główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1413623
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ154797
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 154797
   Imienne zestawienia głosowań 307
     VIII kadencja 421
   Transmisja i nagrania obrad 1002
   Godziny urzędowania 5563
   Numery wewnętrzne 6442
   Wykaz adresów e-mail 5920
   Organizacja urzędu 6958
   Karty spraw 3371
     GOPS 5523
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 862
   Struktura organizacyjna 7220
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3281
   Ogłoszenia/aktualności 51637
   Sprawdź stan sprawy 2247
   Wnioski, zapytania i interpelacje 1620
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 11157
   Kalendarz imprez sportowych 1817
   Druki i formularze 5011
   Nieodpłatna pomoc prawna 921
   Wykaz punktów adresowych 529
   Petycje 438
   Informacje o środowisku 454
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 325
     Klauzula rekrutacyjna 9
   Praca - nabory/konkursy 10376
     Ogłoszenia 11227
     Listy kandydatów 4672
     Wyniki naboru 4555
Wybory samorządowe 2018
   Gminna Komisja Wyborcza 450
   Informacje 508
   Obwieszczenia 879
   Postanowienia 354
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia 236
   Informacje 186
   Postanowienia 126
Organy
   Wójt Gminy 7601
     Kompetencje 1967
   Pytania do Wójta 4558
   Zastępca Wójta Gminy 5245
     Kompetencje 1781
   Sekretarz 4629
     Kompetencje 1456
   Skarbnik 4131
     Kompetencje 1232
   Rada Gminy 6053
     Przewodniczący Rady 2330
     Skład Rady 3666
     Plan pracy 438
   Komisje Rady 3670
     Komisja Rewizyjna 1855
    ›    Przedmiot działania 869
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1334
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1698
    ›    Przedmiot działania 814
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1107
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1821
    ›    Przedmiot działania 806
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1363
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1741
    ›    Przedmiot działania 817
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1166
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 74
     Komisja Statutowa - doraźna 1625
    ›    Przedmiot działania 613
    ›    Plan pracy i sprawozdania 673
   Referaty Urzędu 4746
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3221
     Referat Finansowy 1923
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 5959
   Samodzielne stanowiska 4706
     d/s Kadrowych 1345
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 2051
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 426
     Asystent Rodziny 416
Prawo Lokalne
   Statut 3495
   Regulaminy 3277
   Kontrola zarządcza 1200
   Sprawozdania z wykonania budżetu 573
   Pozostałe sprawozdania 369
   Budżet 5147
     Opinie RIO 1432
     Uchwały budżetowe 1858
     Budżet na 2019 rok 38
     Budżet na 2018 rok 180
     Budżet na 2017 rok 313
     Budżet na 2016 rok 459
     Budżet na 2015 rok 405
     Budżet na 2014 rok 493
     Budżet na 2013 rok 358
     Budżet na 2012 rok 540
     Budżet na 2011 rok 579
     Budżet na 2010 rok 677
     Budżet na 2009 rok 862
     Budżet na 2008 rok 1070
     Budżet na 2007 rok 973
   Sprawozdania finansowe 43
   Projekt budżetu 2533
   Uchwały 6352
     VIII Kadencja 233
    ›    Sesja I 93
    ›    Sesja II 135
    ›    Sesja III 66
    ›    Sesja IV 55
    ›    Sesja V 20
    ›    Sesja VI 43
    ›    Sesja VII 0
    ›    Sesja VIII 4
     VII Kadencja 1139
    ›    Sesja I 405
    ›    Sesja II 410
    ›    Sesja III 436
    ›    Sesja IV 436
    ›    Sesja V 460
    ›    Sesja VI 319
    ›    Sesja VII 439
    ›    Sesja VIII 332
    ›    Sesja IX 578
    ›    Sesja X 398
    ›    Sesja XI 416
    ›    Sesja XII 341
    ›    Sesja XIII 347
    ›    Sesja XIV 427
    ›    Sesja XV 229
    ›    Sesja XVI 259
    ›    Sesja XVII 267
    ›    Sesja XVIII 297
    ›    Sesja XIX 272
    ›    Sesja XX 124
    ›    Sesja XXI 244
    ›    Sesja XXII 169
    ›    Sesja XXIII 135
    ›    Sesja XXIV 184
    ›    Sesja XXV 154
    ›    Sesja XXVI 146
    ›    Sesja XXVII 133
    ›    Sesja XXVIII 120
    ›    Sesja XXIX 106
    ›    Sesja XXX 124
    ›    Sesja XXXI 82
    ›    Sesja XXXII 67
    ›    Sesja XXXIII 86
    ›    Sesja XXXIV 72
     VI Kadencja 1596
    ›    Sesja I 560
    ›    Sesja II 556
    ›    Sesja III 532
    ›    Sesja IV 425
    ›    Sesja V 433
    ›    Sesja VI 350
    ›    Sesja VII 413
    ›    Sesja VIII 412
    ›    Sesja IX 424
    ›    Sesja X 418
    ›    Sesja XI 442
    ›    Sesja XII 426
    ›    Sesja XIII 308
    ›    Sesja XIV 433
    ›    Sesja XV 605
    ›    Sesja XVI 425
    ›    Sesja XVII 529
    ›    Sesja XVIII 293
    ›    Sesja XIX 570
    ›    Sesja XX 346
    ›    Sesja XXI 310
    ›    Sesja XXII 378
    ›    Sesja XXIII 315
    ›    Sesja XXIV 298
    ›    Sesja XXV 380
    ›    Sesja XXVI 359
     V Kadencja 2088
    ›    Sesja I 818
    ›    Sesja II 645
    ›    Sesja III 698
    ›    Sesja IV 734
    ›    Sesja V 714
    ›    Sesja VI 701
    ›    Sesja VII 697
    ›    Sesja VIII 606
    ›    Sesja IX 550
    ›    Sesja X 637
    ›    Sesja XI 604
    ›    Sesja XII 807
    ›    Sesja XIII 505
    ›    Sesja XIV 594
    ›    Sesja XV 538
    ›    Sesja XVI 504
    ›    Sesja XVII 526
    ›    Sesja XVIII 520
    ›    Sesja XIX 473
    ›    Sesja XX 507
    ›    Sesja XXI 962
    ›    Sesja XXII 414
    ›    Sesja XXIII 444
    ›    Sesja XXIV 423
    ›    Sesja XXV 504
    ›    Sesja XXVI 470
    ›    Sesja XXVII 559
    ›    Sesja XXVIII 415
    ›    Sesja XXIX 411
    ›    Sesja XXX 479
    ›    Sesja XXXI 446
    ›    Sesja XXXII 418
    ›    Sesja XXXIII 557
    ›    Sesja XXXIV 366
    ›    Sesja XXXV 444
    ›    Sesja XXXVI 518
    ›    Rok 2003 1262
    ›    Rok 2002 990
    ›    Sesja XIV 756
    ›    Sesja XV 936
    ›    Sesja XVI 762
    ›    Sesja XVII 863
    ›    Sesja XI 761
    ›    Sesja XII 829
    ›    Sesja XIII 781
    ›    Sesja XVIII 798
    ›    Sesja XIX 878
    ›    Sesja XX 878
    ›    Sesja XXI 839
    ›    Sesja XXII 814
    ›    Sesja XXIII 882
    ›    Sesja XXIV 853
    ›    Sesja XXV 806
    ›    Sesja XXVI 913
    ›    Sesja XXVII 835
    ›    Sesja XXVIII 734
    ›    Sesja XXIX 802
    ›    Sesja XXX 879
    ›    Sesja XXXI 1025
    ›    Sesja XXXII 870
    ›    Sesja XXXIII 785
    ›    Sesja XXXIV 804
    ›    Sesja XXXV 679
    ›    Sesja XXXVI 765
    ›    Sesja XXXVII 748
    ›    Sesja XXXVIII 837
     IV Kadencja 1383
   Protokoły z Sesji 4404
     VII kadencja 1104
     VI kadencja 1782
     V kadencja 6157
   Postanowienia i decyzje 65
     Rok 2019 143
   Podatki i opłaty lokalne 5179
   Zarządzenia Wójta 4695
     VII Kadencja 397
    ›    Rok 2014 201
    ›    Rok 2015 755
    ›    Rok 2016 717
    ›    Rok 2017 593
    ›    Rok 2018 680
     VI Kadencja 795
    ›    Rok 2010 1075
    ›    Rok 2011 2457
    ›    Rok 2012 2438
    ›    Rok 2013 1773
    ›    Rok 2006 774
     V Kadencja 1592
    ›    Rok 2007 893
    ›    Rok 2009 621
    ›    Rok 2002 844
    ›    Rok 2003 1175
    ›    Rok 2004 881
    ›    Rok 2005 833
    ›    Rok 2006 1142
     IV Kadencja 1174
   Informacje Urzędu 4057
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2207
    ›    Rok 2003 967
   Plany, Programy i Strategie 6080
   PPWOW 10340
     Zaproszenia do składania ofert 7024
     Informacje o wyborze oferty 2872
     Zrealizowane zadania 2306
     Planowane zadania 1354
   Zagospodarowanie przestrzenne 39252
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1584
   Obwieszczenia/Postanowienia 2205
   Zarządzenia 1180
   Informacje/Ogłoszenia 1990
   Druki 900
   Uchwały 1197
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 47898
     Rok 2019 5093
     Rok 2018 9094
     Rok 2017 9307
     Rok 2016 7957
     Rok 2015 6834
     Rok 2014 11170
     Rok 2013 13409
     Rok 2012 6017
     Rok 2011 3616
     Rok 2010 54741
     Rok 2009 8496
     Rok 2008 11341
     Rok 2007 11206
     Rok 2006 14533
     Rok 2005 9860
     Rok 2004 4043
     Rok 2003 3624
   Wyniki Przetargów 8069
     Rok 2019 532
     Rok 2018 878
     Rok 2017 1277
     Rok 2016 1227
     Rok 2015 923
     Rok 2014 1595
     Rok 2013 1648
     Rok 2012 1911
     Rok 2011 1539
     Rok 2010 3303
     Rok 2009 1469
     Rok 2008 2059
     Rok 2007 2339
     Rok 2006 6736
     Rok 2005 2722
     Rok 2004 2215
     Rok 2003 1030
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 4271
     Rok 2019 242
     Rok 2018 286
     Rok 2017 911
     Rok 2016 652
     Rok 2015 1081
     Rok 2014 1216
     Rok 2013 1264
     Rok 2012 1388
     Rok 2011 1191
     Rok 2010 4125
     Rok 2009 1223
     Rok 2008 2273
     2007 5964
   Zapytania ofertowe 6428
     Rok 2019 10476
     Rok 2018 19504
     Rok 2017 15957
     Rok 2016 26373
     Rok 2015 21032
     Rok 2014 14020
     Rok 2013 2021
     Rok 2012 607
   Wyniki zapytań ofertowych 1793
     Rok 2019 211
     Rok 2018 840
     Rok 2017 767
     Rok 2016 875
     Rok 2015 782
     2014 707
   Informacje z otwarcia ofert 1167
     Rok 2019 291
     Rok 2018 489
     Rok 2017 602
     Rok 2016 398
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 763
     Rok 2019 242
     Rok 2018 251
     Rok 2017 538
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 32547
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3068
     Małżeństwa, narodziny, zgony 934
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 488
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 440
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 460
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 437
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 492
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 534
     Dowody osobiste 956
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 531
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 548
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 507
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 603
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 575
     Meldunki 840
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 471
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 432
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 434
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 395
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 438
     Mieszkania 820
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 424
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 391
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 318
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 396
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 415
     Nieruchomości 4307
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 672
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 594
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 522
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 515
    ›    Podział nieruchomości 519
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 599
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 517
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 493
     Działalność gospodarcza 968
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 501
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 450
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 450
     Zezwolenia i decyzje 1093
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 439
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 600
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 466
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 466
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 472
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 481
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 946
     Zaświadczenia 943
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 508
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 412
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 427
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 536
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 523
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 541
Inne
   Gospodarka odpadami 1924
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 151
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 216
     Osiągnięte poziomy recyklingu 148
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 100
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 109
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 83
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 495
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100
     Akty prawne 73
     Zasady optymalnej segregacji 644
     Harmonogram odbioru odpadów 1677
     Opłaty 648
     Sprawozdawczość 621
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 766
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1664
   Kluby sportowe 979
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5227
   Dziennik Ustaw 1315
   Monitor Polski 1358
   Projekty unijne 2427
     Projekty w ramach ZPORR 5880
     Projekty w ramach EFS 8128
   Gospodarka komunalna 2293
   Jednostki organizacyjne 6805
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1735
   Jednostki pomocnicze 3370
     Sołectwa 1870
    ›    Statut Sołectw 802
    ›    Sołectwo Odrzywół 2377
    ›    Sołectwo Wysokin 1375
    ›    Sołectwo Ceteń 1297
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1448
    ›    Sołectwo Kłonna 1298
    ›    Sołectwo Ossa 1199
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1287
    ›    Sołectwo Myślakowice 1455
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1257
    ›    Sołectwo Lipiny 1509
    ›    Sołectwo Wandzinów 1087
    ›    Sołectwo Stanisławów 1491
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1126
    ›    Sołectwo Różanna 1267
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1155
    ›    Sołectwo Jelonek 1333
     Jednostki OSP 1324
    ›    OSP Odrzywół 1330
    ›    OSP Wysokin 847
    ›    OSP Kłonna 712
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 793
     Ogłoszenia 2129
     Wzory wniosków 1118
     Postanowienia Sądów 1106
   Oświadczenia majątkowe 10441
     Kierownictwo Urzędu 4623
    ›    Wójt Gminy 4928
    ›    Sekretarz Gminy 3400
    ›    Skarbnik Gminy 2999
    ›    Zastępca Wójta 2340
     Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja 1947
    ›    Przewodniczący - Chochół Leszek 1560
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 1147
    ›    Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław 1615
    ›    Radny - Bystrzejewski Grzegorz 1152
    ›    Radny - Chrobak Zbigniew 1165
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 1287
    ›    Radny - Gapys Stanisław 1216
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 1193
    ›    Radny - Kozłowski Marian - Jacek 1126
    ›    Radny - Macierzyński Tadeusz 1260
    ›    Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław 1258
    ›    Radny - Sułecki Adam 1285
    ›    Radny - Tomczyk Jan - Andrzej 1186
    ›    Radny - Zieja Andrzej - Czesław 1259
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław 1269
    ›    Radny - Głuszek Zbigniew 1054
     Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja 2182
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1345
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek 1014
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 967
    ›    Radna - Brola Elżbieta 974
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 994
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1296
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 923
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 1061
    ›    Radny - Liziniewicz Artur 1130
    ›    Radna - Matuszczak Krystyna 1025
    ›    Radna - Matuszczak Ewa 1189
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 928
    ›    Radny - Sipak Jan 992
    ›    Radny - Stępień Przemysław 1104
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 1065
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1809
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 980
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 959
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 812
    ›    Radna - Brola Elżbieta 724
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1304
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 756
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 668
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2234
    ›    Radna - Papis Krystyna 684
    ›    Radny - Pawelec Jacek 688
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 632
    ›    Radny - Sipak Jan 588
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 681
    ›    Radny - Stępień Przemysław 927
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 747
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1342
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 567
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 685
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 440
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 445
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 477
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 376
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 517
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 370
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 476
    ›    Radny - Macierzyński Artur 712
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1376
    ›    Radna - Papis Krystyna 455
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 430
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 483
    ›    Radny - Zbrowski Robert 547
     Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja 133
    ›    Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady 52
    ›    Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego 52
    ›    Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego 26
    ›    Dobrodziej Rafał 15
    ›    Gajewski Sławomir 48
    ›    Garczyńska Elżbieta 15
    ›    Glimasiński Stanisław 6
    ›    Korycki Jacek 32
    ›    Kwaśniak Zbigniew 9
    ›    Kwiatkowski Marek 25
    ›    Papis Krystyna 17
    ›    Sułecki Adam 28
    ›    Sołtysiak Marian 12
    ›    Zieja Grażyna 21
    ›    Zbrowski Robert 40
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 3786
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2604
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 3023
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 3302
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2216
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2590
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2418
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 2805
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1394
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 656
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 2932
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2568
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2374
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2099
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1718
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 1097
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 509
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 243
   Ogłoszenia 46270
   Informacje nieudostępnione 3011
   Redakcja Biuletynu 3623
   Turniej 2828