główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1385625
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ152349
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 152349
   Imienne zestawienia głosowań 252
     VIII kadencja 315
   Transmisja i nagrania obrad 789
   Godziny urzędowania 5482
   Numery wewnętrzne 6249
   Wykaz adresów e-mail 5793
   Organizacja urzędu 6867
   Karty spraw 3334
     GOPS 5466
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 839
   Struktura organizacyjna 7128
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3258
   Ogłoszenia/aktualności 49987
   Sprawdź stan sprawy 2231
   Wnioski, zapytania i interpelacje 1399
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 10663
   Kalendarz imprez sportowych 1793
   Druki i formularze 4822
   Nieodpłatna pomoc prawna 883
   Wykaz punktów adresowych 500
   Petycje 412
   Informacje o środowisku 428
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 295
   Praca - nabory/konkursy 9986
     Ogłoszenia 10761
     Listy kandydatów 4400
     Wyniki naboru 4363
Wybory samorządowe 2018
   Gminna Komisja Wyborcza 429
   Informacje 459
   Obwieszczenia 825
   Postanowienia 328
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia 190
   Informacje 166
   Postanowienia 115
Organy
   Wójt Gminy 7547
     Kompetencje 1954
   Pytania do Wójta 4530
   Zastępca Wójta Gminy 5196
     Kompetencje 1748
   Sekretarz 4605
     Kompetencje 1447
   Skarbnik 4080
     Kompetencje 1218
   Rada Gminy 6011
     Przewodniczący Rady 2307
     Skład Rady 3631
     Plan pracy 426
   Komisje Rady 3640
     Komisja Rewizyjna 1837
    ›    Przedmiot działania 857
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1318
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1678
    ›    Przedmiot działania 798
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1093
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1805
    ›    Przedmiot działania 796
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1350
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1724
    ›    Przedmiot działania 806
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1153
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 49
     Komisja Statutowa - doraźna 1607
    ›    Przedmiot działania 602
    ›    Plan pracy i sprawozdania 662
   Referaty Urzędu 4704
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3180
     Referat Finansowy 1893
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 5903
   Samodzielne stanowiska 4664
     d/s Kadrowych 1315
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 2024
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 409
     Asystent Rodziny 398
Prawo Lokalne
   Statut 3475
   Regulaminy 3252
   Kontrola zarządcza 1178
   Sprawozdania z wykonania budżetu 541
   Pozostałe sprawozdania 358
   Budżet 5116
     Opinie RIO 1390
     Uchwały budżetowe 1842
     Budżet na 2019 rok 27
     Budżet na 2018 rok 168
     Budżet na 2017 rok 304
     Budżet na 2016 rok 447
     Budżet na 2015 rok 397
     Budżet na 2014 rok 483
     Budżet na 2013 rok 350
     Budżet na 2012 rok 532
     Budżet na 2011 rok 566
     Budżet na 2010 rok 670
     Budżet na 2009 rok 852
     Budżet na 2008 rok 1059
     Budżet na 2007 rok 962
   Sprawozdania finansowe 29
   Projekt budżetu 2512
   Uchwały 6299
     VIII Kadencja 169
    ›    Sesja I 83
    ›    Sesja II 123
    ›    Sesja III 55
    ›    Sesja IV 45
    ›    Sesja V 9
    ›    Sesja VI 11
     VII Kadencja 1124
    ›    Sesja I 397
    ›    Sesja II 402
    ›    Sesja III 425
    ›    Sesja IV 423
    ›    Sesja V 449
    ›    Sesja VI 306
    ›    Sesja VII 426
    ›    Sesja VIII 321
    ›    Sesja IX 565
    ›    Sesja X 382
    ›    Sesja XI 400
    ›    Sesja XII 331
    ›    Sesja XIII 338
    ›    Sesja XIV 416
    ›    Sesja XV 216
    ›    Sesja XVI 248
    ›    Sesja XVII 258
    ›    Sesja XVIII 281
    ›    Sesja XIX 262
    ›    Sesja XX 112
    ›    Sesja XXI 220
    ›    Sesja XXII 158
    ›    Sesja XXIII 123
    ›    Sesja XXIV 171
    ›    Sesja XXV 141
    ›    Sesja XXVI 136
    ›    Sesja XXVII 118
    ›    Sesja XXVIII 111
    ›    Sesja XXIX 95
    ›    Sesja XXX 114
    ›    Sesja XXXI 74
    ›    Sesja XXXII 58
    ›    Sesja XXXIII 78
    ›    Sesja XXXIV 62
     VI Kadencja 1584
    ›    Sesja I 548
    ›    Sesja II 539
    ›    Sesja III 521
    ›    Sesja IV 414
    ›    Sesja V 425
    ›    Sesja VI 338
    ›    Sesja VII 403
    ›    Sesja VIII 394
    ›    Sesja IX 413
    ›    Sesja X 406
    ›    Sesja XI 433
    ›    Sesja XII 416
    ›    Sesja XIII 299
    ›    Sesja XIV 423
    ›    Sesja XV 595
    ›    Sesja XVI 416
    ›    Sesja XVII 520
    ›    Sesja XVIII 284
    ›    Sesja XIX 558
    ›    Sesja XX 334
    ›    Sesja XXI 300
    ›    Sesja XXII 368
    ›    Sesja XXIII 306
    ›    Sesja XXIV 289
    ›    Sesja XXV 372
    ›    Sesja XXVI 348
     V Kadencja 2080
    ›    Sesja I 809
    ›    Sesja II 636
    ›    Sesja III 689
    ›    Sesja IV 723
    ›    Sesja V 704
    ›    Sesja VI 692
    ›    Sesja VII 688
    ›    Sesja VIII 597
    ›    Sesja IX 539
    ›    Sesja X 628
    ›    Sesja XI 593
    ›    Sesja XII 792
    ›    Sesja XIII 495
    ›    Sesja XIV 583
    ›    Sesja XV 529
    ›    Sesja XVI 496
    ›    Sesja XVII 516
    ›    Sesja XVIII 510
    ›    Sesja XIX 464
    ›    Sesja XX 498
    ›    Sesja XXI 945
    ›    Sesja XXII 403
    ›    Sesja XXIII 435
    ›    Sesja XXIV 411
    ›    Sesja XXV 492
    ›    Sesja XXVI 460
    ›    Sesja XXVII 552
    ›    Sesja XXVIII 404
    ›    Sesja XXIX 401
    ›    Sesja XXX 468
    ›    Sesja XXXI 436
    ›    Sesja XXXII 407
    ›    Sesja XXXIII 547
    ›    Sesja XXXIV 357
    ›    Sesja XXXV 430
    ›    Sesja XXXVI 507
    ›    Rok 2003 1252
    ›    Rok 2002 981
    ›    Sesja XIV 745
    ›    Sesja XV 919
    ›    Sesja XVI 746
    ›    Sesja XVII 853
    ›    Sesja XI 750
    ›    Sesja XII 817
    ›    Sesja XIII 769
    ›    Sesja XVIII 787
    ›    Sesja XIX 863
    ›    Sesja XX 868
    ›    Sesja XXI 824
    ›    Sesja XXII 803
    ›    Sesja XXIII 859
    ›    Sesja XXIV 839
    ›    Sesja XXV 795
    ›    Sesja XXVI 899
    ›    Sesja XXVII 824
    ›    Sesja XXVIII 727
    ›    Sesja XXIX 790
    ›    Sesja XXX 867
    ›    Sesja XXXI 995
    ›    Sesja XXXII 860
    ›    Sesja XXXIII 777
    ›    Sesja XXXIV 795
    ›    Sesja XXXV 669
    ›    Sesja XXXVI 752
    ›    Sesja XXXVII 737
    ›    Sesja XXXVIII 828
     IV Kadencja 1376
   Protokoły z Sesji 4379
     VII kadencja 1051
     VI kadencja 1735
     V kadencja 6103
   Postanowienia i decyzje 48
     Rok 2019 98
   Podatki i opłaty lokalne 5154
   Zarządzenia Wójta 4667
     VII Kadencja 371
    ›    Rok 2014 192
    ›    Rok 2015 666
    ›    Rok 2016 639
    ›    Rok 2017 489
    ›    Rok 2018 570
     VI Kadencja 785
    ›    Rok 2010 1049
    ›    Rok 2011 2384
    ›    Rok 2012 2357
    ›    Rok 2013 1703
    ›    Rok 2006 765
     V Kadencja 1584
    ›    Rok 2007 882
    ›    Rok 2009 612
    ›    Rok 2002 835
    ›    Rok 2003 1162
    ›    Rok 2004 869
    ›    Rok 2005 825
    ›    Rok 2006 1127
     IV Kadencja 1164
   Informacje Urzędu 4033
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2171
    ›    Rok 2003 956
   Plany, Programy i Strategie 5986
   PPWOW 10312
     Zaproszenia do składania ofert 6996
     Informacje o wyborze oferty 2845
     Zrealizowane zadania 2293
     Planowane zadania 1345
   Zagospodarowanie przestrzenne 38938
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1518
   Obwieszczenia/Postanowienia 2154
   Zarządzenia 1141
   Informacje/Ogłoszenia 1946
   Druki 878
   Uchwały 1161
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 47185
     Rok 2019 3220
     Rok 2018 9046
     Rok 2017 9243
     Rok 2016 7925
     Rok 2015 6816
     Rok 2014 11125
     Rok 2013 13348
     Rok 2012 5987
     Rok 2011 3595
     Rok 2010 54681
     Rok 2009 8465
     Rok 2008 11319
     Rok 2007 11195
     Rok 2006 14487
     Rok 2005 9833
     Rok 2004 4016
     Rok 2003 3612
   Wyniki Przetargów 7794
     Rok 2019 323
     Rok 2018 832
     Rok 2017 1239
     Rok 2016 1205
     Rok 2015 902
     Rok 2014 1565
     Rok 2013 1617
     Rok 2012 1889
     Rok 2011 1520
     Rok 2010 3268
     Rok 2009 1447
     Rok 2008 2039
     Rok 2007 2328
     Rok 2006 6697
     Rok 2005 2697
     Rok 2004 2206
     Rok 2003 1020
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 4134
     Rok 2019 141
     Rok 2018 263
     Rok 2017 877
     Rok 2016 627
     Rok 2015 1066
     Rok 2014 1191
     Rok 2013 1241
     Rok 2012 1371
     Rok 2011 1174
     Rok 2010 4091
     Rok 2009 1205
     Rok 2008 2257
     2007 5948
   Zapytania ofertowe 6211
     Rok 2019 7117
     Rok 2018 19425
     Rok 2017 15924
     Rok 2016 26075
     Rok 2015 20685
     Rok 2014 13992
     Rok 2013 1994
     Rok 2012 597
   Wyniki zapytań ofertowych 1697
     Rok 2019 120
     Rok 2018 783
     Rok 2017 742
     Rok 2016 853
     Rok 2015 758
     2014 691
   Informacje z otwarcia ofert 1054
     Rok 2019 203
     Rok 2018 466
     Rok 2017 581
     Rok 2016 385
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 712
     Rok 2019 179
     Rok 2018 230
     Rok 2017 524
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 32456
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3052
     Małżeństwa, narodziny, zgony 924
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 477
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 432
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 450
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 427
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 483
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 525
     Dowody osobiste 947
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 522
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 536
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 498
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 595
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 565
     Meldunki 832
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 456
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 422
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 424
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 385
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 430
     Mieszkania 810
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 414
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 382
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 305
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 387
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 405
     Nieruchomości 4291
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 664
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 585
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 514
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 506
    ›    Podział nieruchomości 509
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 589
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 508
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 485
     Działalność gospodarcza 959
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 491
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 441
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 438
     Zezwolenia i decyzje 1083
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 427
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 591
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 456
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 458
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 462
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 473
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 936
     Zaświadczenia 935
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 497
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 403
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 418
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 529
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 514
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 526
Inne
   Gospodarka odpadami 1821
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 111
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 174
     Osiągnięte poziomy recyklingu 110
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 69
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 82
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 57
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 466
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 76
     Akty prawne 58
     Zasady optymalnej segregacji 616
     Harmonogram odbioru odpadów 1586
     Opłaty 614
     Sprawozdawczość 579
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 714
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1638
   Kluby sportowe 965
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5157
   Dziennik Ustaw 1303
   Monitor Polski 1349
   Projekty unijne 2407
     Projekty w ramach ZPORR 5851
     Projekty w ramach EFS 8083
   Gospodarka komunalna 2280
   Jednostki organizacyjne 6748
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1722
   Jednostki pomocnicze 3347
     Sołectwa 1780
    ›    Statut Sołectw 783
    ›    Sołectwo Odrzywół 2321
    ›    Sołectwo Wysokin 1340
    ›    Sołectwo Ceteń 1266
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1400
    ›    Sołectwo Kłonna 1261
    ›    Sołectwo Ossa 1173
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1256
    ›    Sołectwo Myślakowice 1422
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1191
    ›    Sołectwo Lipiny 1475
    ›    Sołectwo Wandzinów 1056
    ›    Sołectwo Stanisławów 1463
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1097
    ›    Sołectwo Różanna 1248
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1127
    ›    Sołectwo Jelonek 1296
     Jednostki OSP 1307
    ›    OSP Odrzywół 1309
    ›    OSP Wysokin 829
    ›    OSP Kłonna 694
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 786
     Ogłoszenia 2112
     Wzory wniosków 1115
     Postanowienia Sądów 1104
   Oświadczenia majątkowe 10250
     Kierownictwo Urzędu 4522
    ›    Wójt Gminy 4804
    ›    Sekretarz Gminy 3321
    ›    Skarbnik Gminy 2915
    ›    Zastępca Wójta 2282
     Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja 1930
    ›    Przewodniczący - Chochół Leszek 1549
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 1137
    ›    Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław 1604
    ›    Radny - Bystrzejewski Grzegorz 1139
    ›    Radny - Chrobak Zbigniew 1155
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 1276
    ›    Radny - Gapys Stanisław 1206
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 1173
    ›    Radny - Kozłowski Marian - Jacek 1114
    ›    Radny - Macierzyński Tadeusz 1249
    ›    Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław 1241
    ›    Radny - Sułecki Adam 1277
    ›    Radny - Tomczyk Jan - Andrzej 1177
    ›    Radny - Zieja Andrzej - Czesław 1251
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław 1259
    ›    Radny - Głuszek Zbigniew 1045
     Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja 2156
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1326
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek 996
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 947
    ›    Radna - Brola Elżbieta 955
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 972
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1271
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 901
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 1041
    ›    Radny - Liziniewicz Artur 1105
    ›    Radna - Matuszczak Krystyna 1003
    ›    Radna - Matuszczak Ewa 1157
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 908
    ›    Radny - Sipak Jan 969
    ›    Radny - Stępień Przemysław 1081
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 1043
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1797
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 961
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 939
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 781
    ›    Radna - Brola Elżbieta 702
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1272
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 741
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 649
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2187
    ›    Radna - Papis Krystyna 669
    ›    Radny - Pawelec Jacek 672
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 622
    ›    Radny - Sipak Jan 574
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 672
    ›    Radny - Stępień Przemysław 912
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 731
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1306
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 553
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 657
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 425
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 434
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 467
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 363
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 497
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 358
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 460
    ›    Radny - Macierzyński Artur 688
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1356
    ›    Radna - Papis Krystyna 436
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 418
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 464
    ›    Radny - Zbrowski Robert 529
     Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja 90
    ›    Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady 42
    ›    Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego 26
    ›    Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego 19
    ›    Dobrodziej Rafał 11
    ›    Gajewski Sławomir 34
    ›    Garczyńska Elżbieta 10
    ›    Glimasiński Stanisław 2
    ›    Korycki Jacek 17
    ›    Kwaśniak Zbigniew 5
    ›    Kwiatkowski Marek 14
    ›    Papis Krystyna 10
    ›    Sułecki Adam 15
    ›    Sołtysiak Marian 6
    ›    Zieja Grażyna 14
    ›    Zbrowski Robert 19
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 3693
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2528
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 2957
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 3201
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2180
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2555
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2365
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 2759
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1367
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 616
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 2837
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2510
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2323
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2033
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1674
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 1054
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 476
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 211
   Ogłoszenia 46088
   Informacje nieudostępnione 2988
   Redakcja Biuletynu 3610
   Turniej 2810