artykuł nr 1

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020

Załączniki:
Treść programuMB
artykuł nr 2

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019

Załączniki:
Treść programuMB
artykuł nr 3

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Odrzywół na lata 2018-2021

Załączniki:
Treść planuMB
artykuł nr 4

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2018 roku

obrazek
Załączniki:
Treść programuMB
artykuł nr 5

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2017 roku

Załączniki:
Treść programuMB