artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za 2019 rok.

Załączniki:
BilanseMB
Treść sprawozdaniaMB
artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Dziennego Domu Senior+ w Odrzywole za 2019 rok

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB
artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe Gminnego Klubu Maluch Plus - Słoneczny Kącik w Odrzywole za 2018 rok

Załączniki:
Treść sprawozdaniaMB