główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH NA 2020 ROK

I KWARTAŁ 2020 ROKU
 1. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych (SP ZOZ, GOPS, GBP, ŚDS, GMINNY KLUB DZIECIĘCY MALUCH PLUS, DZIENNY DOM SENIOR+) za 2019 rok.
 3. Informacja o funkcjonowaniu Świetlic wiejskich w Gminie Odrzywół za 2019 r.

II KWARTAŁ 2020 ROKU

 1. Zapoznanie się z projektem arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021
 2. Analiza wyników rekrutacji do Gminnego Klubu MALUCH PLUS "SŁONECZNY KĄCIK" w Odrzywole
 3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
 4. Imprezy kulturalno - sportowe na terenie Gminy

III KWARTAŁ 2020 ROKU

 1. Realizacja pomocy stypendialnej w Gminie
 2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
 3. Informacja o działalności klubów sportowych na terenie gminy Odrzywół

IV KWARTAŁ 2020 ROKU

 1. Informacja na temat działań profilaktycznych w zakresie: narkomanii, alkoholizmu i przestępczości w Gminie
 2. Informacja o pozyskaniu funduszy zewnętrznych przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe
 3. Zaopiniowanie budżetu gminy w zakresie oświaty na 2021 rok.
 4. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2021 rok.
 5. Realizacja innych spraw z zakresu działalności Komisji.