artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB
artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB