główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XII Sesji Rady Gminy Odrzywół

Załączniki:
Uchwała Nr XII/78/2008 w spr. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie. 32 KB
Uchwała Nr XII/79/2008 w spr. uchwalenia budżetu gminy Odrzywół na rok 2008. 40 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/2008 - Dochody budżetu gminy na 2008 rok 39 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/2008 - Wydatki budżetu gminy na 2008 rok. 87 KB
Załącznik Nr 3, 3a, 4, 5, 8, 9, 10 do Uchwały Nr XII/79/2008 77 KB
Załacznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/79/2008 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2008 rok. 102 KB
Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/79/2008 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2008 rok. 110 KB
Załącznik do Uchwały Nr XII/79/2008 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne - stan na 26 lutego 2008 roku. 22 KB
Uchwała Nr XII/80/2008 w spr. przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Odrzywół na 2008 rok. 21 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/80/2008 - Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2008 rok 27 KB
Uchwała Nr XII/81/2008 w spr. przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Odrzywół na 2008 rok 22 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/2008 - PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2008 ROK. 22 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2008 - PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU FINANSÓW I PLANOWANIA NA 2008 ROK 21 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2008 - PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA 2008 ROK 21 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/81/2008 - PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH NA 2008 ROK 22 KB
Uchwała Nr XII/82/2008 w spr. sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki Nr 357/4 o pow. 0,0545 ha położonej przy ul. Warszawskiej 32 w Odrzywole. 21 KB
Uchwała Nr XII/83/2008 w spr. sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego udziału w działce Nr 357/3 o pow 102 m2. położonej przy ul. Warszawskiej 32 w Odrzywole 22 KB
Uchwała Nr XII/84/2008 w spr. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Odrzywół mgr Mariana Kmieciaka. 24 KB
Uchwała Nr XII/85/2008 w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Odrzywół dnia 15 grudnia 2005 roku 95 KB
Uchwała Nr XII/86/2008 w spr. zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Odrzywół dotyczącego zmiany zakresu Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Odrzywół 22 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/86/2008 - Wniosek Wójta Gminy Odrzywół dotyczący zmiany zakresu Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Odrzywół 27 KB