główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Ceteń - Sołtys Garczyńska Elżbieta

Sołectwo Ceteń - Sołtys Garczyńska Elżbieta

Rada Sołecka

1. Cieślikowski Władysław - Przewodniczący

2. Matuszczak Marian - Członek

3. Żak Marian - Członek