główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1477023
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ163257
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 163257
   Imienne zestawienia głosowań 522
     VIII kadencja 705
   Transmisja i nagrania obrad 1872
   Godziny urzędowania 5863
   Numery wewnętrzne 7011
   Wykaz adresów e-mail 6389
   Organizacja urzędu 7295
   Karty spraw 3541
     GOPS 5772
     Referat Gospodarki Komunalnej, Obsługi Sieci Kanalizacyjnej, Transportu, Ewidencji Działalności Gospodarczej 947
   Struktura organizacyjna 7590
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3399
   Ogłoszenia/aktualności 56950
   Sprawdź stan sprawy 2352
   Wnioski, zapytania i interpelacje 2422
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości 13185
   Kalendarz imprez sportowych 1964
   Druki i formularze 6177
   Nieodpłatna pomoc prawna 1119
   Wykaz punktów adresowych 641
   Petycje 622
   Informacje o środowisku 606
   Informacja dt. ochrony danych osobowych 740
     Klauzula rekrutacyjna 66
     Klauzula dla Radnych 31
     Klauzula dot. podatów 46
     Klauzula dot. opłat 43
     Klauzula dot. skarg, wniosków i petycji 44
     Klauzula dot. monitoringu 17
   Obwieszczenia i zawiadomienia 157
     2020 199
     2019 69
     2018 35
     2017 29
   Rejestr instytucji kultury 46
   Praca - nabory/konkursy 11609
     Ogłoszenia 12351
     Wyniki naboru 5085
Wybory prezydenckie
   Gminna Komisja Wyborcza 658
   Informacje 806
   Obwieszczenia 1198
   Postanowienia 541
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Obwieszczenia 374
   Informacje 314
   Postanowienia 197
Organy
   Wójt Gminy 7856
     Kompetencje 2045
   Pytania do Wójta 4685
   Zastępca Wójta Gminy 5423
     Kompetencje 1853
   Sekretarz 4756
     Kompetencje 1506
   Skarbnik 4319
     Kompetencje 1285
   Rada Gminy 6234
     Przewodniczący Rady 2413
     Skład Rady 3806
     Plan pracy 510
   Komisje Rady 3797
     Komisja Rewizyjna 1922
    ›    Przedmiot działania 945
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1425
     Komisja Budżetu i Finansów i Planowania 1746
    ›    Przedmiot działania 902
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1206
     Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1885
    ›    Przedmiot działania 878
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1458
     Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 1819
    ›    Przedmiot działania 876
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1232
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 158
     Komisja Statutowa - doraźna 1697
    ›    Przedmiot działania 695
    ›    Plan pracy i sprawozdania 760
   Referaty Urzędu 4900
     Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 3355
     Referat Finansowy 2047
   Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie 6261
   Samodzielne stanowiska 4853
     d/s Kadrowych 1429
     d/s Organizacyjno-Administracyjnych 2140
     ds. Funduszu Alimentacyjnego 520
     Asystent Rodziny 497
Prawo Lokalne
   Statut 3634
   Regulaminy 3421
   Kontrola zarządcza 1297
   Sprawozdania z wykonania budżetu 781
   Pozostałe sprawozdania 477
   Budżet 5304
     Opinie RIO 1717
     Uchwały budżetowe 1924
     Budżet na 2020 rok 55
     Budżet na 2019 rok 110
     Budżet na 2018 rok 223
     Budżet na 2017 rok 345
     Budżet na 2016 rok 508
     Budżet na 2015 rok 451
     Budżet na 2014 rok 532
     Budżet na 2013 rok 402
     Budżet na 2012 rok 583
     Budżet na 2011 rok 638
     Budżet na 2010 rok 719
     Budżet na 2009 rok 907
     Budżet na 2008 rok 1105
     Budżet na 2007 rok 1026
   Sprawozdania finansowe 183
   Projekt budżetu 2626
   Uchwały 6638
     VIII Kadencja 536
    ›    Sesja I 181
    ›    Sesja II 242
    ›    Sesja III 157
    ›    Sesja IV 130
    ›    Sesja V 92
    ›    Sesja VI 148
    ›    Sesja VII 100
    ›    Sesja VIII 186
    ›    Sesja IX 137
    ›    Sesja X 156
    ›    Sesja XI 80
    ›    Sesja XII 77
    ›    Sesja XIII 93
    ›    Sesja XIV 16
     VII Kadencja 1249
    ›    Sesja I 455
    ›    Sesja II 455
    ›    Sesja III 489
    ›    Sesja IV 494
    ›    Sesja V 521
    ›    Sesja VI 383
    ›    Sesja VII 518
    ›    Sesja VIII 388
    ›    Sesja IX 659
    ›    Sesja X 497
    ›    Sesja XI 506
    ›    Sesja XII 399
    ›    Sesja XIII 418
    ›    Sesja XIV 489
    ›    Sesja XV 276
    ›    Sesja XVI 312
    ›    Sesja XVII 318
    ›    Sesja XVIII 362
    ›    Sesja XIX 322
    ›    Sesja XX 187
    ›    Sesja XXI 340
    ›    Sesja XXII 233
    ›    Sesja XXIII 195
    ›    Sesja XXIV 240
    ›    Sesja XXV 208
    ›    Sesja XXVI 197
    ›    Sesja XXVII 198
    ›    Sesja XXVIII 180
    ›    Sesja XXIX 163
    ›    Sesja XXX 186
    ›    Sesja XXXI 152
    ›    Sesja XXXII 127
    ›    Sesja XXXIII 149
    ›    Sesja XXXIV 137
     VI Kadencja 1640
    ›    Sesja I 606
    ›    Sesja II 621
    ›    Sesja III 587
    ›    Sesja IV 475
    ›    Sesja V 476
    ›    Sesja VI 401
    ›    Sesja VII 479
    ›    Sesja VIII 473
    ›    Sesja IX 471
    ›    Sesja X 461
    ›    Sesja XI 486
    ›    Sesja XII 469
    ›    Sesja XIII 361
    ›    Sesja XIV 473
    ›    Sesja XV 649
    ›    Sesja XVI 473
    ›    Sesja XVII 574
    ›    Sesja XVIII 336
    ›    Sesja XIX 629
    ›    Sesja XX 419
    ›    Sesja XXI 350
    ›    Sesja XXII 427
    ›    Sesja XXIII 359
    ›    Sesja XXIV 345
    ›    Sesja XXV 429
    ›    Sesja XXVI 413
     V Kadencja 2139
    ›    Sesja I 880
    ›    Sesja II 706
    ›    Sesja III 766
    ›    Sesja IV 791
    ›    Sesja V 762
    ›    Sesja VI 761
    ›    Sesja VII 749
    ›    Sesja VIII 668
    ›    Sesja IX 604
    ›    Sesja X 703
    ›    Sesja XI 653
    ›    Sesja XII 882
    ›    Sesja XIII 567
    ›    Sesja XIV 657
    ›    Sesja XV 596
    ›    Sesja XVI 562
    ›    Sesja XVII 585
    ›    Sesja XVIII 584
    ›    Sesja XIX 525
    ›    Sesja XX 560
    ›    Sesja XXI 1041
    ›    Sesja XXII 467
    ›    Sesja XXIII 508
    ›    Sesja XXIV 491
    ›    Sesja XXV 568
    ›    Sesja XXVI 536
    ›    Sesja XXVII 618
    ›    Sesja XXVIII 466
    ›    Sesja XXIX 467
    ›    Sesja XXX 553
    ›    Sesja XXXI 520
    ›    Sesja XXXII 483
    ›    Sesja XXXIII 608
    ›    Sesja XXXIV 428
    ›    Sesja XXXV 515
    ›    Sesja XXXVI 587
    ›    Rok 2003 1315
    ›    Rok 2002 1050
    ›    Sesja XIV 822
    ›    Sesja XV 1012
    ›    Sesja XVI 836
    ›    Sesja XVII 919
    ›    Sesja XI 813
    ›    Sesja XII 899
    ›    Sesja XIII 852
    ›    Sesja XVIII 859
    ›    Sesja XIX 947
    ›    Sesja XX 937
    ›    Sesja XXI 905
    ›    Sesja XXII 899
    ›    Sesja XXIII 999
    ›    Sesja XXIV 924
    ›    Sesja XXV 867
    ›    Sesja XXVI 997
    ›    Sesja XXVII 889
    ›    Sesja XXVIII 811
    ›    Sesja XXIX 881
    ›    Sesja XXX 944
    ›    Sesja XXXI 1104
    ›    Sesja XXXII 932
    ›    Sesja XXXIII 843
    ›    Sesja XXXIV 860
    ›    Sesja XXXV 738
    ›    Sesja XXXVI 835
    ›    Sesja XXXVII 812
    ›    Sesja XXXVIII 900
     IV Kadencja 1435
   Protokoły z Sesji 4510
     VIII Kadencja 126
     VII kadencja 1326
     VI kadencja 2026
     V kadencja 6343
   Postanowienia i decyzje 178
     rok 2020 35
     rok 2019 398
     rok 2018 16
     rok 2017 18
   Podatki i opłaty lokalne 5350
   Zarządzenia Wójta 4852
     VII Kadencja 519
    ›    Rok 2014 253
    ›    Rok 2015 1174
    ›    Rok 2016 1071
    ›    Rok 2017 990
    ›    Rok 2018 1097
     VI Kadencja 828
    ›    Rok 2010 1209
    ›    Rok 2011 2755
    ›    Rok 2012 2803
    ›    Rok 2013 2074
    ›    Rok 2006 815
     V Kadencja 1633
    ›    Rok 2007 1203
    ›    Rok 2009 665
    ›    Rok 2002 887
    ›    Rok 2003 1230
    ›    Rok 2004 933
    ›    Rok 2005 873
    ›    Rok 2006 1190
     IV Kadencja 1209
   Informacje Urzędu 4147
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2300
    ›    Rok 2003 1014
   Plany, Programy i Strategie 6631
   PPWOW 10520
     Zaproszenia do składania ofert 7152
     Informacje o wyborze oferty 2973
     Zrealizowane zadania 2368
     Planowane zadania 1396
   Zagospodarowanie przestrzenne 40404
Wybory do Sejmu i Senatu RP
   Gminna Komisja Wyborcza 1829
   Obwieszczenia/Postanowienia 2470
   Zarządzenia 1337
   Informacje/Ogłoszenia 2152
   Druki 978
   Uchwały 1360
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 49609
     Rok 2020 2537
     Rok 2019 9861
     Rok 2018 9284
     Rok 2017 9617
     Rok 2016 8196
     Rok 2015 6964
     Rok 2014 11422
     Rok 2013 13676
     Rok 2012 6299
     Rok 2011 3741
     Rok 2010 55087
     Rok 2009 8677
     Rok 2008 11464
     Rok 2007 11284
     Rok 2006 14797
     Rok 2005 9997
     Rok 2004 4153
     Rok 2003 3665
   Wyniki Przetargów 8444
     Rok 2020 277
     Rok 2019 860
     Rok 2018 1001
     Rok 2017 1443
     Rok 2016 1370
     Rok 2015 1044
     Rok 2014 1759
     Rok 2013 1794
     Rok 2012 2046
     Rok 2011 1650
     Rok 2010 3525
     Rok 2009 1597
     Rok 2008 2202
     Rok 2007 2377
     Rok 2006 6980
     Rok 2005 2847
     Rok 2004 2276
     Rok 2003 1068
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówień 4515
     Rok 2020 157
     Rok 2019 415
     Rok 2018 328
     Rok 2017 1005
     Rok 2016 725
     Rok 2015 1125
     Rok 2014 1319
     Rok 2013 1342
     Rok 2012 1468
     Rok 2011 1259
     Rok 2010 4266
     Rok 2009 1288
     Rok 2008 2348
     2007 6010
   Zapytania ofertowe 7187
     Rok 2020 4432
     Rok 2019 18118
     Rok 2018 19767
     Rok 2017 16151
     Rok 2016 26800
     Rok 2015 22626
     Rok 2014 14171
     Rok 2013 2145
     Rok 2012 657
   Wyniki zapytań ofertowych 2027
     Rok 2020 150
     Rok 2019 394
     Rok 2018 998
     Rok 2017 869
     Rok 2016 992
     Rok 2015 868
     2014 758
   Informacje z otwarcia ofert 1425
     Rok 2020 187
     Rok 2019 454
     Rok 2018 570
     Rok 2017 698
     Rok 2016 443
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1016
     Rok 2020 162
     Rok 2019 358
     Rok 2018 301
     Rok 2017 579
Załatwianie Spraw
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół 32898
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3159
     Małżeństwa, narodziny, zgony 976
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 543
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 476
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 505
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 478
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 536
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 570
     Dowody osobiste 990
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 575
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 597
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 560
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 661
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 623
     Meldunki 873
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 515
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 476
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 476
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 449
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 478
     Mieszkania 866
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 465
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 435
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 358
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 449
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 461
     Nieruchomości 4364
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 723
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 639
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 567
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 565
    ›    Podział nieruchomości 571
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 641
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 552
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 546
     Działalność gospodarcza 1007
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 575
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 497
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 496
     Zezwolenia i decyzje 1127
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 479
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 638
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 501
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 507
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 511
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 512
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1026
     Zaświadczenia 990
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 559
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 458
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 473
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 583
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 563
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 598
Inne
   Gospodarka odpadami 2298
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 464
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 342
     Osiągnięte poziomy recyklingu 243
     Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne 187
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 244
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 188
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 585
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 166
     Akty prawne 156
     Zasady optymalnej segregacji 723
     Harmonogram odbioru odpadów 2035
     Opłaty 765
     Sprawozdawczość 719
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 853
   Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół 1795
   Kluby sportowe 1073
   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5420
   Dziennik Ustaw 1385
   Monitor Polski 1432
   Projekty unijne 2523
     Projekty w ramach ZPORR 5994
     Projekty w ramach EFS 8370
   Gospodarka komunalna 2408
   Jednostki organizacyjne 7019
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1785
   Jednostki pomocnicze 3474
     Sołectwa 2015
    ›    Statut Sołectw 882
    ›    Sołectwo Odrzywół 2552
    ›    Sołectwo Wysokin 1533
    ›    Sołectwo Ceteń 1442
    ›    Sołectwo Kamienna Wola 1559
    ›    Sołectwo Kłonna 1440
    ›    Sołectwo Ossa 1311
    ›    Sołectwo Ossa Kolonia 1408
    ›    Sołectwo Myślakowice 1606
    ›    Sołectwo Myślakowice Kolonia 1384
    ›    Sołectwo Lipiny 1604
    ›    Sołectwo Wandzinów 1166
    ›    Sołectwo Stanisławów 1622
    ›    Sołectwo Dąbrowa 1217
    ›    Sołectwo Różanna 1360
    ›    Sołectwo Łęgonice Małe 1259
    ›    Sołectwo Jelonek 1452
     Jednostki OSP 1381
    ›    OSP Odrzywół 1401
    ›    OSP Wysokin 920
    ›    OSP Kłonna 810
    ›    Zarząd Gminny ZOSP RP 835
     Ogłoszenia 2243
     Wzory wniosków 1163
     Postanowienia Sądów 1146
   Oświadczenia majątkowe 11166
     Kierownictwo Urzędu 4983
    ›    Wójt Gminy 5345
    ›    Sekretarz Gminy 3664
    ›    Skarbnik Gminy 3256
    ›    Zastępca Wójta 2654
     Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja 1904
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 1073
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta 1022
    ›    Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian 898
    ›    Radna - Brola Elżbieta 790
    ›    Radny - Gajewski Sławomir 1461
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 829
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 766
    ›    Radna - Kwietniewska Dorota 2443
    ›    Radna - Papis Krystyna 753
    ›    Radny - Pawelec Jacek 766
    ›    Radna - Podkowińska Ewa 681
    ›    Radny - Sipak Jan 651
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 745
    ›    Radny - Stępień Przemysław 986
    ›    Radny - Tomczyk Jan Andrzej 823
     Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja 1493
    ›    Przewodniczący - Stanisław Gapys 652
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej 795
    ›    Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek 522
    ›    Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław 510
    ›    Radna - Garczyńska Elżbieta 541
    ›    Radny - Glimasiński Stanisław 460
    ›    Radny - Korycki Jacek Józef 599
    ›    Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef 439
    ›    Radny - Kwiatkowski Marek 570
    ›    Radny - Macierzyński Artur 807
    ›    Radny - Niemirski Szymon 1469
    ›    Radna - Papis Krystyna 540
    ›    Radny - Sołtysiak Marian 498
    ›    Radny - Spociński Zbigniew Bogdan 591
    ›    Radny - Zbrowski Robert 630
     Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja 372
    ›    Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady 160
    ›    Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego 146
    ›    Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego 108
    ›    Dobrodziej Rafał 86
    ›    Gajewski Sławomir 126
    ›    Garczyńska Elżbieta 83
    ›    Glimasiński Stanisław 64
    ›    Korycki Jacek 129
    ›    Kwaśniak Zbigniew 67
    ›    Kwiatkowski Marek 115
    ›    Papis Krystyna 97
    ›    Sułecki Adam 104
    ›    Sołtysiak Marian 96
    ›    Zieja Grażyna 105
    ›    Zbrowski Robert 134
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 4163
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2872
    ›    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole 3186
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole 3649
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni 2370
    ›    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach 2708
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 2677
    ›    Dyrektor SPZOZ w Odrzywole 3036
    ›    Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Odrzywole 1515
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach 824
     Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta 3200
    ›    Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2775
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2530
    ›    Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2294
    ›    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1827
    ›    Inspektora ds wymiaru podatku i opłat 1309
    ›    Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego 617
    ›    Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 364
   Ogłoszenia 46840
   Informacje nieudostępnione 3089
   Redakcja Biuletynu 3723
   Turniej 2913