główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU FINANSÓW I PLANOWANIA NA 2018 ROK

  1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok
  2. Zaopiniowanie projektu WPF na lata 2018-2027 i projektu budżetu na 2018 rok.
  3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2017 rok.
  4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.
  5. Opiniowanie Uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań przez Gminę.
  6. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
  7. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
  8. Realizacja bieżących spraw zleconych przez Radę Gminy
  9. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2019 rok