główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały VII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 31 lipca 2015 roku

W przypadku chęci zapoznania się z treścią uchwały numer 44 należy pobrać wszystkie części i do każdej dodać kolejno rozszerzenie .001, .002, .003 oraz zmienić na identyczną nazwę (przykładowo: dla cz. 1 - uchwala44.zip.001, dla cz. 2 - uchwala44.zip.002, dla cz. 3 - uchwala44.zip.003). Następnie plik trzeba rozpakować programem np. 7-zip (otwierając plik z rozszerzeniem .001). Przepraszamy za utrudnienia, są one spowodowane ograniczeniami wielkości plików umieszczanych na BIP.

Załączniki:
Uchwała Nr VII.41.2015 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego 237 KB
Uchwała Nr VII.42.2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia Porozumienia z Gminą Gielniów, Gminą Potworów oraz Miastem i Gminą Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie przygotowania wspólnego wniosku o dotację RPO WM na zapobieganie nadzwyczajnym zdarzeniom kryzysowym 267 KB
Uchwała Nr VII.43.2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej inicjowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 196 KB
Uchwała Nr VII.44.2015 w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020 (cz. 1) 10 MB
Uchwała Nr VII.44.2015 w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020 (cz. 2) 10 MB
Uchwała Nr VII.44.2015 w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020 (cz. 3) MB
Uchwała Nr VII.45.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dla EKOSTAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 2/31, składowiska odpadów w Odrzywole na okres powyżej trzech lat 364 KB
Uchwała Nr VII.46.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2015 - 2021 MB
Uchwała Nr VII.47.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015. MB