 335
     Rok 2017 1018
     Rok 2016 742
     Rok 2015 1141
     Rok 2014 1343
     Rok 2013 1361
     Rok 2012 1482
     Rok 2011 1278
     Rok 2010 4298
     Rok 2009 1300
     Rok 2008 2362
     2007 6020
   Zapytania ofertowe 7504
     Rok 2020 6569
     Rok 2019 18639
     Rok 2018 19853
     Rok 2017 16217
     Rok 2016 26938
     Rok 2015 23034
     Rok 2014 14236
     Rok 2013 2184
     Rok 2012 670
   Wyniki zapytań ofertowych 2150
     Rok 2020 236
     Rok 2019 445
     Rok 2018 1021
     Rok 2017 886
     Rok 2016 1014
     Rok 2015 882
     2014 776
   Informacje z otwarcia ofert 1502
     Rok 2020 268
     Rok 2019 477
     Rok 2018 583
     Rok 2017 711
     Rok 2016 454
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1067
     Rok 2020 194
     Rok 2019 370
     Rok 2018 311
     Rok 2017 590
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 33015
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3187
     Małżeństwa, narodziny, zgony 982
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 554
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 487
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 516
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 488
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 546
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 579
     Dowody osobiste 996
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 584
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 610
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 576
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 670
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 633
     Meldunki 877
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 523
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 485
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 485
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 460
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 489
     Mieszkania 873
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 473
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 446
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 368
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 459
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 469
     Nieruchomości 4376
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 735
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 652
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 582
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 575
    ›    Podział nieruchomości 581
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 654
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 562
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 558
     Działalność gospodarcza 1014
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 585
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 510
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 507
     Zezwolenia i decyzje 1132
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 488
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 649
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 510
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 524
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 521
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 524
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1040
     Zaświadczenia 997
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 568
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 469
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 483
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 590
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 571
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 613
Inne
   Gospodarka odpadami 2387
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 524
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 363
     Osiągnięte poziomy recyklingu 260
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 206
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 279
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 216
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 608
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 390
     Akty prawne 174
     Zasady optymalnej segregacji 770
     Harmonogram odbioru odpadów 2229
     Opłaty 793
     Sprawozdawczość 742
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 872
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1837
   Kluby sportowe 1104
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5472
   Dziennik Ustaw 1412
   Monitor Polski 1462
   Projekty unijne 2561
     Projekty w ramach ZPORR 6022
     Projekty w ramach EFS 8427
   Gospodarka komunalna 2439
   Jednostki organizacyjne 7070
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1799
   Jednostki pomocnicze 3517
     Sołectwa 2094
    ›    Statut Sołectw 914
    ›    Sołectwo Odrzywół 2620
    ›    Sołectwo Wysokin 1587
    ›    Sołectwo Ceteń 1470
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1586
    ›    Sołectwo Kłonna 1470
    ›    Sołectwo Ossa 1346
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1444
    ›    Sołectwo Myślakowice 1644
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1411
    ›    Sołectwo Lipiny 1637
    ›    Sołectwo Wandzinów 1196
    ›    Sołectwo Stanisławów 1651
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1237
    ›    Sołectwo Różanna 1381
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1287
    ›    Sołectwo Jelonek 1483
     Jednostki OSP 1394
    ›    OSP Odrzywół 1423
    ›    OSP Wysokin 937
    ›    OSP Kłonna 833
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 852
     Ogłoszenia 2279
     Wzory wniosków 1188
     Postanowienia Sądów 1162
   Oświadczenia majątkowe 11353
     Kierownictwo Urzędu 5093
    ›    Wójt Gminy 5484
    ›    Sekretarz Gminy 3725
    ›    Skarbnik Gminy 3312
    ›    Zastępca Wójta 2731
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1943
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1100
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 1047
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 928
    ›    Radna - Brola Elżbieta 815
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1505
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 848
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 795
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2482
    ›    Radna - Papis Krystyna 789
    ›    Radny - Pawelec Jacek 802
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 701
    ›    Radny - Sipak Jan 673
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 761
    ›    Radny - Stępień Przemysław 1024
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 842
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1533
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 679
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 826
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 545
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 533
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 564
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 479
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 623
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 470
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 597
    ›    Radny - Macierzyński Artur 834
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1494
    ›    Radna - Papis Krystyna 567
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 517
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 619
    ›    Radny - Zbrowski Robert 656
     Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja 437
    ›    Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady 197
    ›    Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego 186
    ›    Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego 130
    ›    Dobrodziej Rafał 107
    ›    Gajewski Sławomir 168
    ›    Garczyńska Elżbieta 106
    ›    Glimasiński Stanisław 81
    ›    Korycki Jacek 157
    ›    Kwaśniak Zbigniew 89
    ›    Kwiatkowski Marek 147
    ›    Papis Krystyna 124
    ›    Sułecki Adam 130
    ›    Sołtysiak Marian 127
    ›    Zieja Grażyna 133
    ›    Zbrowski Robert 159
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 4232
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2949
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 3227
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 3731
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2420
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2750
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2741
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 3094
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1563
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 879
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 3286
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2842
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2580
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2356
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1863
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 1386
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 645
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 391
   Ogłoszenia 46976
   Informacje nieudostępnione 3116
   Redakcja Biuletynu 3746
   Turniej 2938