artykuł nr 1

Obwieszczenie OKW w Warszawie II o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5

Załączniki:
Treść obwieszczenia698 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół z dnia 29 marca 2019 roku o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  ODRZYWÓŁ
z dnia 29 marca 2019 roku

  Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273), w związku z Informacją Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 21 marca 2019r. informuję o numerach i  granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół Uchwałą Nr XXVII.224.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania

Numer
Obwodu

Wyborczego

Granice Obwodu

Siedziba Komisji Obwodowej

1.

Sołectwo: Odrzywół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

2.

Sołectwa: Ossa, Kolonia Ossa, Wandzinów, Stanisławów, Lipiny

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossie
Kolonia Ossa  40, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

3.

Sołectwa: Myślakowice,

Myślakowice-Kolonia, Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach
Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

4.

Sołectwa: Ceteń, Jelonek, Kamienna Wola, Kłonna, Wysokin

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole – Hala Sportowa
ul. Warszawska 51,
26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Radomiu II najpóźniej do dnia 13 maja 2019 roku.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien być złożony do Wójta Gminy Odrzywół najpóźniej do dnia 17 maja 2019 roku.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 roku od godz. 700 do godz. 2100

 

Wójt
mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Załączniki:
Treść obwieszczenia297 KB