logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2012
1.

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół

Odrzywół dnia 29.10.2012 r.

IT-2710/10/2012

 

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

 

Znak sprawy: IT – 2710/10/2012           

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

Liczba złożonych ofert: 3;

 

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

 

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 

Oferta nr: 1

 

Złożona przez: Konsorcjum Firm w składzie:

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o.o.

ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa

Partner Konsorcjum: ABT Spółka z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komamdytowa

ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa.

Oferta wyżej wymienionego konsorcjum firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

 

Łączna punktacja

 

1

Konsorcjum Firm w składzie:

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji

ABT Spółka z o.o.

ul. Bór 139

42-202 Częstochowa

Partner Konsorcjum:

ABT Spółka z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komamdytowa

ul. Bór 143/157

42-202 Częstochowa

 

300

 

300

 

2

Firma GUTKOWSKI

 

Jan Gutkowski

ul. 17 Stycznia 92

64-100 Leszno

 

 

251,10

 

251,10

 

3

„PROMAR” Zakład Usługowy

 

Krzysztof Prokopczyk

ul. Skaryszewska 6

26-600 Radom

 

210,75

 

210,75

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
514.972 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-10-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 12:32

rejestr zmian publikacji »

2.

Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół

Odrzywół dnia 05.10.2012 r.

IT-2710/07/2012

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół”

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

  Znak sprawy: IT – 2710/07/2012           

 

  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

Liczba złożonych ofert: 9;

  Liczba odrzuconych ofert: 0;    

 

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

  Oferta nr: 8

 

  Złożona przez: Zakład Instalacyjny „JANCZES” sp. j. Jan Podymniak, Czesław Janicki

 

26-600 Radom, ul. Chorzowska 12.

 

  Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:        

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

 

Łączna punktacja

 

1

 

ZAKŁAD WODOCIĄGOWY Jadwiga Kafar

97-320 Wolbórz

ul. Targowa 17

 

203,41

 

203,41

 

2

 

MAREK JEDUT

20-095 Lublin

ul. Jana Sapiehy 2/61

 

 

253,93

 

253,93

 

3

BINSTAL

 

Bożena Tchórz

97-200 Tomaszów mazowiecki

ul. Spalska 26/28

 

202,77

 

202,77

 

4

BINSTAL s.c.

 

Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Konstytucji 3-go Maja 38

 

229,71

 

229,71

 

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WIMAR”

 

Waldemar Markowski

26-806 Stara Błotnica

Stary Kobylnik 19

 

 

176,94

 

176,94

 

6

P.P.H.U INSBUD

 

Marek Sykuła

26-800 Białobrzegi

Sucha, ul. Kasztanowa 14 c

 

 

 

284,08

 

284,08

 

7

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych

 

Józef Piwnicki

26-613 Radom

Kozłów 91

 

 

263,61

 

263,61

 

8

Zakład Instalacyjny „JANCZES” sp. j.

 

Jan Podymniak, Czesław Janicki

26-600 Radom

ul. Chorzowska 12

 

300,00

 

300,00

 

9

BUDROM

 

Małgorzata Dyjach

05-480 Karczew

ul. Żaboklickiego 47

 

134,01

 

134,01

 
             Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
567.833 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-05 10:56

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

Odrzywół dnia 03.10.2012 r.

IT-2710/09/2012

 
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

    
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

na zadanie:

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2012/2013  dla  Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach”

 

 

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

  Znak sprawy: IT – 2710/09/2012           

 

  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

  Liczba złożonych ofert: 2;        

 

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

  Oferta nr: 1

 

  Złożona przez: TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.

 

 Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa wykonawcy

 

 

Adres wykonawcy

 

 

Cena brutto 1 litra oleju

 

 

Wartość zamówienia

 

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

 

1

 

TERM-OIL Sp. z o.o.

 

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

3,78

60 417,60

300

2

KONKRET Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Mariańskiego 36

3,79

60 614,40

299,22

          Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

                      Wójt Gminy Odrzywół

                     /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 09:48

rejestr zmian publikacji »

4.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013

Odrzywół, dn. 03.10.2012 r.

IT – 2710/08/2012


 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013”

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

 

Znak sprawy: IT – 2710/08/2012           

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

Liczba złożonych ofert: 5 ofert, w tym 1 została wycofana;       

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Oferta nr: 5

 

Złożona przez: P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek 26 – 811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 9.

 

 Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

 

Numer oferty

 

 Nazwa wykonawcy

 

adres wykonawcy

 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość zamówienia

 

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

 

1

P.W. ATEX Sp. z o.o.

 

44-145 Pilchowice

ul. Gliwicka 3

756,45

143 725,50

292,68

 

2

OFERTA WYCOFANA

---

---

---

---

 

3

P.U.H. Dariusz Tkaczyk

 

26-212 Smyków

Kłucko 26

744,15

141 388,50

297,52

 

4

Składnica Artykułów Masowych ,,WĘGLOPASZ”, Sp. j. 
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

86 – 031 Osielsko

Żołędowo, ul. Koronowska 38

773,67

146 997,30

286,17

 

5

P.H.U. „SUKCES”

Bożena Krzosek

26 – 811 Wyśmierzyce

ul. Mickiewicza 9

738,00

140 220,00

300

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

  

                      Wójt Gminy Odrzywół

                    /-/ mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 09:31

rejestr zmian publikacji »

5.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola


                                                                                       Odrzywół dnia 06.09.2012 r.

 IT-3410/06/2012

   ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

  na zadanie:

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola”

 Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

  Znak sprawy: IT – 2710/06/2012           

 Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 Liczba złożonych ofert: 3;

  Liczba odrzuconych ofert: 1;    

 Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 Oferta nr: 3

Złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin ul. Placowa 38/1,26-600 Radom.

 Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

            Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:     

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

 

 

Łączna punktacja

 

 

1

 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

 

 Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

 ul. Opoczyńska 38

 26-434 Gielniów

 

 

283,80

 

 

283,80

 

 

2

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ”DROMO”

 Spółka z o.o.

 ul. Zielona 7

 26-200 Końskie

 

 

0

 

 

0

 

 

3

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR”

 

 Marek Sasin

 ul. Placowa 38/1

 26-600 Radom

 

 

300

 

 

300

  Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 2 złożona przez firmę

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ”DROMO” Spółka z o.o. ul. Zielona 7, 26-200 Końskie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) z powodu niespełnienia warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

   1)    brak strony nr 2 formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 SIWZ, którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp, a w konsekwencji brak akceptacji warunków w przedmiotowym postępowaniu przetargowym dotyczących: terminu wykonania zamówienia, akceptacji warunków płatności, okresu gwarancji oraz zapisów SIWZ, okresu związania ofertą, akceptacji warunków umowy, informacji dotyczących podwykonawców. Wykonawca zamiast drugiej strony formularza ofertowego zawierającego akceptację warunków SIWZ zamieścił powieloną kopię pierwszej strony oferty.

  
            Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

  1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

   2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

           Wójt Gminy Odrzywół

          mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-06 10:51

rejestr zmian publikacji »

6.

Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Odrzywole ? etap I

Odrzywół dnia 13.08.2012 r.

IT-3410/05/2012

                                  

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

na zadanie:

 

Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Odrzywole – etap I”

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 2710/05/2012           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 5;

 

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 

Oferta nr: 4

Złożona przez: Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH , Łęgonice Małe 22, 26-425 ODRZYWÓŁ.

 Cena brutto wybranej oferty: 135 962,50 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa 50/100 złotych).

 

  Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

 

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

 

 

Łączna punktacja

 

 

1

 

„EURO-BRUK” Kamila Żak

ul. Kosowska 2/4 m 60

26-600 Radom

 

233,49

 

 

233,49

 

 

2

 

Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny

 Henryk Łagowski

  ul. Bieszczadzka 17

 

26-600 Radom

 

295,23

 

 

295,23

 

 

3

 

Konsorcjum - Lider:

Układanie Kostki Brukowej BRUKLAND Jerzy Cheda

ul. Bluszczowa 2

26-640 Skaryszew

 

Partner Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ARKADA BIS

ul. Rapackiego 10/1

26-600 Radom

 

273,21

 

 

273,21

 

 

4

 

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH , 

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

 

300

 

 

300

 

 

5

 

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

 

297,00

 

 

297,00

 

 Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

 

                Wójt Gminy Odrzywół

          /-/ mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-13
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-13 13:09

rejestr zmian publikacji »

7.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2012-2013

 

Odrzywół, dn. 19.07.2012 r.

 

IT – 2710/04/2012

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2012-2013”

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 2710/04/2012           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3        

Liczba odrzuconych ofert: 0     

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6,  97-200 Tomaszów Mazowiecki za cenę dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 58,46 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem 46/100 złotych). Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

               Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:     

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

 

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Radomsko Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

97-500 Radomsko

224,76

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

300

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Radomiu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 6

26 – 640 Skaryszew

266,13

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

                                     Z up. Wójta

                         mgr Genowefa Pogorzała

                           SEKRETARZ GMINY

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-19 10:49

rejestr zmian publikacji »

8.

Remont małego zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin

Odrzywół dnia 03.07.2012 r.

IT-2710/03/2012

 

                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

      

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

na zadanie:

 

Remont małego zbiornika  wodnego w miejscowości Wysokin”

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

 

Znak sprawy: IT – 2710/03/2012           

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

Liczba złożonych ofert: 1;

 Liczba odrzuconych ofert: 0;    

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 Oferta nr: 1

Złożona przez: P H-U „KASMAR” ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom.

 

Cena brutto wybranej oferty: 141 450,00 (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

  Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:           

 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

 

Łączna punktacja

 

1

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

 

300,00

 

300,00

            Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Na podstawie Art. 94 ust. 2 pkt 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

   
                  Wójt Gminy Odrzywół

                        /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-07-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 10:03

rejestr zmian publikacji »

9.

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie

Odrzywół dnia 22.03.2012 r.

IT-3410/02/2012

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/02/2012

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 19;

Liczba odrzuconych ofert: 0;     

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 10

Złożona przez: P H-U „KASMAR” ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:           

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAGŁOBA”

Ewelina Byczyk-Kalinowska

Grabówka, ul. Wypoczynkowa 18A

15-523 Białystok

241,17

241,17

2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „ELBUD”

Elżbieta Kałużna

ul. Niestachowska 1

25-362 Kielce

221,85

221,85

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ZBIG – BET”

Halina Paszkowska, Dorota Paszkowska s.c.

Makowiec, ul. Radomska 13

26-640 Skaryszew

263,31

263,31

4

Zakład Remontowo-Budowlany

i Instalatorstwo Elektryczne

Krzysztof Wodecki

ul. Dekarska 16 m. 1

26-600 Radom

244,20

244,20

5

Przedsiębiorstwo Budowlane

„KOMFORT” s.j.

M. Augustyniak, I. Augustyniak

ul. Wjazdowa 4 pok. 206

26-600 Radom

265,95

265,95

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ARKADA BIS

ul. Rapackiego 10/1

26-600 Radom

264,33

264,33

7

Zakład Remontowo-Budowlany

Jacek Lasota

ul. Barlickiego 2

97-200 Tomaszów Mazowiecki

216,36

216,36

8

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„MAJ”

Roman Maj

Al. Piłsudskiego 49

90-307 Łódź

185,40

185,40

9

Zakład Usług Budowlanych

Leszek Trzaska

Sucha, ul. Szlachecka 2 B

26-800 Białobrzegi

249,99

249,99

10

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

300,00

300,00

11

Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny

Henryk Łagowski

ul. Bieszczadzka 17

26-600 Radom

252,69

252,69

12

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

„MAR – BUD”

ul. Górna 14

26-500 Szydłowiec

264,15

264,15

13

Firma ”TRANSKOPAR”

ul. Przylsie 6

05-640 Mogielnica

263,34

263,34

14

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

„REMAR”

Rafał Makowski

ul. Brandta 48

26-505 Orońsko

252,81

252,81

15

Spółdzielnia Rzemieślnicza

„BUDOWLANA”

ul. Kilińskiego 15/17

26-600 Radom

214,77

214,77

16

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych

Andrzej Skrok

ul. PCK 7 m. 22

26-600 Radom

273,27

273,27

17

Usługi Remontowo-Budowlane

Krzysztof Guldziński

ul. B. Krzywoustego 11

26-300 Opoczno

281,07

281,07

18

Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane

HAN – BUD

Krzysztof Dański

ul. Działkowa 20 m. 1

26-600 Radom

296,13

296,13

19

 „DACH-BUD”

Zakład Budowlano-Remontowy s.c.

Janusz Grzegorczyk & Marian Pietrasik

ul. Lubelska 69/71

26-600 Radom

277,68

277,68

 

            Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

                    Wójt Gminy Odrzywół

                  

/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-03-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-22 11:54

rejestr zmian publikacji »

10.

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Odrzywół dnia 17.01.2012 r.
IT-3410/01/4/2012
                                 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
                                                                                                                                        
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/01/2012
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 4;
Liczba odrzuconych ofert: 0;     
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:
Oferta nr: 4
Złożona przez: AUTO-SKAR Sp. z o.o. ul. Radomska 164, 25-451 Kielce.
 
Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
           
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:          
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Cena netto oferty
Cena brutto oferty
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
„ZIMNY” Autoryzowany Dealer Volkswagena
 
ul. Wojska Polskiego 102
97-300 Piotrków Trybunalski
119 024,40
146 400,00
227,94
2
F.H.U. CAR-BUD
 
ul. Ogródkowa 1/30
20-067 Lublin
103 200,00
126 936,00
262,89
3
PRZYGUCCY INTER-CAR
Sp. z o.o.

ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź
96 186,99
118 310,00
282,06
4
AUTO-SKAR
Sp. z o.o.
 
ul. Radomska 164
25-451 Kielce
90 434,48
111 234,41
300

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
 
                       
                               Wójt Gminy Odrzywół

                             /-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
248.521 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-17 10:55

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj