główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały VII Sesji Rady Gminy Odrzywół

Załączniki:
Uchwała Nr VII/38/2007 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 41 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/2007 - Dochody budżetu gminy na 2007 r 113 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/38/2007 - Wydatki budżetu gminy na 2007 r. 119 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/38/2007 - Zadania inwestycyjne na 2007 r., przychody i rozchody budżetu na 2007 r. 37 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/38/2007 - Wieloletni plan inwestycyjny. 140 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/38/2007 - Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych. 104 KB
Uchwała Nr VII/39/2007 w spr. przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2007 – 2013. 21 KB
Załącznik do Uchwały Nr VII/39/2007 - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2007 – 2013. MB
Uchwała Nr VII/40/2007 w spr. usytuowania pomnika upamiętniającego mieszkańców Gminy Odrzywół poległych w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939 - 1945. 25 KB
Uchwała Nr VII/41/2007 w spr. zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Odrzywół w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w/w podatków 23 KB
Uchwała Nr VII/42/2007 w spr. powołania Zespołu wydającego opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników. 22 KB
Uchwała Nr VII/43/2007 w spr. usytuowania na terenie Gminy Odrzywół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. - UCHYLONA 31 KB
Uchwała Nr VII/44/2007 w spr. rozpatrzenie skargi Sławomira Gajewskiego na działalność Wójta Gminy w sprawie wydania Zarządzenia Nr 18/2007 z dnia 29 marca 2007 roku. 24 KB