logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki zapytań ofertowych / Rok 2016
1.

?Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP - I ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw?

 Odrzywół, dnia 27.12.2016 r.

IT-2710.33.2016

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP - I ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.33.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie - 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez:  „JANBET” Jan Stępniarek Mierzno 13 97-212 Budziszewice

Cena brutto wybranej oferty: 16 580,40 zł.

(słownie: szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt 40/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

ADFIL-BUD

Mateusz Paździoch

Lesiów 8

26-631 Jastrzębia

24 185,49

3

61,70

10

71,70

2

„JANBET”

Jan Stępniarek

Mierzno 13

97-212 Budziszewice

16 580,40

4

90

10

100

3

Korporacja Techniczno – Budowlana „KASMAR”

Janiszew 11 B

26-652 Zakrzew

25 210,08

2

59,19

10

69,19

4

EL STAL MEBEL

Zakład Ślusarsko-Stolarski

Stanisław Kaczmarczyk

Trętowo-Pełzy 5A

06-406 Opinogóra

24 421,65

6

61,10

10

71,10

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                           mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-12-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-28 08:55

rejestr zmian publikacji »

2.

Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 Odrzywół, dnia 15.12.2016 r.

IT-6710.32.2016

                                 


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.32.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JAR-TOUR Jarosław Wróblewski

ul. Wojska Polskiego 9 96-230 Biała Rawska.

Cena brutto wybranej oferty: 4,32 zł za 1 kilometr (słownie złotych: cztery 32/100).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 100 % 

1

Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JAR-TOUR

Jarosław Wróblewski

ul. Wojska Polskiego 9

96-230 Biała Rawska

4,32

100

2

MATRIX

Piotr Bartos

Dębówka 40c

05-870 Błonie

7,00

61,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 12:20

rejestr zmian publikacji »

3.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach

 Odrzywół, dnia 05.12.2016 r.

IT-6710.30.2016

                                 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000,00 euro netto.

UZASADNIENIE

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Łączna kwota oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty nie zwołując wcześniejszego posiedzenia Rady Gminy w Odrzywole.

 

            W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach”.

               

       Wójt Gminy Odrzywół

        mgr Marian Kmieciak

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-12-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-05 08:34

rejestr zmian publikacji »

4.

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 Odrzywół, dnia 17.11.2016 r.

IT-6710.28.2016

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

                                                                                                                                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.28.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 12 z podziałem na odpowiednie części;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert zostały wybrane oferty dla poszczególnych części:

 

1) dla części nr I Meble oferta nr 12 firmy PHPU ZUBER Andrzej Zuber, Ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław cena oferty 20 897,70 zł.

2) dla części nr II Sprzęt rehabilitacyjny oferta nr 7 firmy KAL-SPORT HRTOWNIA SPORTOWA, Al. Rejtana 8,  35-310 Rzeszów cena oferty 4 600,00 zł.

3) dla części nr III Sprzęt muzyczny oferta nr 7 firmy KAL-SPORT HRTOWNIA SPORTOWA, Al. Rejtana 8,  35-310 Rzeszów cena oferty 4 800,00 zł.

4) dla części nr IV Sprzęt RTV / AGD oferta nr 12 firmy PHPU ZUBER Andrzej Zuber                                                      Ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław cena oferty 5 658,00 zł.

5) dla części nr V Sztalugi oferta nr 2 firmy DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno cena oferty 140,00 zł.

6) dla części nr VI Nożyce wikliniarskie oferta nr 7 firmy KAL-SPORT HRTOWNIA SPORTOWA, Al. Rejtana 8,  35-310 Rzeszów cena oferty 170,00 zł.

7) zamawiający unieważnia część VII Schodołaz, oferta wykonawcy z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. Kwota jaka zamawiający posiada wynosi 5000 złotych, a cena oferty 9720 złotych.

8) dla części nr VIII Zestaw komputerowy z oprogramowaniem oferta nr 12 PHPU Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław   cena oferty 3444,00

9) dla części nr IX Kserokopiarka oferta nr 11 firmy Arkus S.A. ul.Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa cena oferty 3813,00 złotych

 

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Numer części oferty

Cena [zł brutto]

Ilość przyznanych punktów  dla danej części

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber                                                      Ul. Krakowska 29C                                               50-424 Wrocław

I

20 897,70

100,00

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.                       Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a                              87-600 Lipno

I

28 634,40

72,98

8

PPHU AS POMORZANKA                                            Ul. Prusa 7                                            83-220 Skórcz

I

29 286,30

71,36

7

KAL-SPORT                                    HRTOWNIA SPORTOWA                              Al. Rejtana 8                                            35-310 Rzeszów

I

32 204,00

64,89

3

MOBILIART Dawid Siedlarczyk                 Ul. Myśliwska 55                                           30-718 Kraków

I

34 575,30

60,44

1

Biuro Inżynieryjne DOT                                    Tomasz Dubiecki                                      Ul. Lubomira 29A                                              62-090 Mrowino

I

36 800,00

56,79

6

TRONUS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

I

119 246,04

17,52

7

KAL-SPORT                                    HRTOWNIA SPORTOWA                              Al. Rejtana 8                                            35-310 Rzeszów

II

4 600,00

100,00

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber                                                      Ul. Krakowska 29C                                               50-424 Wrocław

II

5 166,00

89,04

9

P.H. PRO-HAND s.c.                       Monika Tomasionek, Marcin Tomasionek                                          Ul. Wieczorka 2A/107                                   41-219 Sosnowiec

II

5 940,90

77,43

5

Biuro Inżynieryjne Martex                                       Marcin Puźniak                                              Gorzeszów 19                                   57-405 Lrzeszów

II

5 980,26

76,92

8

PPHU AS POMORZANKA                                            Ul. Prusa 7                                            83-220 Skórcz

II

6 580,50

69,90

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.                       Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a                              87-600 Lipno

II

6 642,00

69,26

4

DecoMart Jan Nowacki                         Ul. B. Chrobrego 32/167                               40-871 Katowice

II

7 060,20

65,15

1

Biuro Inżynieryjne DOT                                    Tomasz Dubiecki                                      Ul. Lubomira 29A                                              62-090 Mrowino

II

24 000,00

19,17

7

KAL-SPORT                                    HRTOWNIA SPORTOWA                              Al. Rejtana 8                                            35-310 Rzeszów

III

4 800,00

100,00

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber                                                      Ul. Krakowska 29C                                               50-424 Wrocław

III

4 993,80

96,12

5

Biuro Inżynieryjne Martex                                       Marcin Puźniak                                              Gorzeszów 19                                   57-405 Lrzeszów

III

13 558,29

35,40

8

PPHU AS POMORZANKA                                            Ul. Prusa 7                                            83-220 Skórcz

III

15 719,40

30,54

4

DecoMart Jan Nowacki                         Ul. B. Chrobrego 32/167                               40-871 Katowice

III

16 482,00

29,12

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.                       Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a                              87-600 Lipno

III

16 728,00

28,69

1

Biuro Inżynieryjne DOT                                    Tomasz Dubiecki                                      Ul. Lubomira 29A                                              62-090 Mrowino

III

26 000,00

18,46

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber                                                      Ul. Krakowska 29C                                               50-424 Wrocław

IV

5 658,00

100,00

7

KAL-SPORT                                    HRTOWNIA SPORTOWA                              Al. Rejtana 8                                            35-310 Rzeszów

IV

6 800,00

83,21

8

PPHU AS POMORZANKA                                            Ul. Prusa 7                                            83-220 Skórcz

IV

7 313,58

77,36

9

P.H. PRO-HAND s.c.                       Monika Tomasionek, Marcin Tomasionek                                          Ul. Wieczorka 2A/107                                   41-219 Sosnowiec

IV

7 380,00

76,67

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.                       Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a                              87-600 Lipno

IV

7 575,00

74,69

5

Biuro Inżynieryjne Martex                                       Marcin Puźniak                                              Gorzeszów 19                                   57-405 Lrzeszów

IV

7 666,59

73,80

4

DecoMart Jan Nowacki                         Ul. B. Chrobrego 32/167                               40-871 Katowice

IV

8 794,50

64,34

1

Biuro Inżynieryjne DOT                                    Tomasz Dubiecki                                      Ul. Lubomira 29A                                              62-090 Mrowino

IV

9 100,00

62,18

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.                       Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a                              87-600 Lipno

V

140,00

100,00

7

KAL-SPORT                                    HRTOWNIA SPORTOWA                              Al. Rejtana 8                                            35-310 Rzeszów

V

200,00

70,00

5

Biuro Inżynieryjne Martex                                       Marcin Puźniak                                              Gorzeszów 19                                   57-405 Lrzeszów

V

405,90

34,49

8

PPHU AS POMORZANKA                                            Ul. Prusa 7                                            83-220 Skórcz

V

418,20

33,48

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber                                                      Ul. Krakowska 29C                                               50-424 Wrocław

V

442,80

31,62

1

Biuro Inżynieryjne DOT                                    Tomasz Dubiecki                                      Ul. Lubomira 29A                                              62-090 Mrowino

V

600,00

23,33

7

KAL-SPORT                                    HRTOWNIA SPORTOWA                              Al. Rejtana 8                                            35-310 Rzeszów

VI

170,00

100,00

9

P.H. PRO-HAND s.c.                       Monika Tomasionek, Marcin Tomasionek                                          Ul. Wieczorka 2A/107                                   41-219 Sosnowiec

VI

199,26

85,32

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.                       Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a                              87-600 Lipno

VI

200,00

85,00

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber                                                      Ul. Krakowska 29C                                               50-424 Wrocław

VI

221,40

76,78

8

PPHU AS POMORZANKA                                            Ul. Prusa 7                                            83-220 Skórcz

VI

295,20

57,59

1

Biuro Inżynieryjne DOT                                    Tomasz Dubiecki                                      Ul. Lubomira 29A                                              62-090 Mrowino

VI

300,00

56,67

5

Biuro Inżynieryjne Martex                                       Marcin Puźniak                                              Gorzeszów 19                                   57-405 Lrzeszów

VI

388,68

43,74

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber                                                      Ul. Krakowska 29C                                               50-424 Wrocław

VII

9 720,00

100,00

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.                       Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a                              87-600 Lipno

VII

13 662,00

71,15

5

Biuro Inżynieryjne Martex                                       Marcin Puźniak                                              Gorzeszów 19                                   57-405 Lrzeszów

VII

13 805,52

70,41

7

KAL-SPORT                                    HRTOWNIA SPORTOWA                              Al. Rejtana 8                                            35-310 Rzeszów

VII

18 000,00

54,00

8

PPHU AS POMORZANKA                                            Ul. Prusa 7                                            83-220 Skórcz

VII

18 450,00

52,68

1

Biuro Inżynieryjne DOT                                    Tomasz Dubiecki                                      Ul. Lubomira 29A                                              62-090 Mrowino

VII

25 000,00

38,88

1

Biuro Inżynieryjne DOT                                    Tomasz Dubiecki                                      Ul. Lubomira 29A                                              62-090 Mrowino

VIII

3 000,00

Oferta wycofana

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber                                                      Ul. Krakowska 29C                                               50-424 Wrocław

VIII

3 444,00

100

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.                       Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a                              87-600 Lipno

VIII

4 500,00

76,60

10

FORTI Krzysztof Jurek Ul. M.C. Skłodowskiej 18/204, 26-600 Radom

VIII

4 590,00

75,10

7

KAL-SPORT                                    HRTOWNIA SPORTOWA                              Al. Rejtana 8                                            35-310 Rzeszów

VIII

5 000,00

68,90

8

PPHU AS POMORZANKA                                            Ul. Prusa 7                                            83-220 Skórcz

VIII

5 535,00

62,30

7

KAL-SPORT                                    HRTOWNIA SPORTOWA                              Al. Rejtana 8                                            35-310 Rzeszów

IX

1 000,00

Oferta wycofana

2

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.                       Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a                              87-600 Lipno

IX

2 460,00

Oferta wycofana

12

PHPU ZUBER Andrzej Zuber                                                      Ul. Krakowska 29C                                               50-424 Wrocław

IX

2 460,00

Oferta wycofana  z powodu niespełnienia wymogów zapytania ofertowego

11

Arcus S.A. Ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

IX

3 813,00

100

1

Biuro Inżynieryjne DOT                                    Tomasz Dubiecki                                      Ul. Lubomira 29A                                              62-090 Mrowino

IX

15 000,00

25,42

8

PPHU AS POMORZANKA                                            Ul. Prusa 7                                            83-220 Skórcz

IX

15 990,00

23,90

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-23 08:33

rejestr zmian publikacji »

5.

Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywole

Odrzywół, dnia 25.10.2016 r.

IT-6710.27.2016

                                   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywole

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.27.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 90 %; gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez:  USŁUGI BRUKARSKIE Andrzej Podmanicki, ul. Ogrodowa 19, 26-425 Odrzywół

 

Cena brutto wybranej oferty: 47 355,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

 

Łączna punktacja

1

P.P.H.U. INSBUD

Marek Sykuła

Sucha, ul. Kasztanowa 14 c

26-800 Białobrzegi

51 739,32

82,37

10

92,37

2

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

78 798,66

54,09

10

64,09

3

USŁUGI BRUKARSKIE

Andrzej Podmanicki

ul. Ogrodowa 19

26-425 Odrzywół

47 355,00

90

10

100

4

Korporacja Techniczno – Budowlana „KASMAR”

Janiszew 11 B

26-652 Zakrzew

51 906,00

82,11

10

92,11

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-25 11:56

rejestr zmian publikacji »

6.

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

 Odrzywół, dnia 27.09.2016 r.

IT-6710.24.2016

                                   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.24.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %; gwarancja 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  „KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 85 518,83 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście 83/100 złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 90 % 

 

Ilość pkt

kryterium gwarancja 10 %

 

Łączna punktacja

1

„KRUSZYWOSORT”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

85 518,83

90

10

100

2

FUH ”MARK-MAT”

Marek Osuchowski

ul. Krakowska 92

26-400 Przysucha

89 802,30

85,71

0

85,71

 
 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-25 11:50

rejestr zmian publikacji »

7.

Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole

 Odrzywół, dnia 27.09.2016 r.

IT-6710.23.2016

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

                                                                                                                                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.23.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 7;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %; doświadczenie 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

Cena brutto wybranej oferty: 34 440,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 90 % 

 

Ilość pkt

kryterium doświadczenie 10 %

 

Łączna punktacja

1

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

34 440,00

9

1

10

2

CROQUET Sp.  z o.o.

Szczodre ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirków

39 183,20

7,91

1

8,91

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „”MEVIUS”

 Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

37 124,48

8,35

1

9,35

4

P.W. ”PRONAT”

Roman Bochniarz

Stara Wieś-Stasin 1

21-010 Łęczna

49 581,30

6,25

1

7,25

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

44 032,77

7,04

0

7,04

6

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

40 225,18

7,71

1

8,71

7

Korporacja Techniczno – Budowlana „KASMAR”

Janiszew 11 B

26-652 Zakrzew

39 382,14

7,87

1

8,87

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-27 11:20

rejestr zmian publikacji »

8.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Kłonna

 Odrzywół, dnia 13.09.2016 r.

IT-6710.22.2016

                                 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

na zadanie pn.:

Budowa placu zabaw w miejscowości Kłonna

Zamawiający Gmina Odrzywół, powołując się na zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez podania uzasadnienia na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Kłonnaprowadzonego w trybie Zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

                                                                                      Wójt Gminy Odrzywół

     mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 08:19

rejestr zmian publikacji »

9.

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i czytelnie

 Odrzywół, dnia 12.09.2016 r.

IT-6710.20.2016

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na                Centrum Multimedialne i czytelnie

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.20.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 10;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 60 %; termin wykonania 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 6

Złożona przez:  Biuro Projektów Budowlanych i Architektonicznych A i B Sp. z o.o.

ul. Górczewska 20 lok. 29, 01-147 Warszawa.

Cena brutto wybranej oferty: 9 840,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 60 % 

 

Ilość pkt

kryterium termin wykonania 40 %

 

Łączna punktacja

1

Vostok Design – Wojciech Gawinowski

ul. Syrokomii 7/2

30-102 Kraków

54 000,00

1,09

4

5,09

2

PROJEKT AND DESIGN Sp. z o.o.

ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26

05-500 Piaseczno

27 000,00

2,19

4

6,19

3

SMART Architekci

Szymon Mazurek

ul. Milicka 68

51-126 Wrocław

54 000,00

1,09

4

5,09

4

Przedsiębiorstwo Budowlane ABACYS

Piotr Józefczuk

Snopków 67 D

21-002 Jastków

49 815,00

1,19

1

2,19

5

A.C.ACtio - arch. AGNIESZKA CYLWIK

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

ul. Pod Krzywą 33/1

15-258 Białystok

24 600,00

2,4

4

6,4

6

Biuro Projektów Budowlanych i Architektonicznych

A i B Sp. z o.o.

ul. Górczewska 20 lok. 29

01-147 Warszawa

9 840,00

6

4

10

7

„FENIKS” Krzysztof Tarkowski

ul. Ogrodowa 7/9 m. 8

97-200 Tomaszów Mazowiecki

11 250,00

5,25

4

9,25

8

STUDIO BUDOWLANE „UNITY” S. C.

Małgorzata Tischner, Damian Cyrta

ul. Kędzierskiego 2/66

01-493 Warszawa

49 200,00

1,2

0

1,2

9

PPUH ”VITARO”

Jędrzejczyk Wojciech

ul. Gagarina 32A lok. 8

00-754 Warszawa

49 200,00

1,2

0

1,2

10

Korporacja Techniczno – Budowlana

„KASMAR”

Janiszew 11 B

26-652 Zakrzew

25 000,00

2,36

4

6,36

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-12 12:50

rejestr zmian publikacji »

10.

Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia SENIOR-WIGOR

 Odrzywół, dnia 18.07.2016 r.

IT-6710.19.2016

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia SENIOR-WIGOR

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.19.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 6;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 60 %; termin wykonania 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez:  „FENIKS” Krzysztof Tarkowski Ul. Ogrodowa 7/9 m. 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Cena brutto wybranej oferty: 10 701,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset jeden złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza według kryterium określonych przez Zamawiającego oraz zgodna z zapytaniem ofertowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 60 % 

 

Ilość pkt

kryterium termin wykonania 40 %

 

Łączna punktacja

1

STUDIO BUDOWLANE „UNITY” S.C. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta

Ul. Kędzierskiego 2/66

01-493 Warszawa

68 880,00

0,93

3

3,93

2

MPROJEKT Polska Sp. z o.o.

Ul. Przewodowa 29

04-874 Warszawa

116 850,00

0,55

3

3,55

3

„FENIKS” Krzysztof Tarkowski

Ul. Ogrodowa 7/9 m. 8

97-200 Tomaszów Mazowiecki

10 701,00

6

4

10

4

Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „BUDREK”

Ul. Kościuszki 4 

26-600 Radom

27 060,00

2,37

4

6,37

5

Korporacja Techniczno – Budowlana „KASMAR”

Janiszew 11 B

26-652 Zakrzew

25 000,0

2,57

4

6,57

6

PROJEKT AND DESIGN Sp. z o.o.

Ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26

05-500 Piaseczno

 

39 000,00

1,65

4

5,65

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-18
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-18 13:41

rejestr zmian publikacji »

11.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn.:Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej budowy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ossie

 Odrzywół, dnia 11.07.2016 r.

IT-6710.12.2016

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Świetlicy Wiejskiej

w Kolonii Ossie

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.12.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %; doświadczenie 10%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez:  Stanisława Jaśkiewicza ul. Paderewskiego 12/28, 26-600 Radom

 

Cena brutto wybranej oferty: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 90 % 

 

Ilość pkt

kryterium doświadczenie 10 %

 

Łączna punktacja

1

WOJ.-ART. S.j.

Ul. Okrzei 2 lok. 1

96-100 Skierniewice

22 632,00

5,96

0

6,96

2

Pracownia projektowa „Architekt”

Lidia Bednarska

Ul. Niemojewskiego 9

91-849 Łódź

20 910,00

6,46

1

7,46

3

Stanisław Jaśkiewicz

ul. Paderewskiego 12/28

26-600 Radom

15 000,00

9

1

10

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-11 11:51

rejestr zmian publikacji »

12.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn.: Likwidacja barier architektonicznych dla budynku przedszkola w Odrzywole

 Odrzywół, dnia 28.06.2016 r.

IT-2710.09.2016

                                  

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

na zadanie pn.:

Likwidacja barier architektonicznych dla budynku przedszkola w Odrzywole

 

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Likwidacja barier architektonicznych dla budynku przedszkola w Odrzywole” prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

UZASADNIENIE

  

            Kwota oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota oferty z najniższą cena 22 140,00 brutto, kwota przeznaczona przez Zamawiającego 14 330,85 brutto.  

 

 

                                                                               Wójt Gminy Odrzywół

     mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-30 10:47

rejestr zmian publikacji »

13.

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026 POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 Odrzywół, dnia 08.06.2016 r.

IT-6710.07.2016

                                            

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                                                                     

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

„Opracowanie Programu Rewitalizacji
dla Gminy Odrzywół do roku 2026” – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.07.2016    

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 5;

Liczba odrzuconych ofert: 1;           

Kryteria wyboru ofert: cena 80 %; doświadczenie 20%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 4

Złożona przez:  „EU-CONSULT” Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk

Cena brutto wybranej oferty: 22 509,00 zł.

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięć złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki zapytania ofertowego i  jest najkorzystniejsza według kryterium określonych przez Zamawiającego.

               

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(zł brutto)

Ilość usług wpisanych w wykaz

(szt.)  

Ilość zrealizowanych usług spełniających kryterium DOŚWIADCZENIE

(szt.)

Ilość pkt

kryterium

cena 80 % 

Ilość pkt

kryterium doświadczenie 20 %

 

Łączna punktacja

1

Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

ul. Krakowska 11

43-190 Mikołów

24 000,00

13

1

2,67

0

2,67

3

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 9

53-238 Wrocław

23 232,24

3

3

2,75

1

3,75

4

„EU-CONSULT” Sp. z o.o.

ul. Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

22 509,00

4

4

2,84

2

4,84

5

Green Key

Joanna Masiota-Tomaszewska

ul. Nowy Świat 10a/15

60-583 Poznań

15 300,00

5

0

4,18

0

4,18

 

                Ponadto zgodnie z postanowieniami  Regulaminu udzielania i wykonywania drobnych zamówień publicznych w Gminie Odrzywół o wartości szacunkowej do 30000 EURO Zamawiający gmina Odrzywół odrzuca ofertę nr 2 Future Green Innovations S.A. ul. Sudolska 1631-422 Kraków jako rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzącą wątpliwość zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-08 13:24

rejestr zmian publikacji »

14.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole na potrzeby Programu Rodzina 500 plus

 Odrzywół, dnia 21.04.2016 r.

IT-2710.03.2016

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Dostarczenie sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole na potrzeby Programu Rodzina 500 plus

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.03.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 1;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  FORTI  Krzysztof Jurek, ul. M. C. Skłodowskiej 18/204, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 7 913,82 zł.

(słownie: siedem tysięcy dziewięćset trzynaście 82/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(zł brutto)

1

FORTI

Krzysztof Jurek

ul. M. C. Skłodowskiej 18/204

26-600 Radom

7 913,82

 

 

                  Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                           mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-04-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-21 08:56

rejestr zmian publikacji »

15.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika wodnego Wysokin położonego w gminie Odrzywół

Odrzywół, dnia 12.04.2016 r.

IT-6710.06.2016

                                  

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  

na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika wodnego Wysokin położonego w gminie Odrzywół

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, powołując się na zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez podania uzasadnienia na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika wodnego Wysokin położonego w gminie Odrzywółprowadzonego w trybie Zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


 

                                                                    Wójt Gminy Odrzywół

     mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-04-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-12 13:15

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 2014
wersja do druku drukuj