logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta / VI Kadencja / Rok 2013
1.

Zarządzenie Nr 153/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami


Załączniki: Rozmiar:
2.191 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 11:09

rejestr zmian publikacji »

2.

Zarządzenie Nr 152/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami


Załączniki: Rozmiar:
1.810 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-09-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 11:08

rejestr zmian publikacji »

3.

Zarządzenie Nr 151/2013 w sprawie


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 11:06

rejestr zmian publikacji »

4.

Zarządzenie Nr 150/2013 w sprawie


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 11:06

rejestr zmian publikacji »

5.

Zarządzenie Nr 149/2013 w sprawie


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 11:06

rejestr zmian publikacji »

6.

Zarządzenie Nr 148/2013 w sprawie wykazu kosztów podlegających refundacji w ramach stypendium szkolnego.


Załączniki: Rozmiar:
390.354 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 11:04

rejestr zmian publikacji »

7.

Zarządzenie Nr 147/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Odrzywole ustalonym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2003 z dnia 20 października 2003 r.


Załączniki: Rozmiar:
170.517 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 11:03

rejestr zmian publikacji »

8.

Zarządzenie Nr 146/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy oraz remontów chodników w Gminie Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
510.180 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 11:00

rejestr zmian publikacji »

9.

Zarządzenie Nr 145/2013 w sprawie Regulaminu zamówień publicznych poniżej 14 000 EURO związanego z realizacją projektu POKL.09.01.02-14-200/13 "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół"


Załączniki: Rozmiar:
335.092 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 10:57

rejestr zmian publikacji »

10.

Zarządzenie Nr 144/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu URSUS 4512 Nr rej. RDT 1024 i beczką asenizacyjną o pojemności 4m3


Załączniki: Rozmiar:
240.405 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 10:53

rejestr zmian publikacji »

11.

Zarządzenie Nr 143/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu NEW HOLLAND TD 5030 Nr rej. WPY F300 i beczką asenizacyjną o pojemności 5m3


Załączniki: Rozmiar:
251.270 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 10:51

rejestr zmian publikacji »

12.

Zarządzenie Nr 142/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami


Załączniki: Rozmiar:
2.127 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 10:47

rejestr zmian publikacji »

13.

Zarządzenie Nr 141/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 10:45

rejestr zmian publikacji »

14.

Zarządzenie Nr 140/2013 w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół"


Załączniki: Rozmiar:
1.151 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 10:36

rejestr zmian publikacji »

15.

Zarządzenie Nr 139/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 roku w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"


Załączniki: Rozmiar:
117.281 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 10:34

rejestr zmian publikacji »

16.

Zarządzenie Nr 138/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dowozu dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.


Załączniki: Rozmiar:
512.585 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-07-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 10:31

rejestr zmian publikacji »

17.

Zarządzenie Nr 137/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy realizacji Projektu pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro


Załączniki: Rozmiar:
467.690 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 10:28

rejestr zmian publikacji »

18.

Zarządzenie Nr 136/2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
123.692 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 10:25

rejestr zmian publikacji »

19.

Zarządzenie Nr 135/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury dotyczącej wyboru wykonawcy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Łęgonice Małe.


Załączniki: Rozmiar:
507.619 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 11:19

rejestr zmian publikacji »

20.

Zarządzenie Nr 134/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół.


Załączniki: Rozmiar:
511.144 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-07-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 11:17

rejestr zmian publikacji »

21.

Zarządzenie Nr 133/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole jednostkach organizacyjnych Gminy wg stanu na dzień 3 lipca 2013 roku.


Załączniki: Rozmiar:
192.896 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-07-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 11:14

rejestr zmian publikacji »

22.

Zarządzenie Nr 132/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami


Załączniki: Rozmiar:
1,014.860 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 11:11

rejestr zmian publikacji »

23.

Zarządzenie Nr 131/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy modernizacji oraz konserwacji w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I


Załączniki: Rozmiar:
539.584 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 11:10

rejestr zmian publikacji »

24.

Zarządzenie Nr 129/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy usługi pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy.


Załączniki: Rozmiar:
594.449 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 11:07

rejestr zmian publikacji »

25.

Zarządzenie Nr 128/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami


Załączniki: Rozmiar:
1.352 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-04-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 11:04

rejestr zmian publikacji »

26.

Zarządzenie Nr 127/2013 w sprawie powołania Komisji do przekazania pomocy naukowych zakupionych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-14-070/12 "Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem"


Załączniki: Rozmiar:
1.675 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 11:02

rejestr zmian publikacji »

27.

Zarządzenie Nr 126/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole


Załączniki: Rozmiar:
185.119 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 10:59

rejestr zmian publikacji »

28.

Zarządzenie Nr 125/2013 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok


Załączniki: Rozmiar:
845.054 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 10:56

rejestr zmian publikacji »

29.

Zarządzenie Nr 124/2013 w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe


Załączniki: Rozmiar:
377.535 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-03-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 10:56

rejestr zmian publikacji »

30.

Zarządzenie Nr 122/2013 w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji


Załączniki: Rozmiar:
1.883 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 10:49

rejestr zmian publikacji »

31.

Zarządzenie Nr 121/2013 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok


Załączniki: Rozmiar:
784.386 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 10:45

rejestr zmian publikacji »

32.

Zarządzenie Nr 120/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole.


Załączniki: Rozmiar:
508.656 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 10:42

rejestr zmian publikacji »

33.

Zarządzenie Nr 119/2013 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy w Odrzywole i jednostkach organizacyjnych


Załączniki: Rozmiar:
267.514 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 10:40

rejestr zmian publikacji »

34.

Zarządzenie Nr 118/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/2011 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Załączniki: Rozmiar:
166.574 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 10:38

rejestr zmian publikacji »

35.

Zarządzenie Nr 117/2013 w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
137.023 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 10:36

rejestr zmian publikacji »

36.

Zarządzenie Nr 116/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 171/2010 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 lutego 2010 roku


Załączniki: Rozmiar:
137.675 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-01-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 10:34

rejestr zmian publikacji »

37.

Zarządzenie Nr 123/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.

Plik z rozszerzeniem ZIPX zawiera spakowaną uchwałę będącą dokumentem elektronicznym podpisanym podpisem elektronicznym, w celu zapoznania się z treścią uchwału należy pobrać plik i rozpakować dowolnym programem służącym do rozpakowywania archiwów ZIP (np.: 7-zip)


Załączniki: Rozmiar:
3.656 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-03-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-08 10:13

rejestr zmian publikacji »

38.

Zarządzenia Nr 130/2013 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego


Załączniki: Rozmiar:
128.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-13 12:23

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
wersja do druku drukuj