główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Odrzywół

W trybie przetargu nieograniczonego w Gminie Odrzywół został wyłoniony odbiorca odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. z domków letniskowych lub inne nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

KONSORCJUM firm:

Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe - Usługowe ”DREWBUD” Kazimierz Budek, Komorów 15, 96-214 Cielądz

NIP 835-134-97-55  REGON 750108745  oraz

Partner Konsorcjum:

Zakład Usług Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek, Komorów 45 C, 96-214 Cielądz

NIP 835-103-55-54  REGON 750148118.

reprezentowane  przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Handlowe - Usługowe ”DREWBUD” Kazimierz Budek w imieniu, którego działa Pełnomocnik Kazimierz Budek

Na podstawie umowy Nr IT-2710.07.2019 z dnia 12 czerwca 2019 wyłoniony w przetargu Wykonawca zrealizuję usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od 01.07.2019r do dnia 30.06.2020r.

Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Odrzywół .

 

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół.

Numer
rejestrowy

Data dokonania
wpisu do rejestru

Nip
Regon

Nazwa przedsiębiorstwa

Siedziba firmy

001/2012

2012.06.08

9482007435

670163803

PreZero Service Wschód Spółka z o.o.

26-600 Radom

 ul. Wrocławska 3

003/2012

2012.09.10

5272098636

012914009

ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

005/2012

2012.10.29

7711064587

591778799

Zakład Usług Komunalnych HAK

Stanisław Burczyński

Ul. Próchnika 25

97-300 Piotrków Trybunalski

006/2012

2012.11.26

7990004028

670984138

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Targowa 52

26-400 Przysucha

009/2012

2012.12.19

7960069804

670574883

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu

 

Ul. Wincentego Witosa 76,

26-600 Radom

010/2013

2013.04.25

796-003-60-64

008110461

P.P.U.H. INTERBUD  Sp. z o.o.

 

Ul.  Limanowskiego 154

26-600 Radom

012/2016

2016.05.16

9482093564

671936963

Usługi Ekologiczne „ EKO-JAS”
Krzysztof Janas

Garno ul. Kasztanowa 21
26-625 Wolanów

013/2016

2016.05.17

8351349755

750108745

P.P.H.U „DREWBUD”

Kazimierz Budek

Komorów 15

96-214 Cielądz

014/2016

2016.05.18

9591039983

290804239

„EKOM” Maciejczyk Sp. J.

Ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny