główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XIX sesji Rady Gminy w Odrzywole z dnia 28 lutego 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/150/2005 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 46 KB
Zmiana Nr 2 Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XIX/141/2004 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2005 ROK ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE. 40 KB
Zmiana Nr 2 Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XIX/141/2004 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2005 ROK. 48 KB
Zmiana Nr 2 Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XIX/141/2004 - PROGNOZA DŁUGU GMINY ODRZYWÓŁ NA 31 GRUDNIA 2005 R. 52 KB
Uchwała Nr XXI/151/2005 w spr. zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Myślakowice. 21 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr XX!/151/2004 - Plan Rozwoju Miejscowości Myślakowice 800 KB
Uchwała Nr XXI/152/2005 w spr. zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Odrzywół. 20 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/2005 - Plan Rozwoju Miejscowości Odrzywół 1,011 KB
Uchwały Nr XXI/153/2005 w spr. rozpatrzenie skarg Jana Bińkowskiego kierowanych do Rady Gminy oraz innych instytucji na działalność Wójta i Urzędu Gminy. 34 KB
Uchwała Nr XXI/154/2005 w spr. skargi Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” w Odrzywole z dnia 02.09.2004 r. na niezgodną z prawem działalność Wójta i Urzędu Gminy w Odrzywole oraz w sprawie uchylenie Uchwały Nr XVI /112/2004 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 sierpnia 2004 roku, przesłaną za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 23 KB
Uchwała Nr XXI/155/2005 w spr. uchwalenia Programu Samorządowego na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Gmina przyjazna dla osób niepełnosprawnych”. 21 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/155/2005 - GMINNY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „GMINA PRZYJAZNA DLA OSÓB NIEPEŁONSPRAWNYCH”. 34 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/155/2005 - GMINA PRZYJAZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 26 KB
Uchwała Nr XXI/156/2005 w spr. uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2011 dla Gminy Odrzywół”. 22 KB
Uchwała Nr XXI/157/2005 w spr. przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Odrzywół na 2005 rok. 21 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/2005 - Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 r. 21 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/157/2005 - Plan Pracy Komisji Budżetowej na 2005 r. 19 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/157/2005 - Plan Pracy Komisji Rolnictwa na 2005 r. 20 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/157/2005 - Plan Pracy Komisji Oświaty na 2005 r. 20 KB
Uchwała Nr XXI/158/2005 w spr. rozpatrywania skarg Jana Bińkowskiego i Sławomira Gajewskiego działających jako osoby prywatne lub w imieniu Stowarzyszenia. 23 KB