główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN DZIAŁANIA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

PLAN DZIAŁANIA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych są sprawy z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz stanu sanitarno-higienicznego gminy, a w szczególności:

  1. przedszkola, szkolnictwo podstawowe, gimnazja i inne placówki oświatowo-wychowawcze,
  2. działalność kulturalna, w tym biblioteki i inne placówki upowszechniania kultury,
  3. funkcjonowanie i rozwój kultury fizycznej, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
  4. opiniowanie spraw z zakresu nadawania honorowego obywatelstwa gminy, ocena stanu sanitarnego gminy i profilaktyka zdrowotna,
  5. opieka społeczna,
  6. problematyka bezrobocia,
  7. patologia społeczna.