główna zawartość
artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole etap I - PRZETARG POWTÓRZONY

Nr sprawy: IT – 2710.25.2018   Odrzywół, dnia 03.10.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole etap I – PRZETARG POWTÓRZONY.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.