logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Skarbnik / Kompetencje
1.

Zakres kompetencji Skarbnika Gminy Odrzywół

Do zadań Skarbnika należy:

  1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  2. Kierowanie pracą Referatu Księgowości,
  3. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
  4. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  5. Opracowywanie budżetu,
  6. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
  7. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Teresa Frącz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 12:43

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Kompetencje
wersja do druku drukuj