główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1316202
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ144865
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 144865
   Imienne zestawienia głosowań 87
     VIII kadencja 104
   Transmisja i nagrania obrad 258
   Godziny urzędowania 5312
   Numery wewnętrzne 5896
   Wykaz adresów e-mail 5562
   Organizacja urzędu 6598
   Karty spraw 3234
     GOPS 5268
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 784
   Struktura organizacyjna 6837
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3188
   Ogłoszenia/aktualności 46149
   Sprawdź stan sprawy 2173
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 9438
   Kalendarz imprez sportowych 1694
   Druki i formularze 4088
   Nieodpłatna pomoc prawna 768
   Wykaz punktów adresowych 397
   Petycje 247
   Informacje o środowisku 319
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 139
   Praca - nabory/konkursy 9075
     Ogłoszenia 9857
     Listy kandydatów 4111
     Wyniki naboru 3970
Wybory samorządowe 2018
   Gminna Komisja Wyborcza 364
   Informacje 362
   Obwieszczenia 618
   Postanowienia 253
Organy
   Wójt Gminy 7398
     Kompetencje 1920
   Pytania do Wójta 4453
   Zastępca Wójta Gminy 5064
     Kompetencje 1716
   Sekretarz 4520
     Kompetencje 1419
   Skarbnik 3990
     Kompetencje 1184
   Rada Gminy 5878
     Przewodniczący Rady 2257
     Skład Rady 3562
     Plan pracy 396
   Komisje Rady 3570
     Komisja Rewizyjna 1794
    ›    Przedmiot działania 822
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1246
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1649
    ›    Przedmiot działania 758
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1051
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1775
    ›    Przedmiot działania 755
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1299
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1682
    ›    Przedmiot działania 767
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1111
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 12
     Komisja Statutowa - doraźna 1578
    ›    Przedmiot działania 564
    ›    Plan pracy i sprawozdania 617
   Referaty Urzędu 4609
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3064
     Referat Finansowy 1834
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 5764
   Samodzielne stanowiska 4570
     d/s Kadrowych 1270
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 1971
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 366
     Asystent Rodziny 368
Prawo Lokalne
   Statut 3403
   Regulaminy 3179
   Kontrola zarządcza 1114
   Sprawozdania z wykonania budżetu 458
   Pozostałe sprawozdania 307
   Budżet 5040
     Opinie RIO 1290
     Uchwały budżetowe 1815
     Budżet na 2018 rok 141
     Budżet na 2017 rok 284
     Budżet na 2016 rok 419
     Budżet na 2015 rok 381
     Budżet na 2014 rok 465
     Budżet na 2013 rok 315
     Budżet na 2012 rok 512
     Budżet na 2011 rok 548
     Budżet na 2010 rok 652
     Budżet na 2009 rok 835
     Budżet na 2008 rok 1040
     Budżet na 2007 rok 944
   Projekt budżetu 2456
   Uchwały 6157
     VIII Kadencja 68
    ›    Sesja I 44
    ›    Sesja II 60
     VII Kadencja 1068
    ›    Sesja I 367
    ›    Sesja II 379
    ›    Sesja III 401
    ›    Sesja IV 381
    ›    Sesja V 415
    ›    Sesja VI 278
    ›    Sesja VII 395
    ›    Sesja VIII 293
    ›    Sesja IX 534
    ›    Sesja X 349
    ›    Sesja XI 365
    ›    Sesja XII 305
    ›    Sesja XIII 307
    ›    Sesja XIV 389
    ›    Sesja XV 192
    ›    Sesja XVI 223
    ›    Sesja XVII 234
    ›    Sesja XVIII 257
    ›    Sesja XIX 228
    ›    Sesja XX 88
    ›    Sesja XXI 174
    ›    Sesja XXII 135
    ›    Sesja XXIII 95
    ›    Sesja XXIV 134
    ›    Sesja XXV 113
    ›    Sesja XXVI 104
    ›    Sesja XXVII 83
    ›    Sesja XXVIII 76
    ›    Sesja XXIX 62
    ›    Sesja XXX 77
    ›    Sesja XXXI 49
    ›    Sesja XXXII 33
    ›    Sesja XXXIII 52
    ›    Sesja XXXIV 25
     VI Kadencja 1559
    ›    Sesja I 523
    ›    Sesja II 498
    ›    Sesja III 497
    ›    Sesja IV 389
    ›    Sesja V 401
    ›    Sesja VI 314
    ›    Sesja VII 378
    ›    Sesja VIII 371
    ›    Sesja IX 388
    ›    Sesja X 376
    ›    Sesja XI 408
    ›    Sesja XII 392
    ›    Sesja XIII 272
    ›    Sesja XIV 398
    ›    Sesja XV 569
    ›    Sesja XVI 386
    ›    Sesja XVII 498
    ›    Sesja XVIII 259
    ›    Sesja XIX 517
    ›    Sesja XX 306
    ›    Sesja XXI 276
    ›    Sesja XXII 345
    ›    Sesja XXIII 283
    ›    Sesja XXIV 267
    ›    Sesja XXV 348
    ›    Sesja XXVI 320
     V Kadencja 2048
    ›    Sesja I 785
    ›    Sesja II 609
    ›    Sesja III 661
    ›    Sesja IV 695
    ›    Sesja V 680
    ›    Sesja VI 667
    ›    Sesja VII 664
    ›    Sesja VIII 571
    ›    Sesja IX 513
    ›    Sesja X 603
    ›    Sesja XI 568
    ›    Sesja XII 756
    ›    Sesja XIII 471
    ›    Sesja XIV 558
    ›    Sesja XV 506
    ›    Sesja XVI 473
    ›    Sesja XVII 493
    ›    Sesja XVIII 488
    ›    Sesja XIX 441
    ›    Sesja XX 473
    ›    Sesja XXI 910
    ›    Sesja XXII 380
    ›    Sesja XXIII 412
    ›    Sesja XXIV 386
    ›    Sesja XXV 459
    ›    Sesja XXVI 438
    ›    Sesja XXVII 528
    ›    Sesja XXVIII 381
    ›    Sesja XXIX 372
    ›    Sesja XXX 425
    ›    Sesja XXXI 408
    ›    Sesja XXXII 384
    ›    Sesja XXXIII 523
    ›    Sesja XXXIV 329
    ›    Sesja XXXV 398
    ›    Sesja XXXVI 484
    ›    Rok 2003 1210
    ›    Rok 2002 941
    ›    Sesja XIV 712
    ›    Sesja XV 875
    ›    Sesja XVI 713
    ›    Sesja XVII 816
    ›    Sesja XI 716
    ›    Sesja XII 782
    ›    Sesja XIII 731
    ›    Sesja XVIII 745
    ›    Sesja XIX 812
    ›    Sesja XX 834
    ›    Sesja XXI 780
    ›    Sesja XXII 777
    ›    Sesja XXIII 811
    ›    Sesja XXIV 808
    ›    Sesja XXV 764
    ›    Sesja XXVI 859
    ›    Sesja XXVII 791
    ›    Sesja XXVIII 699
    ›    Sesja XXIX 760
    ›    Sesja XXX 813
    ›    Sesja XXXI 943
    ›    Sesja XXXII 829
    ›    Sesja XXXIII 750
    ›    Sesja XXXIV 769
    ›    Sesja XXXV 636
    ›    Sesja XXXVI 720
    ›    Sesja XXXVII 704
    ›    Sesja XXXVIII 804
     IV Kadencja 1324
   Protokoły z Sesji 4319
     VII kadencja 946
     VI kadencja 1631
     V kadencja 5986
   Podatki i opłaty lokalne 5067
   Zarządzenia Wójta 4588
     VII Kadencja 318
    ›    Rok 2014 166
    ›    Rok 2015 424
    ›    Rok 2016 377
    ›    Rok 2017 217
    ›    Rok 2018 269
     VI Kadencja 766
    ›    Rok 2010 976
    ›    Rok 2011 2215
    ›    Rok 2012 2120
    ›    Rok 2013 1529
    ›    Rok 2006 741
     V Kadencja 1567
    ›    Rok 2007 855
    ›    Rok 2009 588
    ›    Rok 2002 804
    ›    Rok 2003 1128
    ›    Rok 2004 833
    ›    Rok 2005 799
    ›    Rok 2006 1102
     IV Kadencja 1143
   Informacje Urzędu 3971
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2133
    ›    Rok 2003 925
   Plany, Programy i Strategie 5718
   PPWOW 10241
     Zaproszenia do składania ofert 6916
     Informacje o wyborze oferty 2788
     Zrealizowane zadania 2258
     Planowane zadania 1327
   Zagospodarowanie przestrzenne 38267
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1448
   Obwieszczenia/Postanowienia 2110
   Zarządzenia 1099
   Informacje/Ogłoszenia 1885
   Druki 834
   Uchwały 1097
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 45657
     Rok 2019 153
     Rok 2018 7864
     Rok 2017 9075
     Rok 2016 7804
     Rok 2015 6761
     Rok 2014 11001
     Rok 2013 13227
     Rok 2012 5902
     Rok 2011 3499
     Rok 2010 54569
     Rok 2009 8392
     Rok 2008 11262
     Rok 2007 11175
     Rok 2006 14373
     Rok 2005 9784
     Rok 2004 3969
     Rok 2003 3591
   Wyniki Przetargów 7445
     Rok 2019 6
     Rok 2018 697
     Rok 2017 1153
     Rok 2016 1149
     Rok 2015 854
     Rok 2014 1500
     Rok 2013 1567
     Rok 2012 1837
     Rok 2011 1480
     Rok 2010 3181
     Rok 2009 1399
     Rok 2008 1994
     Rok 2007 2302
     Rok 2006 6606
     Rok 2005 2652
     Rok 2004 2187
     Rok 2003 1001
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 3982
     Rok 2019 8
     Rok 2018 225
     Rok 2017 785
     Rok 2016 515
     Rok 2015 1042
     Rok 2014 1133
     Rok 2013 1197
     Rok 2012 1329
     Rok 2011 1137
     Rok 2010 4012
     Rok 2009 1160
     Rok 2008 2212
     2007 5922
   Zapytania ofertowe 5713
     Rok 2019 155
     Rok 2018 18170
     Rok 2017 15834
     Rok 2016 24483
     Rok 2015 20001
     Rok 2014 13927
     Rok 2013 1944
     Rok 2012 576
   Wyniki zapytań ofertowych 1523
     Rok 2019 4
     Rok 2018 670
     Rok 2017 678
     Rok 2016 802
     Rok 2015 713
     2014 645
   Informacje z otwarcia ofert 861
     Rok 2019 6
     Rok 2018 413
     Rok 2017 536
     Rok 2016 363
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 565
     Rok 2019 25
     Rok 2018 202
     Rok 2017 498
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 32217
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2993
     Małżeństwa, narodziny, zgony 899
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 453
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 408
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 427
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 405
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 461
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 501
     Dowody osobiste 928
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 501
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 512
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 471
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 569
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 541
     Meldunki 810
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 428
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 399
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 398
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 360
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 408
     Mieszkania 792
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 391
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 360
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 282
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 364
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 383
     Nieruchomości 4255
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 637
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 562
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 491
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 484
    ›    Podział nieruchomości 486
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 564
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 486
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 461
     Działalność gospodarcza 937
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 452
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 416
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 414
     Zezwolenia i decyzje 1064
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 405
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 568
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 431
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 435
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 437
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 449
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 909
     Zaświadczenia 912
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 475
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 380
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 396
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 501
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 490
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 503
Inne
   Gospodarka odpadami 1541
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 44
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 73
     Osiągnięte poziomy recyklingu 48
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 15
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 32
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 24
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 422
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24
     Akty prawne 22
     Zasady optymalnej segregacji 571
     Harmonogram odbioru odpadów 1385
     Opłaty 532
     Sprawozdawczość 513
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 648
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1553
   Kluby sportowe 909
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5012
   Dziennik Ustaw 1268
   Monitor Polski 1314
   Projekty unijne 2342
     Projekty w ramach ZPORR 5779
     Projekty w ramach EFS 7889
   Gospodarka komunalna 2211
   Jednostki organizacyjne 6606
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1690
   Jednostki pomocnicze 3273
     Sołectwa 1666
    ›    Statut Sołectw 717
    ›    Sołectwo Odrzywół 2171
    ›    Sołectwo Wysokin 1255
    ›    Sołectwo Ceteń 1205
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1320
    ›    Sołectwo Kłonna 1178
    ›    Sołectwo Ossa 1122
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1198
    ›    Sołectwo Myślakowice 1349
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1085
    ›    Sołectwo Lipiny 1403
    ›    Sołectwo Wandzinów 1011
    ›    Sołectwo Stanisławów 1414
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1047
    ›    Sołectwo Różanna 1193
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1087
    ›    Sołectwo Jelonek 1242
     Jednostki OSP 1275
    ›    OSP Odrzywół 1265
    ›    OSP Wysokin 786
    ›    OSP Kłonna 662
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 762
     Ogłoszenia 2078
     Wzory wniosków 1103
     Postanowienia Sądów 1093
   Oświadczenia majątkowe 9714
     Kierownictwo Urzędu 4270
    ›    Wójt Gminy 4547
    ›    Sekretarz Gminy 3097
    ›    Skarbnik Gminy 2723
    ›    Zastępca Wójta 2146
     Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja 1888
    ›    Przewodniczący - Chochół Leszek 1506
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 1114
    ›    Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław 1569
    ›    Radny - Bystrzejewski Grzegorz 1113
    ›    Radny - Chrobak Zbigniew 1131
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 1254
    ›    Radny - Gapys Stanisław 1180
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 1131
    ›    Radny - Kozłowski Marian - Jacek 1088
    ›    Radny - Macierzyński Tadeusz 1224
    ›    Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław 1214
    ›    Radny - Sułecki Adam 1251
    ›    Radny - Tomczyk Jan - Andrzej 1156
    ›    Radny - Zieja Andrzej - Czesław 1231
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław 1141
    ›    Radny - Głuszek Zbigniew 1021
     Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja 2067
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1264
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek 942
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 900
    ›    Radna - Brola Elżbieta 907
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 920
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1220
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 849
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 986
    ›    Radny - Liziniewicz Artur 1042
    ›    Radna - Matuszczak Krystyna 950
    ›    Radna - Matuszczak Ewa 1086
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 857
    ›    Radny - Sipak Jan 913
    ›    Radny - Stępień Przemysław 1021
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 986
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1762
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 920
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 908
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 745
    ›    Radna - Brola Elżbieta 675
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1218
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 717
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 620
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2060
    ›    Radna - Papis Krystyna 632
    ›    Radny - Pawelec Jacek 644
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 590
    ›    Radny - Sipak Jan 546
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 646
    ›    Radny - Stępień Przemysław 886
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 697
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1111
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 494
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 567
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 389
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 398
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 431
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 333
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 439
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 304
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 410
    ›    Radny - Macierzyński Artur 605
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1268
    ›    Radna - Papis Krystyna 389
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 389
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 416
    ›    Radny - Zbrowski Robert 479
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 3472
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2358
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 2809
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 2939
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2103
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2458
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2224
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 2622
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1294
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 475
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 2614
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2359
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2178
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1885
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1558
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 904
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 372
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 131
   Ogłoszenia 45619
   Informacje nieudostępnione 2924
   Redakcja Biuletynu 3570
   Turniej 2759