logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2004
1.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zadanie: Modernizacja drogi gminnej na działce nr 230 Odrzywół – Kolonia Kłonna od km 0+000 do km 1+000 gmina Odrzywół

                                                                                       Odrzywół, dn. 18.11.2004 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Modernizacja drogi gminnej na działce nr 230 Odrzywół – Kolonia Kłonna od km 0+000 do km 1+000 gmina Odrzywół

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/14/2004        

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o

ul. Staszica 11 z Przysuchy za cenę brutto 94.701,17 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset jeden 17/100 zł.)

 

                                          Wójt Gminy Odrzywół

                                        /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2004-12-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-12-01
Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-01 12:53

rejestr zmian publikacji »

2.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zadanie: „Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2004 / 2005 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

                                                                                Odrzywół, dn. 22.10.2004 r.

 

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO

w trybie zapytanie o cenę

 na zadanie:

„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2004 / 2005  do Publicznej Szkoły Podstawowej                         w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

 

Znak sprawy: IT – 3410/13/2004        

Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie o cenę

Liczba złożonych ofert: 3

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez firmę:

KONKRET Sp. z o.o. z Radomia ul. Mariańskiego 36

za ryczałtową cenę 1 litra oleju 1,71 zł. (netto), a z 22% podatkiem VAT za kwotę      2,09 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i 9 groszy), a kalkulację ceny oleju przeprowadzono w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Płock, którego hurtowa cena zbytu oleju opałowego ogłoszona na dzień 20.10.2004r. wynosiła 1743,00 zł za 1 m3.

                                          Wójt Gminy Odrzywół

                                        /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2004-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-26 15:34

rejestr zmian publikacji »

3.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zadanie: „Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2004/2005”

                                                                                                       Odrzywół, dn. 22.10.2004 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO

w trybie zapytanie o cenę

 

na zadanie:

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2004/2005

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/12/2004        

Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie o cenę

Liczba złożonych ofert: 2

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "AGRO-SKŁAD" z Potworowa             ul. Starowiejska 48 za cenę brutto 95 465,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć zł ).

 

    Wójt Gminy Odrzywół

                                        /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2004-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-26 15:25

rejestr zmian publikacji »

4.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół

Odrzywół, dn. 30.07.2004 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

postępowania o zamówienie publiczne o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

„Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół

      powiat Przysucha etap III zadanie 1

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 14        

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 10 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe HKM spółka z o.o. Ul. Wolanowska 83 z Radomia za cenę brutto 1.318.240,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści zł.)

 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2004-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-06 19:57

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj