artykuł nr 1

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Odrzywół

  1. Stowarzyszenie "Wzajemna Pomoc" z siedzibą w 26-425 Odrzywół, Plac Kilińskiego 5
  2. Stowarzyszenie "Blask" z siedzibą w 26-425 Odrzywół, ul. Tomaszowska 31
  3. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej z siedzibą w 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej Woli z siedzibą w 26-425 Odrzywół, Kamienna Wola 15
  5. Koło Gospodyń Wiejskich w Kłonnie z siedzibą w 26-425 Odrzywół, Kłonna 78
  6. Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina i Cetnia z siedzibą w 26-425 Odrzywół, Wysokin, ul. H. Spoczyńskiej 32

Więcej informacji na temat stowarzyszeń działających na terenie Gminy na stronie Gminy Odrzywół www.odrzywol.eu w zakładce Organizacje pozarządowe