główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół

Odrzywół dnia 29.10.2012 r.

IT-2710/10/2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

 

Znak sprawy: IT – 2710/10/2012  

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

Liczba złożonych ofert: 3;

 

Liczba odrzuconych ofert: 0;

 

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 

Oferta nr: 1

 

Złożona przez: Konsorcjum Firm w składzie:

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o.o.

ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa

Partner Konsorcjum: ABT Spółka z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komamdytowa

ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa.

Oferta wyżej wymienionego konsorcjum firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

 

Łączna punktacja

 

1

Konsorcjum Firm w składzie:

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji

ABT Spółka z o.o.

ul. Bór 139

42-202 Częstochowa

Partner Konsorcjum:

ABT Spółka z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komamdytowa

ul. Bór 143/157

42-202 Częstochowa

 

300

 

300

 

2

Firma GUTKOWSKI

 

Jan Gutkowski

ul. 17 Stycznia 92

64-100 Leszno

 

 

251,10

 

251,10

 

3

„PROMAR” Zakład Usługowy

 

Krzysztof Prokopczyk

ul. Skaryszewska 6

26-600 Radom

 

210,75

 

210,75

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

artykuł nr 2

Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół

Odrzywół dnia 05.10.2012 r.

IT-2710/07/2012

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół”

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

  Znak sprawy: IT – 2710/07/2012  

 

  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

Liczba złożonych ofert: 9;

  Liczba odrzuconych ofert: 0;

 

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

  Oferta nr: 8

 

  Złożona przez: Zakład Instalacyjny „JANCZES” sp. j. Jan Podymniak, Czesław Janicki

 

26-600 Radom, ul. Chorzowska 12.

 

  Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

 

Łączna punktacja

 

1

 

ZAKŁAD WODOCIĄGOWY Jadwiga Kafar

97-320 Wolbórz

ul. Targowa 17

 

203,41

 

203,41

 

2

 

MAREK JEDUT

20-095 Lublin

ul. Jana Sapiehy 2/61

 

 

253,93

 

253,93

 

3

BINSTAL

 

Bożena Tchórz

97-200 Tomaszów mazowiecki

ul. Spalska 26/28

 

202,77

 

202,77

 

4

BINSTAL s.c.

 

Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Konstytucji 3-go Maja 38

 

229,71

 

229,71

 

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WIMAR”

 

Waldemar Markowski

26-806 Stara Błotnica

Stary Kobylnik 19

 

 

176,94

 

176,94

 

6

P.P.H.U INSBUD

 

Marek Sykuła

26-800 Białobrzegi

Sucha, ul. Kasztanowa 14 c

 

 

 

284,08

 

284,08

 

7

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych

 

Józef Piwnicki

26-613 Radom

Kozłów 91

 

 

263,61

 

263,61

 

8

Zakład Instalacyjny „JANCZES” sp. j.

 

Jan Podymniak, Czesław Janicki

26-600 Radom

ul. Chorzowska 12

 

300,00

 

300,00

 

9

BUDROM

 

Małgorzata Dyjach

05-480 Karczew

ul. Żaboklickiego 47

 

134,01

 

134,01

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

 

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

Odrzywół dnia 03.10.2012 r.

IT-2710/09/2012

 
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 


w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

na zadanie:

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2012/2013  dla  Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach”

 

 

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

  Znak sprawy: IT – 2710/09/2012  

 

  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

  Liczba złożonych ofert: 2;  

 

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

  Oferta nr: 1

 

  Złożona przez: TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.

 

 Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa wykonawcy

 

 

Adres wykonawcy

 

 

Cena brutto 1 litra oleju

 

 

Wartość zamówienia

 

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

 

1

 

TERM-OIL Sp. z o.o.

 

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

3,78

60 417,60

300

2

KONKRET Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Mariańskiego 36

3,79

60 614,40

299,22

  Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

artykuł nr 4

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013

Odrzywół, dn. 03.10.2012 r.

IT – 2710/08/2012


 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013”

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

 

Znak sprawy: IT – 2710/08/2012  

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

Liczba złożonych ofert: 5 ofert, w tym 1 została wycofana;

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Oferta nr: 5

 

Złożona przez: P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek 26 – 811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 9.

 

 Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

 

 Nazwa wykonawcy

 

adres wykonawcy

 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość zamówienia

 

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

 

1

P.W. ATEX Sp. z o.o.

 

44-145 Pilchowice

ul. Gliwicka 3

756,45

143 725,50

292,68

 

2

OFERTA WYCOFANA

---

---

---

---

 

3

P.U.H. Dariusz Tkaczyk

 

26-212 Smyków

Kłucko 26

744,15

141 388,50

297,52

 

4

Składnica Artykułów Masowych ,,WĘGLOPASZ”, Sp. j. 
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

86 – 031 Osielsko

Żołędowo, ul. Koronowska 38

773,67

146 997,30

286,17

 

5

P.H.U. „SUKCES”

Bożena Krzosek

26 – 811 Wyśmierzyce

ul. Mickiewicza 9

738,00

140 220,00

300

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

  Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola


                                                                                    Odrzywół dnia 06.09.2012 r.

 IT-3410/06/2012

   ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

  na zadanie:

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola”

 Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 2710/06/2012  

 Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 1;

 Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 Oferta nr: 3

Złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin ul. Placowa 38/1,26-600 Radom.

 Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

  Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:     

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

 

 

Łączna punktacja

 

 

1

 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

 

 Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

 ul. Opoczyńska 38

 26-434 Gielniów

 

 

283,80

 

 

283,80

 

 

2

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ”DROMO”

 Spółka z o.o.

 ul. Zielona 7

 26-200 Końskie

 

 

0

 

 

0

 

 

3

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR”

 

 Marek Sasin

 ul. Placowa 38/1

 26-600 Radom

 

 

300

 

 

300

  Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 2 złożona przez firmę

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ”DROMO” Spółka z o.o. ul. Zielona 7, 26-200 Końskie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) z powodu niespełnienia warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) brak strony nr 2 formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 SIWZ, którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp, a w konsekwencji brak akceptacji warunków w przedmiotowym postępowaniu przetargowym dotyczących: terminu wykonania zamówienia, akceptacji warunków płatności, okresu gwarancji oraz zapisów SIWZ, okresu związania ofertą, akceptacji warunków umowy, informacji dotyczących podwykonawców. Wykonawca zamiast drugiej strony formularza ofertowego zawierającego akceptację warunków SIWZ zamieścił powieloną kopię pierwszej strony oferty.


  Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

    Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak