główna zawartość
artykuł nr 1

?Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP - I ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw?

 Odrzywół, dnia 27.12.2016 r.

IT-2710.33.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP - I ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.33.2016  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie - 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez:  „JANBET” Jan Stępniarek Mierzno 13 97-212 Budziszewice

Cena brutto wybranej oferty: 16 580,40 zł.

(słownie: szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt 40/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

ADFIL-BUD

Mateusz Paździoch

Lesiów 8

26-631 Jastrzębia

24 185,49

3

61,70

10

71,70

2

„JANBET”

Jan Stępniarek

Mierzno 13

97-212 Budziszewice

16 580,40

4

90

10

100

3

Korporacja Techniczno – Budowlana „KASMAR”

Janiszew 11 B

26-652 Zakrzew

25 210,08

2

59,19

10

69,19

4

EL STAL MEBEL

Zakład Ślusarsko-Stolarski

Stanisław Kaczmarczyk

Trętowo-Pełzy 5A

06-406 Opinogóra

24 421,65

6

61,10

10

71,10

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 Odrzywół, dnia 15.12.2016 r.

IT-6710.32.2016

 


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.32.2016  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JAR-TOUR Jarosław Wróblewski

ul. Wojska Polskiego 9 96-230 Biała Rawska.

Cena brutto wybranej oferty: 4,32 zł za 1 kilometr (słownie złotych: cztery 32/100).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 100 %

1

Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JAR-TOUR

Jarosław Wróblewski

ul. Wojska Polskiego 9

96-230 Biała Rawska

4,32

100

2

MATRIX

Piotr Bartos

Dębówka 40c

05-870 Błonie

7,00

61,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach

 Odrzywół, dnia 05.12.2016 r.

IT-6710.30.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000,00 euro netto.

UZASADNIENIE

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Łączna kwota oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty nie zwołując wcześniejszego posiedzenia Rady Gminy w Odrzywole.

 

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach”.

   

Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 

 

artykuł nr 4

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 Odrzywół, dnia 17.11.2016 r.

IT-6710.28.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.28.2016  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 12 z podziałem na odpowiednie części;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert zostały wybrane oferty dla poszczególnych części:

 

1) dla części nr I Meble oferta nr 12 firmy PHPU ZUBER Andrzej Zuber, Ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław cena oferty 20 897,70 zł.

2) dla części nr II Sprzęt rehabilitacyjny oferta nr 7 firmy KAL-SPORT HRTOWNIA SPORTOWA, Al. Rejtana 8,  35-310 Rzeszów cena oferty 4 600,00 zł.

3) dla części nr III Sprzęt muzyczny oferta nr 7 firmy KAL-SPORT HRTOWNIA SPORTOWA, Al. Rejtana 8,  35-310 Rzeszów cena oferty 4 800,00 zł.

4) dla części nr IV Sprzęt RTV / AGD oferta nr 12 firmy PHPU ZUBER Andrzej Zuber   Ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław cena oferty 5 658,00 zł.

5) dla części nr V Sztalugi oferta nr 2 firmy DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno cena oferty 140,00 zł.

6) dla części nr VI Nożyce wikliniarskie oferta nr 7 firmy KAL-SPORT HRTOWNIA SPORTOWA, Al. Rejtana 8,  35-310 Rzeszów cena oferty 170,00 zł.

7) zamawiający unieważnia część VII Schodołaz, oferta wykonawcy z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. Kwota jaka zamawiający posiada wynosi 5000 złotych, a cena oferty 9720 złotych.

8) dla części nr VIII Zestaw komputerowy z oprogramowaniem oferta nr 12 PHPU Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław cena oferty 3444,00

9) dla części nr IX Kserokopiarka oferta nr 11 firmy Arkus S.A. ul.Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa cena oferty 3813,00 złotych

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Numer części oferty

Cena [zł brutto]

Ilość przyznanych punktów  dla danej części

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber   Ul. Krakowska 29C    50-424 Wrocław

I

20 897,70

100,00

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a   87-600 Lipno

I

28 634,40

72,98

8

PPHU AS POMORZANKA  Ul. Prusa 7   83-220 Skórcz

I

29 286,30

71,36

7

KAL-SPORT   HRTOWNIA SPORTOWA   Al. Rejtana 8   35-310 Rzeszów

I

32 204,00

64,89

3

MOBILIART Dawid Siedlarczyk Ul. Myśliwska 55 30-718 Kraków

I

34 575,30

60,44

1

Biuro Inżynieryjne DOT   Tomasz Dubiecki  Ul. Lubomira 29A   62-090 Mrowino

I

36 800,00

56,79

6

TRONUS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

I

119 246,04

17,52

7

KAL-SPORT   HRTOWNIA SPORTOWA   Al. Rejtana 8   35-310 Rzeszów

II

4 600,00

100,00

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber   Ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław

II

5 166,00

89,04

9

P.H. PRO-HAND s.c. Monika Tomasionek, Marcin Tomasionek   Ul. Wieczorka 2A/107 41-219 Sosnowiec

II

5 940,90

77,43

5

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak   Gorzeszów 19 57-405 Lrzeszów

II

5 980,26

76,92

8

PPHU AS POMORZANKA  Ul. Prusa 7   83-220 Skórcz

II

6 580,50

69,90

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a   87-600 Lipno

II

6 642,00

69,26

4

DecoMart Jan Nowacki Ul. B. Chrobrego 32/167 40-871 Katowice

II

7 060,20

65,15

1

Biuro Inżynieryjne DOT   Tomasz Dubiecki  Ul. Lubomira 29A   62-090 Mrowino

II

24 000,00

19,17

7

KAL-SPORT   HRTOWNIA SPORTOWA   Al. Rejtana 8   35-310 Rzeszów

III

4 800,00

100,00

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber   Ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław

III

4 993,80

96,12

5

Biuro Inżynieryjne Martex    Marcin Puźniak   Gorzeszów 19 57-405 Lrzeszów

III

13 558,29

35,40

8

PPHU AS POMORZANKA   Ul. Prusa 7   83-220 Skórcz

III

15 719,40

30,54

4

DecoMart Jan Nowacki Ul. B. Chrobrego 32/167 40-871 Katowice

III

16 482,00

29,12

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a   87-600 Lipno

III

16 728,00

28,69

1

Biuro Inżynieryjne DOT   Tomasz Dubiecki   Ul. Lubomira 29A  62-090 Mrowino

III

26 000,00

18,46

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber   Ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław

IV

5 658,00

100,00

7

KAL-SPORT   HRTOWNIA SPORTOWA   Al. Rejtana 8   35-310 Rzeszów

IV

6 800,00

83,21

8

PPHU AS POMORZANKA   Ul. Prusa 7  83-220 Skórcz

IV

7 313,58

77,36

9

P.H. PRO-HAND s.c. Monika Tomasionek, Marcin Tomasionek   Ul. Wieczorka 2A/107 41-219 Sosnowiec

IV

7 380,00

76,67

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a   87-600 Lipno

IV

7 575,00

74,69

5

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak  Gorzeszów 19 57-405 Lrzeszów

IV

7 666,59

73,80

4

DecoMart Jan Nowacki Ul. B. Chrobrego 32/167 40-871 Katowice

IV

8 794,50

64,34

1

Biuro Inżynieryjne DOT   Tomasz Dubiecki   Ul. Lubomira 29A   62-090 Mrowino

IV

9 100,00

62,18

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a   87-600 Lipno

V

140,00

100,00

7

KAL-SPORT   HRTOWNIA SPORTOWA   Al. Rejtana 8   35-310 Rzeszów

V

200,00

70,00

5

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak   Gorzeszów 19 57-405 Lrzeszów

V

405,90

34,49

8

PPHU AS POMORZANKA  Ul. Prusa 7   83-220 Skórcz

V

418,20

33,48

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber   Ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław

V

442,80

31,62

1

Biuro Inżynieryjne DOT   Tomasz Dubiecki   Ul. Lubomira 29A   62-090 Mrowino

V

600,00

23,33

7

KAL-SPORT  HRTOWNIA SPORTOWA   Al. Rejtana 8   35-310 Rzeszów

VI

170,00

100,00

9

P.H. PRO-HAND s.c. Monika Tomasionek, Marcin Tomasionek  Ul. Wieczorka 2A/107 41-219 Sosnowiec

VI

199,26

85,32

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a   87-600 Lipno

VI

200,00

85,00

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber   Ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław

VI

221,40

76,78

8

PPHU AS POMORZANKA   Ul. Prusa 7  83-220 Skórcz

VI

295,20

57,59

1

Biuro Inżynieryjne DOT   Tomasz Dubiecki   Ul. Lubomira 29A   62-090 Mrowino

VI

300,00

56,67

5

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak   Gorzeszów 19 57-405 Lrzeszów

VI

388,68

43,74

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber   Ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław

VII

9 720,00

100,00

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a  87-600 Lipno

VII

13 662,00

71,15

5

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak   Gorzeszów 19 57-405 Lrzeszów

VII

13 805,52

70,41

7

KAL-SPORT   HRTOWNIA SPORTOWA   Al. Rejtana 8   35-310 Rzeszów

VII

18 000,00

54,00

8

PPHU AS POMORZANKA   Ul. Prusa 7   83-220 Skórcz

VII

18 450,00

52,68

1

Biuro Inżynieryjne DOT   Tomasz Dubiecki   Ul. Lubomira 29A  62-090 Mrowino

VII

25 000,00

38,88

1

Biuro Inżynieryjne DOT   Tomasz Dubiecki   Ul. Lubomira 29A   62-090 Mrowino

VIII

3 000,00

Oferta wycofana

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber   Ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław

VIII

3 444,00

100

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a   87-600 Lipno

VIII

4 500,00

76,60

10

FORTI Krzysztof Jurek Ul. M.C. Skłodowskiej 18/204, 26-600 Radom

VIII

4 590,00

75,10

7

KAL-SPORT   HRTOWNIA SPORTOWA  Al. Rejtana 8   35-310 Rzeszów

VIII

5 000,00

68,90

8

PPHU AS POMORZANKA   Ul. Prusa 7   83-220 Skórcz

VIII

5 535,00

62,30

7

KAL-SPORT   HRTOWNIA SPORTOWA   Al. Rejtana 8   35-310 Rzeszów

IX

1 000,00

Oferta wycofana

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a   87-600 Lipno

IX

2 460,00

Oferta wycofana

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber   Ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław

IX

2 460,00

Oferta wycofana  z powodu niespełnienia wymogów zapytania ofertowego

11

Arcus S.A. Ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

IX

3 813,00

100

1

Biuro Inżynieryjne DOT   Tomasz Dubiecki   Ul. Lubomira 29A   62-090 Mrowino

IX

15 000,00

25,42

8

PPHU AS POMORZANKA   Ul. Prusa 7   83-220 Skórcz

IX

15 990,00

23,90

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 5

Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywole

Odrzywół, dnia 25.10.2016 r.

IT-6710.27.2016

   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywole

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.27.2016  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 90 %; gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez:  USŁUGI BRUKARSKIE Andrzej Podmanicki, ul. Ogrodowa 19, 26-425 Odrzywół

 

Cena brutto wybranej oferty: 47 355,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

 

Łączna punktacja

1

P.P.H.U. INSBUD

Marek Sykuła

Sucha, ul. Kasztanowa 14 c

26-800 Białobrzegi

51 739,32

82,37

10

92,37

2

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

78 798,66

54,09

10

64,09

3

USŁUGI BRUKARSKIE

Andrzej Podmanicki

ul. Ogrodowa 19

26-425 Odrzywół

47 355,00

90

10

100

4

Korporacja Techniczno – Budowlana „KASMAR”

Janiszew 11 B

26-652 Zakrzew

51 906,00

82,11

10

92,11

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak