główna zawartość
artykuł nr 16

Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Załączniki:
Program MB
artykuł nr 17

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2015-2016

Załączniki:
Program MB
artykuł nr 18

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2015 rok

Załączniki:
Program MB
artykuł nr 19

Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

artykuł nr 20

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok