artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB
artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB
artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB