artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Przysuskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Przysusze w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia104 KB
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Odrzywół z dnia 9 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Odrzywole w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia143 KB
artykuł nr 3

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 30 stycznia 2024 r. dot. liczby mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Radomiu II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załączniki:
Treść komunikatu327 KB
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. ws. podania do publicznej wiadomości: ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Załączniki:
Treść obwieszczenia134 KB