główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU FINANSÓW I PLANOWANIA NA 2020 ROK

  1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok
  2. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2021 rok
  3. Zaopiniowanie projektu WPF na lata 2021-2029 i projektu budżetu na 2021 rok.
  4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2019 rok.
  5. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.
  6. Opiniowanie Uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań przez Gminę.
  7. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie Gminy na 2020 r.
  8. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
  9. Realizacja bieżących spraw zleconych przez Radę Gminy.