główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1364950
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ150188
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 150188
   Imienne zestawienia głosowań 194
     VIII kadencja 242
   Transmisja i nagrania obrad 652
   Godziny urzędowania 5416
   Numery wewnętrzne 6108
   Wykaz adresów e-mail 5722
   Organizacja urzędu 6787
   Karty spraw 3295
     GOPS 5432
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 813
   Struktura organizacyjna 7049
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3237
   Ogłoszenia/aktualności 48581
   Sprawdź stan sprawy 2213
   Wnioski, zapytania i interpelacje 1177
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 10220
   Kalendarz imprez sportowych 1751
   Druki i formularze 4578
   Nieodpłatna pomoc prawna 844
   Wykaz punktów adresowych 474
   Petycje 323
   Informacje o środowisku 394
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 219
   Praca - nabory/konkursy 9574
     Ogłoszenia 10378
     Listy kandydatów 4256
     Wyniki naboru 4162
Wybory samorządowe 2018
   Gminna Komisja Wyborcza 414
   Informacje 423
   Obwieszczenia 780
   Postanowienia 305
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia 145
   Informacje 127
   Postanowienia 92
Organy
   Wójt Gminy 7507
     Kompetencje 1946
   Pytania do Wójta 4499
   Zastępca Wójta Gminy 5159
     Kompetencje 1737
   Sekretarz 4578
     Kompetencje 1443
   Skarbnik 4048
     Kompetencje 1207
   Rada Gminy 5970
     Przewodniczący Rady 2289
     Skład Rady 3610
     Plan pracy 420
   Komisje Rady 3616
     Komisja Rewizyjna 1827
    ›    Przedmiot działania 844
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1283
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1672
    ›    Przedmiot działania 784
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1078
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1796
    ›    Przedmiot działania 778
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1332
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1705
    ›    Przedmiot działania 790
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1134
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 33
     Komisja Statutowa - doraźna 1602
    ›    Przedmiot działania 591
    ›    Plan pracy i sprawozdania 646
   Referaty Urzędu 4663
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3124
     Referat Finansowy 1871
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 5859
   Samodzielne stanowiska 4636
     d/s Kadrowych 1296
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 1999
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 390
     Asystent Rodziny 389
Prawo Lokalne
   Statut 3456
   Regulaminy 3233
   Kontrola zarządcza 1154
   Sprawozdania z wykonania budżetu 525
   Pozostałe sprawozdania 343
   Budżet 5099
     Opinie RIO 1361
     Uchwały budżetowe 1832
     Budżet na 2019 rok 9
     Budżet na 2018 rok 161
     Budżet na 2017 rok 300
     Budżet na 2016 rok 438
     Budżet na 2015 rok 393
     Budżet na 2014 rok 479
     Budżet na 2013 rok 328
     Budżet na 2012 rok 526
     Budżet na 2011 rok 562
     Budżet na 2010 rok 665
     Budżet na 2009 rok 848
     Budżet na 2008 rok 1055
     Budżet na 2007 rok 956
   Sprawozdania finansowe 6
   Projekt budżetu 2498
   Uchwały 6247
     VIII Kadencja 123
    ›    Sesja I 78
    ›    Sesja II 113
    ›    Sesja III 46
    ›    Sesja IV 16
     VII Kadencja 1115
    ›    Sesja I 391
    ›    Sesja II 399
    ›    Sesja III 422
    ›    Sesja IV 407
    ›    Sesja V 444
    ›    Sesja VI 303
    ›    Sesja VII 423
    ›    Sesja VIII 318
    ›    Sesja IX 560
    ›    Sesja X 374
    ›    Sesja XI 392
    ›    Sesja XII 328
    ›    Sesja XIII 334
    ›    Sesja XIV 412
    ›    Sesja XV 212
    ›    Sesja XVI 245
    ›    Sesja XVII 255
    ›    Sesja XVIII 276
    ›    Sesja XIX 258
    ›    Sesja XX 109
    ›    Sesja XXI 212
    ›    Sesja XXII 156
    ›    Sesja XXIII 119
    ›    Sesja XXIV 164
    ›    Sesja XXV 138
    ›    Sesja XXVI 132
    ›    Sesja XXVII 112
    ›    Sesja XXVIII 108
    ›    Sesja XXIX 91
    ›    Sesja XXX 108
    ›    Sesja XXXI 70
    ›    Sesja XXXII 55
    ›    Sesja XXXIII 75
    ›    Sesja XXXIV 56
     VI Kadencja 1575
    ›    Sesja I 544
    ›    Sesja II 533
    ›    Sesja III 516
    ›    Sesja IV 409
    ›    Sesja V 420
    ›    Sesja VI 333
    ›    Sesja VII 397
    ›    Sesja VIII 390
    ›    Sesja IX 409
    ›    Sesja X 401
    ›    Sesja XI 428
    ›    Sesja XII 411
    ›    Sesja XIII 294
    ›    Sesja XIV 419
    ›    Sesja XV 591
    ›    Sesja XVI 408
    ›    Sesja XVII 516
    ›    Sesja XVIII 281
    ›    Sesja XIX 550
    ›    Sesja XX 327
    ›    Sesja XXI 297
    ›    Sesja XXII 364
    ›    Sesja XXIII 303
    ›    Sesja XXIV 286
    ›    Sesja XXV 368
    ›    Sesja XXVI 343
     V Kadencja 2064
    ›    Sesja I 805
    ›    Sesja II 632
    ›    Sesja III 684
    ›    Sesja IV 718
    ›    Sesja V 701
    ›    Sesja VI 688
    ›    Sesja VII 685
    ›    Sesja VIII 592
    ›    Sesja IX 535
    ›    Sesja X 625
    ›    Sesja XI 590
    ›    Sesja XII 787
    ›    Sesja XIII 492
    ›    Sesja XIV 578
    ›    Sesja XV 525
    ›    Sesja XVI 493
    ›    Sesja XVII 513
    ›    Sesja XVIII 508
    ›    Sesja XIX 460
    ›    Sesja XX 493
    ›    Sesja XXI 940
    ›    Sesja XXII 400
    ›    Sesja XXIII 432
    ›    Sesja XXIV 408
    ›    Sesja XXV 487
    ›    Sesja XXVI 458
    ›    Sesja XXVII 548
    ›    Sesja XXVIII 400
    ›    Sesja XXIX 398
    ›    Sesja XXX 463
    ›    Sesja XXXI 431
    ›    Sesja XXXII 403
    ›    Sesja XXXIII 543
    ›    Sesja XXXIV 352
    ›    Sesja XXXV 424
    ›    Sesja XXXVI 503
    ›    Rok 2003 1236
    ›    Rok 2002 967
    ›    Sesja XIV 731
    ›    Sesja XV 907
    ›    Sesja XVI 733
    ›    Sesja XVII 838
    ›    Sesja XI 739
    ›    Sesja XII 805
    ›    Sesja XIII 752
    ›    Sesja XVIII 771
    ›    Sesja XIX 836
    ›    Sesja XX 854
    ›    Sesja XXI 809
    ›    Sesja XXII 799
    ›    Sesja XXIII 850
    ›    Sesja XXIV 826
    ›    Sesja XXV 785
    ›    Sesja XXVI 885
    ›    Sesja XXVII 810
    ›    Sesja XXVIII 719
    ›    Sesja XXIX 783
    ›    Sesja XXX 855
    ›    Sesja XXXI 971
    ›    Sesja XXXII 856
    ›    Sesja XXXIII 772
    ›    Sesja XXXIV 789
    ›    Sesja XXXV 664
    ›    Sesja XXXVI 745
    ›    Sesja XXXVII 729
    ›    Sesja XXXVIII 823
     IV Kadencja 1345
   Protokoły z Sesji 4356
     VII kadencja 1026
     VI kadencja 1717
     V kadencja 6083
   Postanowienia i decyzje 28
     Rok 2019 59
   Podatki i opłaty lokalne 5129
   Zarządzenia Wójta 4635
     VII Kadencja 347
    ›    Rok 2014 189
    ›    Rok 2015 642
    ›    Rok 2016 618
    ›    Rok 2017 447
    ›    Rok 2018 505
     VI Kadencja 781
    ›    Rok 2010 1042
    ›    Rok 2011 2367
    ›    Rok 2012 2334
    ›    Rok 2013 1684
    ›    Rok 2006 762
     V Kadencja 1581
    ›    Rok 2007 878
    ›    Rok 2009 609
    ›    Rok 2002 825
    ›    Rok 2003 1150
    ›    Rok 2004 854
    ›    Rok 2005 819
    ›    Rok 2006 1122
     IV Kadencja 1159
   Informacje Urzędu 4005
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2155
    ›    Rok 2003 945
   Plany, Programy i Strategie 5938
   PPWOW 10294
     Zaproszenia do składania ofert 6975
     Informacje o wyborze oferty 2825
     Zrealizowane zadania 2282
     Planowane zadania 1342
   Zagospodarowanie przestrzenne 38765
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1499
   Obwieszczenia/Postanowienia 2143
   Zarządzenia 1129
   Informacje/Ogłoszenia 1913
   Druki 868
   Uchwały 1142
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 46525
     Rok 2019 1899
     Rok 2018 8986
     Rok 2017 9185
     Rok 2016 7880
     Rok 2015 6800
     Rok 2014 11101
     Rok 2013 13309
     Rok 2012 5952
     Rok 2011 3587
     Rok 2010 54665
     Rok 2009 8453
     Rok 2008 11306
     Rok 2007 11191
     Rok 2006 14464
     Rok 2005 9823
     Rok 2004 4004
     Rok 2003 3608
   Wyniki Przetargów 7585
     Rok 2019 144
     Rok 2018 795
     Rok 2017 1203
     Rok 2016 1191
     Rok 2015 891
     Rok 2014 1555
     Rok 2013 1608
     Rok 2012 1880
     Rok 2011 1513
     Rok 2010 3253
     Rok 2009 1440
     Rok 2008 2033
     Rok 2007 2323
     Rok 2006 6681
     Rok 2005 2688
     Rok 2004 2203
     Rok 2003 1016
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 4072
     Rok 2019 107
     Rok 2018 255
     Rok 2017 849
     Rok 2016 617
     Rok 2015 1058
     Rok 2014 1179
     Rok 2013 1232
     Rok 2012 1363
     Rok 2011 1168
     Rok 2010 4075
     Rok 2009 1196
     Rok 2008 2248
     2007 5939
   Zapytania ofertowe 6035
     Rok 2019 4794
     Rok 2018 19376
     Rok 2017 15898
     Rok 2016 25581
     Rok 2015 20416
     Rok 2014 13982
     Rok 2013 1986
     Rok 2012 592
   Wyniki zapytań ofertowych 1625
     Rok 2019 76
     Rok 2018 748
     Rok 2017 724
     Rok 2016 835
     Rok 2015 747
     2014 684
   Informacje z otwarcia ofert 938
     Rok 2019 103
     Rok 2018 451
     Rok 2017 566
     Rok 2016 380
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 679
     Rok 2019 145
     Rok 2018 224
     Rok 2017 516
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 32375
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3033
     Małżeństwa, narodziny, zgony 918
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 474
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 429
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 446
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 424
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 480
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 521
     Dowody osobiste 942
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 519
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 532
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 492
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 592
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 561
     Meldunki 828
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 453
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 418
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 420
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 382
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 427
     Mieszkania 805
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 411
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 379
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 301
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 384
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 402
     Nieruchomości 4281
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 660
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 582
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 510
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 503
    ›    Podział nieruchomości 506
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 583
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 504
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 481
     Działalność gospodarcza 951
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 473
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 437
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 435
     Zezwolenia i decyzje 1078
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 423
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 587
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 451
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 455
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 457
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 469
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 929
     Zaświadczenia 928
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 492
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 399
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 414
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 523
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 511
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 523
Inne
   Gospodarka odpadami 1725
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 92
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 158
     Osiągnięte poziomy recyklingu 100
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 61
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 68
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 46
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 459
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 53
     Akty prawne 50
     Zasady optymalnej segregacji 603
     Harmonogram odbioru odpadów 1505
     Opłaty 579
     Sprawozdawczość 568
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 700
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1603
   Kluby sportowe 953
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5109
   Dziennik Ustaw 1293
   Monitor Polski 1339
   Projekty unijne 2385
     Projekty w ramach ZPORR 5829
     Projekty w ramach EFS 8042
   Gospodarka komunalna 2260
   Jednostki organizacyjne 6711
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1718
   Jednostki pomocnicze 3331
     Sołectwa 1758
    ›    Statut Sołectw 777
    ›    Sołectwo Odrzywół 2292
    ›    Sołectwo Wysokin 1324
    ›    Sołectwo Ceteń 1253
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1376
    ›    Sołectwo Kłonna 1236
    ›    Sołectwo Ossa 1156
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1240
    ›    Sołectwo Myślakowice 1395
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1152
    ›    Sołectwo Lipiny 1452
    ›    Sołectwo Wandzinów 1046
    ›    Sołectwo Stanisławów 1452
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1081
    ›    Sołectwo Różanna 1241
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1119
    ›    Sołectwo Jelonek 1286
     Jednostki OSP 1295
    ›    OSP Odrzywół 1292
    ›    OSP Wysokin 812
    ›    OSP Kłonna 689
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 780
     Ogłoszenia 2103
     Wzory wniosków 1113
     Postanowienia Sądów 1103
   Oświadczenia majątkowe 10073
     Kierownictwo Urzędu 4427
    ›    Wójt Gminy 4744
    ›    Sekretarz Gminy 3249
    ›    Skarbnik Gminy 2859
    ›    Zastępca Wójta 2237
     Rada Gminy Odrzywół - IV Kadencja 1916
    ›    Przewodniczący - Chochół Leszek 1538
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 1133
    ›    Z-ca Przewodniczącego Niemirski Władysław 1599
    ›    Radny - Bystrzejewski Grzegorz 1136
    ›    Radny - Chrobak Zbigniew 1152
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 1273
    ›    Radny - Gapys Stanisław 1199
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 1164
    ›    Radny - Kozłowski Marian - Jacek 1111
    ›    Radny - Macierzyński Tadeusz 1245
    ›    Radny - Pogorzała Stanisław - Czesław 1238
    ›    Radny - Sułecki Adam 1273
    ›    Radny - Tomczyk Jan - Andrzej 1176
    ›    Radny - Zieja Andrzej - Czesław 1249
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał - Stanisław 1257
    ›    Radny - Głuszek Zbigniew 1041
     Rada Gminy Odrzywół - V Kadencja 2128
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1321
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Kozłowski Marian Jacek 992
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna 941
    ›    Radna - Brola Elżbieta 951
    ›    Radny - Fornalczyk Marian 968
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1268
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 897
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 1036
    ›    Radny - Liziniewicz Artur 1098
    ›    Radna - Matuszczak Krystyna 999
    ›    Radna - Matuszczak Ewa 1150
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 904
    ›    Radny - Sipak Jan 963
    ›    Radny - Stępień Przemysław 1075
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 1038
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1789
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 949
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 930
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 774
    ›    Radna - Brola Elżbieta 699
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1252
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 738
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 644
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2158
    ›    Radna - Papis Krystyna 658
    ›    Radny - Pawelec Jacek 668
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 617
    ›    Radny - Sipak Jan 567
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 669
    ›    Radny - Stępień Przemysław 908
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 724
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1279
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 545
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 638
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 420
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 432
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 461
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 361
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 487
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 342
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 453
    ›    Radny - Macierzyński Artur 674
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1349
    ›    Radna - Papis Krystyna 418
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 416
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 460
    ›    Radny - Zbrowski Robert 520
     Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja 26
    ›    Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady 10
    ›    Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego 6
    ›    Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego 11
    ›    Dobrodziej Rafał 2
    ›    Gajewski Sławomir 13
    ›    Garczyńska Elżbieta 4
    ›    Glimasiński Stanisław 1
    ›    Korycki Jacek 0
    ›    Kwaśniak Zbigniew 2
    ›    Kwiatkowski Marek 4
    ›    Papis Krystyna 8
    ›    Sułecki Adam 7
    ›    Sołtysiak Marian 2
    ›    Zieja Grażyna 8
    ›    Zbrowski Robert 4
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 3585
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2480
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 2923
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 3123
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2165
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2539
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2343
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 2733
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1347
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 578
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 2760
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2473
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2278
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1990
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1641
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 1009
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 433
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 184
   Ogłoszenia 45946
   Informacje nieudostępnione 2961
   Redakcja Biuletynu 3599
   Turniej 2790