główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1581139
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ172345
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 172345
   Imienne zestawienia głosowań 691
     VIII kadencja 922
   Transmisja i nagrania obrad 2422
   Inwentaryzacja źródeł ciepła 63
   Godziny urzędowania 6200
   Numery wewnętrzne 7546
   Wykaz adresów e-mail 6815
   Organizacja urzędu 7585
   Karty spraw 3688
     GOPS 5985
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 1023
   Struktura organizacyjna 7884
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3531
   Ogłoszenia/aktualności 61316
   Sprawdź stan sprawy 2494
   Wnioski, zapytania i interpelacje 2908
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 14982
   Kalendarz imprez sportowych 2081
   Druki i formularze 7681
   Nieodpłatna pomoc prawna 1293
   Wykaz punktów adresowych 761
   Petycje 771
   Informacje o środowisku 724
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 891
     Klauzula rekrutacyjna 130
     Klauzula dla Radnych 82
     Klauzula dot. podatów 95
     Klauzula dot. opłat 97
     Klauzula dot. skarg, wniosków i petycji 103
     Klauzula dot. monitoringu 61
     Klauzula dot. pomocy dla uczniów 10
   Obwieszczenia i zawiadomienia 402
     2021 13
     2020 853
     2019 190
     2018 92
     2017 72
   Rejestr instytucji kultury 162
   Praca - nabory/konkursy 12517
     Ogłoszenia 13201
     Wyniki naboru 5406
Wybory prezydenckie
   Gminna Komisja Wyborcza 947
   Informacje 1188
   Obwieszczenia 1497
   Postanowienia 708
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia 508
   Informacje 415
   Postanowienia 285
Organy
   Wójt Gminy 8187
     Kompetencje 2104
   Pytania do Wójta 4791
   Zastępca Wójta Gminy 5593
     Kompetencje 1908
   Sekretarz 4868
     Kompetencje 1561
   Skarbnik 4458
     Kompetencje 1330
   Rada Gminy 6414
     Przewodniczący Rady 2493
     Skład Rady 3920
     Plan pracy 571
   Komisje Rady 3910
     Komisja Rewizyjna 1963
    ›    Przedmiot działania 1021
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1496
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1792
    ›    Przedmiot działania 973
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1273
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1937
    ›    Przedmiot działania 939
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1545
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1876
    ›    Przedmiot działania 959
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1312
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 205
     Komisja Statutowa - doraźna 1747
    ›    Przedmiot działania 771
    ›    Plan pracy i sprawozdania 831
   Referaty Urzędu 5054
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3459
     Referat Finansowy 2139
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 6505
   Samodzielne stanowiska 4966
     d/s Kadrowych 1479
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 2187
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 589
     Asystent Rodziny 553
Prawo Lokalne
   Statut 3755
   Regulaminy 3529
   Kontrola zarządcza 1395
   Sprawozdania z wykonania budżetu 1003
   Pozostałe sprawozdania 569
   Budżet 5478
     Opinie RIO 2052
     Uchwały budżetowe 2002
     Budżet na 2021 rok 1
     Budżet na 2020 rok 145
     Budżet na 2019 rok 168
     Budżet na 2018 rok 267
     Budżet na 2017 rok 395
     Budżet na 2016 rok 557
     Budżet na 2015 rok 493
     Budżet na 2014 rok 571
     Budżet na 2013 rok 452
     Budżet na 2012 rok 629
     Budżet na 2011 rok 692
     Budżet na 2010 rok 760
     Budżet na 2009 rok 953
     Budżet na 2008 rok 1152
     Budżet na 2007 rok 1066
   Sprawozdania finansowe 314
   Projekt budżetu 2722
   Protokoły pokontrolne 41
   Uchwały 6905
     VIII Kadencja 832
    ›    Sesja I 265
    ›    Sesja II 326
    ›    Sesja III 219
    ›    Sesja IV 202
    ›    Sesja V 179
    ›    Sesja VI 245
    ›    Sesja VII 186
    ›    Sesja VIII 282
    ›    Sesja IX 225
    ›    Sesja X 279
    ›    Sesja XI 164
    ›    Sesja XII 186
    ›    Sesja XIII 183
    ›    Sesja XIV 183
    ›    Sesja XV 51
    ›    Sesja XVI 80
    ›    Sesja XVII 6
    ›    Sesja XVIII 14
     VII Kadencja 1351
    ›    Sesja I 522
    ›    Sesja II 525
    ›    Sesja III 556
    ›    Sesja IV 553
    ›    Sesja V 591
    ›    Sesja VI 445
    ›    Sesja VII 615
    ›    Sesja VIII 451
    ›    Sesja IX 766
    ›    Sesja X 568
    ›    Sesja XI 579
    ›    Sesja XII 465
    ›    Sesja XIII 485
    ›    Sesja XIV 561
    ›    Sesja XV 337
    ›    Sesja XVI 377
    ›    Sesja XVII 376
    ›    Sesja XVIII 425
    ›    Sesja XIX 388
    ›    Sesja XX 256
    ›    Sesja XXI 450
    ›    Sesja XXII 314
    ›    Sesja XXIII 257
    ›    Sesja XXIV 306
    ›    Sesja XXV 266
    ›    Sesja XXVI 254
    ›    Sesja XXVII 275
    ›    Sesja XXVIII 242
    ›    Sesja XXIX 223
    ›    Sesja XXX 258
    ›    Sesja XXXI 250
    ›    Sesja XXXII 185
    ›    Sesja XXXIII 216
    ›    Sesja XXXIV 209
     VI Kadencja 1691
    ›    Sesja I 675
    ›    Sesja II 681
    ›    Sesja III 651
    ›    Sesja IV 545
    ›    Sesja V 538
    ›    Sesja VI 464
    ›    Sesja VII 538
    ›    Sesja VIII 522
    ›    Sesja IX 532
    ›    Sesja X 517
    ›    Sesja XI 548
    ›    Sesja XII 533
    ›    Sesja XIII 427
    ›    Sesja XIV 534
    ›    Sesja XV 739
    ›    Sesja XVI 534
    ›    Sesja XVII 641
    ›    Sesja XVIII 394
    ›    Sesja XIX 703
    ›    Sesja XX 493
    ›    Sesja XXI 411
    ›    Sesja XXII 485
    ›    Sesja XXIII 417
    ›    Sesja XXIV 400
    ›    Sesja XXV 481
    ›    Sesja XXVI 480
     V Kadencja 2194
    ›    Sesja I 936
    ›    Sesja II 779
    ›    Sesja III 837
    ›    Sesja IV 853
    ›    Sesja V 825
    ›    Sesja VI 828
    ›    Sesja VII 812
    ›    Sesja VIII 749
    ›    Sesja IX 659
    ›    Sesja X 761
    ›    Sesja XI 717
    ›    Sesja XII 963
    ›    Sesja XIII 628
    ›    Sesja XIV 724
    ›    Sesja XV 651
    ›    Sesja XVI 638
    ›    Sesja XVII 651
    ›    Sesja XVIII 649
    ›    Sesja XIX 585
    ›    Sesja XX 624
    ›    Sesja XXI 1134
    ›    Sesja XXII 524
    ›    Sesja XXIII 570
    ›    Sesja XXIV 552
    ›    Sesja XXV 657
    ›    Sesja XXVI 612
    ›    Sesja XXVII 688
    ›    Sesja XXVIII 533
    ›    Sesja XXIX 527
    ›    Sesja XXX 660
    ›    Sesja XXXI 634
    ›    Sesja XXXII 548
    ›    Sesja XXXIII 673
    ›    Sesja XXXIV 498
    ›    Sesja XXXV 590
    ›    Sesja XXXVI 645
    ›    Rok 2003 1382
    ›    Rok 2002 1128
    ›    Sesja XIV 884
    ›    Sesja XV 1075
    ›    Sesja XVI 907
    ›    Sesja XVII 985
    ›    Sesja XI 887
    ›    Sesja XII 966
    ›    Sesja XIII 910
    ›    Sesja XVIII 934
    ›    Sesja XIX 1026
    ›    Sesja XX 1006
    ›    Sesja XXI 1003
    ›    Sesja XXII 967
    ›    Sesja XXIII 1102
    ›    Sesja XXIV 981
    ›    Sesja XXV 940
    ›    Sesja XXVI 1068
    ›    Sesja XXVII 957
    ›    Sesja XXVIII 888
    ›    Sesja XXIX 953
    ›    Sesja XXX 1048
    ›    Sesja XXXI 1180
    ›    Sesja XXXII 991
    ›    Sesja XXXIII 904
    ›    Sesja XXXIV 939
    ›    Sesja XXXV 808
    ›    Sesja XXXVI 896
    ›    Sesja XXXVII 881
    ›    Sesja XXXVIII 958
     IV Kadencja 1519
   Protokoły z Sesji 4615
     VIII Kadencja 312
     VII kadencja 1653
     VI kadencja 2288
     V kadencja 6701
   Postanowienia i decyzje 291
     rok 2020 209
     rok 2019 469
     rok 2018 59
     rok 2017 65
   Podatki i opłaty lokalne 5487
   Zarządzenia Wójta 5004
     VII Kadencja 598
    ›    Rok 2014 293
    ›    Rok 2015 1490
    ›    Rok 2016 1349
    ›    Rok 2017 1301
    ›    Rok 2018 1435
     VI Kadencja 858
    ›    Rok 2010 1324
    ›    Rok 2011 3012
    ›    Rok 2012 3102
    ›    Rok 2013 2327
    ›    Rok 2006 851
     V Kadencja 1659
    ›    Rok 2007 1263
    ›    Rok 2009 703
    ›    Rok 2002 943
    ›    Rok 2003 1341
    ›    Rok 2004 970
    ›    Rok 2005 923
    ›    Rok 2006 1240
     IV Kadencja 1262
   Informacje Urzędu 4225
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2333
    ›    Rok 2003 1052
   Plany, Programy i Strategie 7213
   PPWOW 10696
     Zaproszenia do składania ofert 7289
     Informacje o wyborze oferty 3110
     Zrealizowane zadania 2467
     Planowane zadania 1439
   Zagospodarowanie przestrzenne 41359
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1922
   Obwieszczenia/Postanowienia 2540
   Zarządzenia 1426
   Informacje/Ogłoszenia 2246
   Druki 1049
   Uchwały 1445
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 51032
     Rok 2020 6770
     Rok 2019 11599
     Rok 2018 9460
     Rok 2017 9872
     Rok 2016 8438
     Rok 2015 7117
     Rok 2014 11664
     Rok 2013 13943
     Rok 2012 6519
     Rok 2011 3909
     Rok 2010 55398
     Rok 2009 8858
     Rok 2008 11604
     Rok 2007 11347
     Rok 2006 15080
     Rok 2005 10116
     Rok 2004 4283
     Rok 2003 3726
   Wyniki Przetargów 8774
     Rok 2020 589
     Rok 2019 1107
     Rok 2018 1148
     Rok 2017 1588
     Rok 2016 2368
     Rok 2015 1180
     Rok 2014 2020
     Rok 2013 1970
     Rok 2012 2175
     Rok 2011 1782
     Rok 2010 3734
     Rok 2009 1733
     Rok 2008 2311
     Rok 2007 2446
     Rok 2006 7240
     Rok 2005 2993
     Rok 2004 2338
     Rok 2003 1128
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 4705
     Rok 2020 279
     Rok 2019 549
     Rok 2018 362
     Rok 2017 1098
     Rok 2016 785
     Rok 2015 1171
     Rok 2014 1408
     Rok 2013 1420
     Rok 2012 1533
     Rok 2011 1333
     Rok 2010 4397
     Rok 2009 1351
     Rok 2008 2414
     2007 6036
   Zapytania ofertowe 8028
     Rok 2020 13685
     Rok 2019 19764
     Rok 2018 20043
     Rok 2017 16389
     Rok 2016 27176
     Rok 2015 24092
     Rok 2014 14347
     Rok 2013 2275
     Rok 2012 705
   Wyniki zapytań ofertowych 2374
     Rok 2020 551
     Rok 2019 522
     Rok 2018 1139
     Rok 2017 949
     Rok 2016 1089
     Rok 2015 934
     2014 825
   Informacje z otwarcia ofert 1659
     Rok 2020 451
     Rok 2019 546
     Rok 2018 641
     Rok 2017 757
     Rok 2016 475
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1146
     Rok 2020 256
     Rok 2019 400
     Rok 2018 332
     Rok 2017 614
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 33249
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3244
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1021
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 584
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 517
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 555
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 515
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 579
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 613
     Dowody osobiste 1020
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 626
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 641
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 615
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 691
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 665
     Meldunki 903
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 548
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 513
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 509
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 492
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 514
     Mieszkania 903
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 498
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 477
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 399
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 484
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 500
     Nieruchomości 4403
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 766
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 678
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 617
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 599
    ›    Podział nieruchomości 608
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 678
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 588
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 591
     Działalność gospodarcza 1034
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 616
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 538
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 535
     Zezwolenia i decyzje 1165
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 524
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 721
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 538
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 554
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 552
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 557
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1086
     Zaświadczenia 1024
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 604
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 503
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 509
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 622
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 597
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 639
Inne
   Gospodarka odpadami 2584
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 746
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 433
     Osiągnięte poziomy recyklingu 314
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 253
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 363
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 306
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 666
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 506
     Akty prawne 221
     Zasady optymalnej segregacji 1115
     Harmonogram odbioru odpadów 2940
     Opłaty 869
     Sprawozdawczość 820
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 936
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1934
   Kluby sportowe 1153
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5663
   Dziennik Ustaw 1445
   Monitor Polski 1517
   Projekty unijne 2625
     Projekty w ramach ZPORR 6086
     Projekty w ramach EFS 8616
   Gospodarka komunalna 2524
   Jednostki organizacyjne 7163
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1825
   Jednostki pomocnicze 3583
     Sołectwa 2207
    ›    Statut Sołectw 987
    ›    Sołectwo Odrzywół 2719
    ›    Sołectwo Wysokin 1751
    ›    Sołectwo Ceteń 1555
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1676
    ›    Sołectwo Kłonna 1583
    ›    Sołectwo Ossa 1428
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1527
    ›    Sołectwo Myślakowice 1767
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1485
    ›    Sołectwo Lipiny 1695
    ›    Sołectwo Wandzinów 1251
    ›    Sołectwo Stanisławów 1724
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1292
    ›    Sołectwo Różanna 1454
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1357
    ›    Sołectwo Jelonek 1563
     Jednostki OSP 1423
    ›    OSP Odrzywół 1468
    ›    OSP Wysokin 1012
    ›    OSP Kłonna 878
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 887
     Ogłoszenia 2388
     Wzory wniosków 1223
     Postanowienia Sądów 1196
   Oświadczenia majątkowe 11769
     Kierownictwo Urzędu 5286
    ›    Wójt Gminy 5714
    ›    Sekretarz Gminy 3879
    ›    Skarbnik Gminy 3451
    ›    Zastępca Wójta 2904
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1999
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1158
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 1140
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 980
    ›    Radna - Brola Elżbieta 870
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1582
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 896
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 842
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2566
    ›    Radna - Papis Krystyna 870
    ›    Radny - Pawelec Jacek 891
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 750
    ›    Radny - Sipak Jan 733
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 803
    ›    Radny - Stępień Przemysław 1076
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 889
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1595
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 725
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 891
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 586
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 577
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 601
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 526
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 677
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 517
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 647
    ›    Radny - Macierzyński Artur 889
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1554
    ›    Radna - Papis Krystyna 618
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 559
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 673
    ›    Radny - Zbrowski Robert 697
     Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja 623
    ›    Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady 260
    ›    Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego 272
    ›    Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego 182
    ›    Dobrodziej Rafał 175
    ›    Gajewski Sławomir 247
    ›    Garczyńska Elżbieta 152
    ›    Glimasiński Stanisław 135
    ›    Korycki Jacek 214
    ›    Kwaśniak Zbigniew 135
    ›    Kwiatkowski Marek 198
    ›    Papis Krystyna 174
    ›    Sułecki Adam 179
    ›    Sołtysiak Marian 191
    ›    Zieja Grażyna 174
    ›    Zbrowski Robert 214
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 4419
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3141
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 3351
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 3988
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2544
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2831
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2906
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 3247
    ›    Kierownik Klubu Maluch 1679
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 981
    ›    Kierownik Dziennego Domu Senior+ 71
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 3502
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2965
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2682
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2474
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1925
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 1527
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 717
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 447
    ›    Podinspektor w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 55
   Ogłoszenia 47306
   Informacje nieudostępnione 3167
   Redakcja Biuletynu 3822
   Turniej 2986