główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH NA 2018 ROK

I KWARTAŁ 2018 ROKU
 1. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych /SP ZOZ, GOPS, GBP/ za 2017 rok.
 3. Świetlice w Gminie - funkcjonowanie i potrzeby /harmonogram pracy na 2018 rok/

II KWARTAŁ 2018 ROKU

 1. Zapoznanie się z projektem arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019
 2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
 3. Imprezy kulturalno - sportowe na terenie Gminy

III KWARTAŁ 2018 ROKU

 1. Realizacja pomocy stypendialnej w Gminie
 2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 3. Informacja na temat funkcjonowania klubów sportowych na terenie gminy Odrzywół

IV KWARTAŁ 2018 ROKU

 1. Informacja na temat działań profilaktycznych w zakresie: narkomanii, alkoholizmu i przestępczości w Gminie
 2. Informacja o pozyskaniu funduszy zewnętrznych przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe
 3. Opiniowanie budżetu gminy w zakresie oświaty na 2018 rok.
 4. Realizacja innych spraw z zakresu działalności Komisji.