główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Odrzywół

W trybie przetargu nieograniczonego w Gminie Odrzywół został wyłoniony odbiorca odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. z domków letniskowych lub inne nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

- Przedsiębiorstwo - Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas, z siedzibą Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów.
Umowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązuje od 01.07.2016r. do 30.06.2019 r.
W okresie od 01.07.2013 do 30.06.2016r. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Odrzywół świadczyło:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą: Przysucha ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Odrzywół .
 
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół.
Numer
rejestrowy
Data dokonania
wpisu do rejestru
Nip
Regon
Nazwa przedsiębiorstwa

Siedziba firmy
Data wykreślenia wpisu
001/2012
2012.06.08
9482007435
670163803
TONSMEIER Wschód Sp. z o.o.
26-600 Radom
 ul. Wrocławska 3
 
002/2012
2012.08.21
75802117004
551318936
MPK Sp. z o.o.
Ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka
Wykreślono na wniosek w dniu:
2013.09.25
003/2012
2012.09.10
5272098636
012914009
ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 
004/2012
2012.09.26
5212755711
012845343
 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
 
Ul. Ciepłownicza 6
20-479 Lublin 
Wykreślono na wniosek w dniu 2017.01.23
005/2012
2012.10.29
7711064587
591778799
Zakład Usług Komunalnych HAK
Stanisław Burczyński
Ul. Próchnika 25
97-300 Piotrków Trybunalski
 
006/2012
2012.11.26
7990004028
670984138
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha
 
007/2012
2012.12.07
9482084424
671925379
„EKO-SAM”
Sp. z o.o.
KRS 0000471250
Milejowice Al. Kasztanowa 24
26-652 Zakrzew
 
Wykreślono na wniosek w dniu:
06.09.2016r.
008/2012
2012.12.17
9481015421
670650012
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling
Ul. Chorzowska 3,
26-600 Radom
 
 
009/2012
2012.12.19
7960069804
670574883
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu
 
Ul. Wincentego Witosa 76,
26-600 Radom
 
010/2013
2013.04.25
796-003-60-64
008110461
P.P.U.H. INTERBUD Sp. z o.o.
 
Ul. Limanowskiego 154
26-600 Radom
 
011/2013
2013.12.12
6631108968
291082587
Wojteczek Krystyna
26-110 Skarżysko Kamienna
Ul. Metalowców 41
Wykreślono na wniosek dnia:
11.07.2014r.
012/2016
2016.05.16
9482093564
671936963
Usługi Ekologiczne „ EKO-JAS”
Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21
26-625 Wolanów
 
013/2016
2016.05.17
8351349755
750108745
P.P.H.U „DREWBUD”
Kazimierz Budek
Komorów 15
96-214 Cielądz
 
014/2016
2016.05.18
9591039983
290804239
„EKOM” Maciejczyk Sp. J.
Ul. Zakładowa 29
26-052 Nowiny
 
015/2016
2016.05.19
9482523496
141618593
EKOLA Sp. z o.o.
Ul. Wjazdowa 4 /115
26-600 Radom
Wykreślono na wniosek dnia:
11.12.2017r.